باز کردن منو اصلی

سرهنگ غلامرضا نجاتی (زاده ۱۲۹۷ اراک - درگذشته ۱۳۷۶) محقق و نویسنده و سرهنگ نیروی هوایی

تالیفاتویرایش

 • جمال عبدالناصر (پیرامون شخصیت او و جنبش ناسیونالیسم عرب و جنگ ژوئن ۶۷ تا درگذشت جمال عبدالناصر)
 • یک ویت کنگ، یک میلیون دلار (پیرامون جنگ رهایی بخش تاریخی ویتنام)
 • پاتریس لومومبا و نهضت استقلال طلبی کنگو
 • مارشال پتن و نهضت مقاومت فرانسه
 • تاریخ جنبش ملی شدن نفت (۱۳۶۳)
 • اسرار کودتای ۲۸ مرداد (ترجمه) اثر تحقیقی پروفسور گازوفسکی
 • سه گزارش (۱۳۶۶)
 • تاریخ مبارزات و تحولات ۲۵ ساله از مرداد ۳۲ تا بهمن ۵۷ (۱۳۷۳)
 • ۶۰ سال مقاومت و مخالفت با استبداد ۲ جلد (خاطرات مهندس بازرگان)
 • مصدق ؛ سالهای مبارزه و مقاومت ۲ جلد
 • تهاجم
 • ماجرای کودتای سرلشکر قرنی

منابعویرایش