فرهنگ نمادها

فرهنگ نمادها دانشنامه‌ای است که زیر نظر ژان شوالیه و آلن گربران با بیش از ۱۶۰۰ مقاله به زبان فرانسوی فراهم شده است.

نویسندگانویرایش

به فارسیویرایش

سودابه فضائلی این کتاب را در پنج جلد به فارسی ترجمه و به وسیلهٔ انتشارات جیحون منتشر کرده است. وبراستِ دوّمِ این ترجمه در سالِ ۱۳۹۹ در سه جلد به وسیلهٔ کتابسرای نیک منتشر شد.

منابعویرایش