باز کردن منو اصلی

فتحعلی خان افشار ارشلو یکی از امرا و سرداران نادرشاه او در بیشتر جنگ‌هایش در سپاه و اردوی نادر بوده و در اردوکشی به هندوستان پیشرو سپاه فاتح هند بود و رتبه و منصب وی در سپاه نادری چرخچی باشی بوده‌است وی در سال ۱۱۴۶ مأمور فتح قلعه کلات در اطراف قندهار بود.پس از چندی و قدرت گرفتن کریم خان زند از آنجاکه کریم خان تحمل فردی با قدرت را در ایران نداشت به آذربایجان و ارومیه لشگر کشی کرد و ارومیه را تحت محاصره قرار داد،محاصره ارومیه به مانند محاصره اصفهان توسط افغانها،مردم را دچار قحطی کرد و افراد زیادی در این محاصره جان خود را از دست دادند و مصیبت های بسیار بر مردم وارد شد،به ناچار فتحعلیخان افشار تسلیم کریم خان شد،در ابتدا کریم خان از در ملاطفت با وی درآمد و هدایایی به وی تقدیم کرد اما پس از کوچ دادن فتحعلیخان افشار و خاندان وی به شیراز در قمشه که محل دفن برادر کریم خان یعنی اسکندرخان که زمانی بدست فتحعلیخان افشار کشته شده بود،بدستور کریم خان در همان محل با طناب خفه گردید و در همان جا به خاک سپرده شد.[۱] بعد از مرگ نادرشاه افشار فتحعلی خان افشار توانست بر آذربایجان مسلط گردد و ارومیه را مرکز حکمرانی خویش قرار داد.[۲]

منابعویرایش

  1. نام آوران اورمیه - علی بابایی نیولوئی - 1389 - تهران تکدرخت - 63
  2. گلشن مراد - ابوالحسن غفاری کاشانی - به اهتمام غلامرضا طباطبایی مجد -1369 - انتشارات زرین تهران - صفحه 178