فرایند ترمودینامیکی

(تغییرمسیر از فرآیند ترمودینامیکی)

فرایند ترمودینامیکی به مسیری از تغییر حالت‌های متوالی گفته می‌شود که سیستم ترمودینامیکی از آن می‌گذرد.

انواع فرایندهای ترمودینامیکیویرایش

جستارهای وابستهویرایش