فهرست اسیدها

آنچه که در زیر مشاهده می‌نمایید، فهرستی است از اسیدهای پرکاربرد و مهم. بدیهی است که با گسترش روزافزون دانش بشری در زمینه‌های گوناگون به ویژه شیمی و زیست‌شیمی، ترکیبات اسیدی بسیار زیادی پیدا شده‌اند که ذکر نام همهٔ آن‌ها در این نوشتار کاری دشوار و شاید بیهوده باشد. از اینرو آنچه که در زیر مشاهده می‌کنید، ترکیبات اسیدی پرکاربرد و مهم می‌باشند.

فهرست اسیدها:
نام اسید فرمول شیمیایی اسید ثابت تفکیک اسید[۱] (pKa) نام آیوپاک
اسید سیتریک O7 H8 C6
اسید سولفوریک H2SO4 ۳-
اسید نیتریک HNO3
اسید پانتوتنیک
اسید فرمیک CH2O2 متانوییک اسید
اسید فسفریک H3PO4
اسید استیک C2H4O2 اتانوییک اسید
اسید بوتریک
اسید پیرویک C3H4O2
اسید لاکتیک C3H6O3 ۳٫۸۵
اسید مالیک C4H4O4 2
اسید پیروگلوتامیک C5H7NO3 ۵-اکسوپیرولیدین-۲-کربوکسیلیک اسید
اسید بنزوییک C7H6O2 ۴٫۲۱
اسید سوکسینیک C4H6O4
اسید اکسالیک
اسید فلوئوروبوریک HBF4 ۰٫۴- تترافلوئوروبوریک اسید

پانویسویرایش

  1. ثابت تفکیک اسید معیاری است برای سنجش قدرت اسیدی که مقدار آن با قدرت اسیدی ترکیب رابطه عکس دارد. به عنوان مثال اسیدی با ثابت تفکیک ۲-، قوی‌تر است از اسیدی با ثابت تفکیک ۱ و قوی‌تر است از اسیدی با ثابت تفکیک ۳.