فهرست اعضای شورای اسلامی شهر تهران

آنچه در پی می‌آید، فهرست اعضای شورای اسلامی شهر تهران است.

نخستین دورهٔ شورای شهر تهران در سال ۱۳۷۸ آغاز شد.[۱] در سه دورهٔ اول، این شورا ۱۵ عضو اصلی و ۶ عضو علی‌البدل داشت اما در دورهٔ چهارم تعداد اعضا به ۳۱ عضو اصلی و ۱۲ علی‌البدل افزایش یافت.[۲] در خرداد ۱۳۹۵ تعداد اعضای شورا به ۲۱ نفر و ۱۱ علی‌البدل کاهش پیدا کرد.[۳]

اعضا ویرایش

دورهٔ اول (۱۳۸۱–۱۳۷۸) ویرایش

اعضا:[۴][۱]

# عضو جناح حزب توضیحات
۱ عبدالله نوری اصلاح‌طلب روحانیون مبارز رئیس (۱۳۷۸)[۱][۵]
در سال ۱۳۷۸ استعفا کرد[۶]
۲ سعید حجاریان اصلاح‌طلب جبههٔ مشارکت نایب رئیس (۱۳۸۱–۱۳۷۸)[۵][۷][۸]
۳ جمیله کدیور اصلاح‌طلب روزنامه‌نگاران زن در سال ۱۳۷۸ استعفا کرد[۶]
۴ فاطمه جلایی‌پور اصلاح‌طلب جبههٔ مشارکت
۵ ابراهیم اصغرزاده اصلاح‌طلب همبستگی منشی (۱۳۷۹–۱۳۷۸)[۹]
نایب رئیس (۱۳۸۱)[۸]
۶ محمد عطریانفر اصلاح‌طلب کارگزاران رئیس (۱۳۸۱–۱۳۸۰)[۷]
۷ احمد حکیمی‌پور اصلاح‌طلب نیروهای خط امام منشی (۱۳۷۹–۱۳۷۸)[۹]
۸ محمدحسین درودیان اصلاح‌طلب دفتر تحکیم وحدت منشی (۱۳۸۱–۱۳۷۹)[۹][۷]
۹ سید محمود علیزاده طباطبایی اصلاح‌طلب کارگزاران خزانه‌دار (۱۳۸۱–۱۳۷۹)[۱۰][۷]
۱۰ مرتضی لطفی اصلاح‌طلب اسلامی کار منشی (۱۳۸۱–۱۳۷۹)[۷][۹]
۱۱ رحمت‌الله خسروی اصلاح‌طلب نیروهای خط امام رئیس (۱۳۸۰–۱۳۷۸)[۱۱][۱۲]
۱۲ غلامرضا فروزش اصلاح‌طلب کارگزاران
۱۳ صدیقه وسمقی اصلاح‌طلب جبههٔ مشارکت سخنگو[۵]
۱۴ عباس دوزدوزانی اصلاح‌طلب جبههٔ مشارکت رئیس (۱۳۷۸)[۱۳]
۱۵ سید محمد غرضی اصلاح‌طلب کارگزاران در ۹ شهریور ۱۳۷۸ استعفایش پذیرفته شد[۱۴]
اعضای علی‌البدل
۱ داوود سلیمانی اصلاح‌طلب جبههٔ مشارکت برای حضور در انتخابات مجلس استعفا کرد[۱۵]
۲ محمدحسین حقیقی اصلاح‌طلب جبههٔ مشارکت در ۶ مهر ۱۳۷۸ جایگزین اعضای مستعفی شد[۶]
۳ امیر عابدینی مستقل در ۶ مهر ۱۳۷۸ جایگزین اعضای مستعفی شد[۶]
خزانه‌دار (۱۳۷۹–۱۳۷۸)[۱۱][۱۰]
۴ سید منصور رضوی اصلاح‌طلب کارگزاران در ۶ مهر ۱۳۷۸ جایگزین اعضای مستعفی شد[۶]

اعضای علی‌البدل دوره اول شورای شهر تهران به ترتیب زیر بودند:[۱۶]

دورهٔ دوم (۱۳۸۶–۱۳۸۲) ویرایش

اعضا:[۱۷]

# عضو جناح ائتلاف[۱۸] توضیحات
۱ مهدی چمران اصول‌گرا آبادگران رئیس و سخنگو (۱۳۸۶–۱۳۸۲)[۱۹]
۲ عباس شیبانی اصول‌گرا آبادگران
۳ نادر شریعتمداری اصول‌گرا آبادگران
۴ حسن بیادی اصول‌گرا آبادگران نایب رئیس (۱۳۸۶–۱۳۸۲)[۱۹]
۵ حسن زیاری اصول‌گرا آبادگران منشی (۱۳۸۶–۱۳۸۴)[۱۹]
۶ حبیب کاشانی اصول‌گرا آبادگران
۷ محمود خسروی‌وفا اصول‌گرا آبادگران
۸ حمزه شکیب اصول‌گرا آبادگران
۹ خسرو دانشجو اصول‌گرا آبادگران منشی (۱۳۸۶–۱۳۸۴)[۱۹]
۱۰ مسعود زریبافان اصول‌گرا آبادگران منشی (۱۳۸۶–۱۳۸۲)[۱۹]
۱۱ رسول خادم مستقل ← اصول‌گرا [الف]
۱۲ امیررضا واعظی آشتیانی اصول‌گرا آبادگران خزانه‌دار (۱۳۸۶–۱۳۸۲)[۱۹]
۱۳ نسرین سلطان‌خواه اصول‌گرا آبادگران منشی (۱۳۸۴–۱۳۸۲)[۱۹]
۱۴ منظر خیر حبیب‌اللهی اصول‌گرا آبادگران
۱۵ مهنوش معتمدی‌آذر اصول‌گرا آبادگران

