در توپولوژی، یک فضای را فضای منظم (به انگلیسی: Regular Space) گویند اگر هر زیرمجموعه بسته از و هر نقطه خارج از ، دارای همسایگی های مجزا باشند.[۱] لذا در چنین شرایطی می گویند که و توسط همسایگی ها جدا شده اند. این شرایط را به اصل می شناسند. معمولاً عبارت "فضای " به معنای "فضای هاسدورف منظم" است. این شرایط، مثال‌هایی از اصول جداسازی می باشند.

پانویس

  1. Munkres, James R. (2000). Topology (2nd ed.). Prentice Hall. ISBN 0-13-181629-2.