فهرست استانداران خراسان جنوبی

این فهرست اسامی استانداران استان خراسان جنوبی (از سال تشکیل استان در سال ۱۳۸۳ تا کنون) می‌باشد:


فهرست استانداران استان خراسان جنوبی
نام شروع پایان مدت دوره
جمهوری اسلامی ایران
ابراهیم رضایی بابادی ۱۳۸۳ ۱۳۸۴ سید محمد خاتمی
سید صولت مرتضوی ۱۳۸۴ ۱۳۸۸ محمود احمدی نژاد
قهرمان رشید ۱۳۸۸ ۱۳۹۲ محمود احمدی نژاد
وجه‌الله خدمتگزار ۱۳۹۲ ۱۰ تیر ۱۳۹۵ حسن روحانی
سید علی‌اکبر پرویزی ۱۰ تیر ۱۳۹۵ ۲۲ شهریور ۱۳۹۶ حسن روحانی
محمدمهدی مروج الشریعه ۲۲ شهریور ۱۳۹۶ ۲۶ آبان ۱۳۹۷ حسن روحانی
محمدصادق معتمدیان ۷ آذر ۱۳۹۷ ۲۷ مهر ۱۳۹۹ حسن روحانی
حمید ملانوری شمسی ۱۱ آبان ۱۳۹۹ حسن روحانی

منابعویرایش