فاکتور مقیاس

فاکتور مقیاس یا فاکتور مقیاس کیهانی که گاهی با نام پارامتر فاکتور مقیاس رابرتسون-واکر معادلات فریدمان هم شناخته می‌شود، تابعی از زمان است که انبساط نسبی گیتی را نمایش می‌دهد. این فاکتور فاصله ویژه (که بر خلاف فاصله همراه با گذر زمان تغییر می‌یابد) بین دو جسم مثلاً دو خوشه کهکشانی را که در یک جهان FLRW منبسط شونده یا منقبض‌شونده قرار دارند، در هر زمان دلخواه نسبت به فاصله ویژه آنها در زمان مرجع مرتبط می‌سازد. فرمول آن به شکل زیر است :

که در آن فاصله ویژه در زمان و فاصله در زمان مرجع و فاکتور مقیاس است.[۱] بنابراین طبق تعریف

اگر را لحظه تولد گیتی و سن کنونی گیتی باشد فاکتور مقیاس بدون بعد خواهد بود: [۲]

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش

  1. Schutz, Bernard (2003). Gravity from the Ground Up: An Introductory Guide to Gravity and General Relativity. Cambridge University Press. p. 363. ISBN 978-0-521-45506-0.
  2. Planck collaboration (2013). "Planck 2013 results. I. Overview of products and scientific results". Submitted to Astronomy & Astrophysics. arXiv:1303.5062. Bibcode:2014A&A...571A...1P. doi:10.1051/0004-6361/201321529.