فالانژ (ارتش)

(تغییرمسیر از فالانکس)

فالانژ (به یونانی: Φάλαγγα) نام نیروی جنگجویی بود که در یونان باستان و سپس در میان مقدونیان در جنگ‌ها به کار گرفته می‌شد. فالانژها پیاده‌نظام‌هایی سنگین‌اسلحه بودند که از نیزه، زوبین و جنگ‌افزارهایی همانند آن بهره می‌بردند و از شیوهٔ آرایش جنگی فالانژ که آرایشی مستطیل‌گونه بود پیروی می‌کردند.

چیدمان سربازان فالانچ در هنگام نبرد

فالانژ از واژهٔ یونانی phalangos گرفته‌شده که به معنای انگشت است و شیوهٔ آرایشی فالانژها هم نمادی از جای گرفتن انگشت‌های دست و پا در کنار یکدیگر بود.

منابع

Wikipedia contributors, "Phalanx formation," Wikipedia, The Free Encyclopedia, http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Phalanx_formation&oldid=218779687 (accessed June 13, 2008).