فانکشن ژنراتور

فانکشن ژنراتور بخشی از دستگاه آزمایش الکترونیکی یا نرم افزاری است که برای تولید انواع مختلفی از امواج الکترونیکی در بازه وسیعی از بسامد ها استفاده می شود. این دستگاه سازنده امواج فرکانسی به شکل مربعی ، مثلثی یا سینوسی میباشد که میتوان در حدود هرتز و کیلو هرتز امواج فرکانسی با شکل موجهای متفاوت را ایجاد نمود.[۱]

A simple analog function generator, circa 1990

منابع

  1. Hazewinkel، Michiel (۱۹۹۴). Springer Science+Business Media B.V. / Kluwer Academic Publishers. Generating function. شابک ۹۷۸-۱-۵۵۶۰۸-۰۱۰-۴. پیوند خارجی در |ناشر= وجود دارد (کمک)