باز کردن منو اصلی

فرزندان فاطمه

فاطمه دختر محمد پیامبر اسلام است. او با علی ازدواج کرد و صاحب ۵ فرزند شد بنام‌های زیر:

فرزندان لیلی

لیلی دختر مسعود هم زن علی بود و علی از او صاحب دو فرزند شد که هر دو در کربلا کشته شدند.

فرزندان ام‌البنین

ام‌البنین که از لحاظ شهرت دومین زن علی است صاحب چهار فرزند شد که همگی در کربلا کشته شدند.

فرزند خوله

خوله دختر جعفر بن قیس کنیزی بود که در جنگ یرموک اسیر شد و به مدینه آمد. با علی ازدواج کرد و صاحب پسری بنام محمد حنفیه شد.

فرزند کنیز

از کنیز همسر علی تنها یک پسر است بنام محمد اصغر که در کربلا کشته شد.

فرزندان اسما

اسما دختر عمیس همسر علی بود که علی از او صاحب دو فرزند شد.

فرزندان صهبا

علی از او صاحب دو فرزند دوقلو بنام شد.

فرزند امامه

امامه دختر ابوالعاص نوه دختری محمد است. او با علی ازدواج کرد و صاحب پسری بنام محمد هلال بن علی یا محمد اوسط شد.

فرزندان ام سعید

ام سعید دختر عروه بن مسعود است. او با علی ازدواج کرد و صاحب دو دختر بنام ام‌الحسین و رمله کبری شد.

فرزند محیاء

از محیاء دختر امرالقیس تنها یک دختر بنام ام یعلی بود که در خردسالی درگذشت.

دختران علی از کنیزان او

جستارهای وابسته

منابع