بیگانه‌خواری

(تغییرمسیر از فاگوسیتوز)

بیگانه‌خواری یا فاگوسیتوز (به انگلیسی: Phagocytosis) به بردن درشت مولکول ها به صورت ذره ای مایع به داخل یاخته (سلول) و هضم آن‌ها گفته می‌شود.[۱] مواد بلعیده شده طی فرایند فاگوسیتوز، در سلول با استفاده از آنزیم‌ها تجزیه می‌گردند. بیگانه‌خواری نخستین بار در سال ۱۸۸۲ توصیف شد و نوعی از اندوسیتوز است که ذرات جامد مانند باکتری توسط سلول‌های فاگوسیت (مانند ماکروفاژ و نوتروفیل) بلعیده می‌شوند.

فرایند فاگوسیتوز

جستارهای وابسته ویرایش

منابع ویرایش

  1. واژه‌های مصوّب فرهنگستان تا پایان دفتر دوازدهم فرهنگ واژه‌های مصوّب
  • فرهنگ پزشکی دورلند، ویرایش ۲۵