اعضای علی‌البدل دوره دوم شورای شهر تهران به ترتیب زیر بودند:[۱۶]

 1. سید مصطفی تاج‌زاده
 2. محمدمهدی مظاهری
 3. ابوالقاسم آشوری
 4. ابراهیم اصغرزاده
 5. مهدی قاسمی کجانی
 6. علیرضا رجایی

دورهٔ سوم (۱۳۹۲–۱۳۸۶) ویرایش

اعضا:[۲۱]

 
جلسهٔ شورا در سال ۲۰۰۹ با حضور پروین فهیمی (مادر سهراب اعرابی)
# عضو جناح ائتلاف[۲۲] توضیحات
۱ مهدی چمران اصول‌گرا ائتلاف بزرگ اصولگرایان رئیس[۲۳][۲۴]
۲ مرتضی طلائی اصول‌گرا ائتلاف بزرگ اصولگرایان
۳ رسول خادم اصول‌گرا ائتلاف بزرگ اصولگرایان خزانه‌دار[۲۴]
۴ عباس شیبانی اصول‌گرا ائتلاف بزرگ اصولگرایان
۵ هادی ساعی اصلاح‌طلب ← مستقل ائتلاف اصلاح‌طلبان منشی[۲۳][۲۴]
۶ حمزه شکیب اصول‌گرا ائتلاف بزرگ اصولگرایان/رایحهٔ خوش خدمت
۷ علیرضا دبیر مستقل ← اصول‌گرا منشی[۲۳][۲۴]
۸ پروین احمدی‌نژاد اصول‌گرا رایحهٔ خوش خدمت
۹ معصومه ابتکار اصلاح‌طلب ائتلاف اصلاح‌طلبان
۱۰ احمد مسجدجامعی اصلاح‌طلب ائتلاف اصلاح‌طلبان
۱۱ محمدعلی نجفی اصلاح‌طلب ائتلاف اصلاح‌طلبان در ۲۹ مرداد ۱۳۹۲ استعفایش پذیرفته شد[۲۵]
۱۲ معصومه آباد اصول‌گرا ائتلاف بزرگ اصولگرایان
۱۳ حسن بیادی اصول‌گرا ائتلاف بزرگ اصولگرایان نایب رئیس[۲۳][۲۴]
۱۴ خسرو دانشجو اصول‌گرا رایحهٔ خوش خدمت سخنگو[۲۳][۲۴]
۱۵ حبیب کاشانی اصول‌گرا ائتلاف بزرگ اصولگرایان خزانه‌دار[۲۳]
اعضای علی‌البدل
۱ عبدالمقیم ناصحی اصول‌گرا ائتلاف بزرگ اصولگرایان در ۳ شهریور ۱۳۹۲ جایگزین نجفی شد[۲۶]

اعضای علی‌البدل دوره سوم شورای شهر تهران به ترتیب زیر بودند:[۱۶]

دورهٔ چهارم (۱۳۹۶–۱۳۹۲) ویرایش

اعضا:[۲۷][۲۸]

# عضو جناح حزب ائتلاف[۲۹][۳۰] توضیحات
۱ مهدی چمران اصول‌گرا آبادگران رئیس (۱۳۹۶–۱۳۹۳)[۳۱][۳۲][۳۳]
۲ علیرضا دبیر اصول‌گرا
۳ احمد مسجدجامعی اصلاح‌طلب ائتلاف اصلاح‌طلبان رئیس (۱۳۹۳–۱۳۹۲)[۳۴][۳۵][۳۶]
۴ حسین رضازاده اصول‌گرا
۵ حبیب کاشانی اصول‌گرا آبادگران
۶ هادی ساعی مستقل منشی (۱۳۹۳–۱۳۹۲)[۳۶]
۷ مرتضی طلائی اصول‌گرا پیشرفت و عدالت[۳۷] آبادگران نایب رئیس[۳۶][۳۱][۳۲][۳۳]
۸ پرویز سروری اصول‌گرا رهپویان آبادگران
۹ رضا تقی‌پور اصول‌گرا آبادگران سخنگو[۳۶][۳۱][۳۲][۳۳]
۱۰ الهه راستگو اصلاح‌طلباصول‌گرا اسلامی کار[۳۸] ائتلاف اصلاح‌طلبان منشی (۱۳۹۴–۱۳۹۲)[۳۶][۳۱]
۱۱ عباس شیبانی اصول‌گرا اسلامی پزشکان/وفاداران آبادگران
۱۲ اسماعیل دوستی اصلاح‌طلب اعتماد ملی ائتلاف اصلاح‌طلبان
۱۳ احمد دنیامالی اصلاح‌طلب/اصول‌گرا ائتلاف اصلاح‌طلبان
۱۴ محمد سالاری اصلاح‌طلب همبستگی ائتلاف اصلاح‌طلبان
۱۵ محمدمهدی تندگویان اصلاح‌طلب ائتلاف اصلاح‌طلبان
۱۶ فاطمه دانشور اصلاح‌طلب ائتلاف اصلاح‌طلبان
۱۷ احمد حکیمی‌پور اصلاح‌طلب اراده ملت ائتلاف اصلاح‌طلبان
۱۸ محمد حقانی اصلاح‌طلب ائتلاف اصلاح‌طلبان
۱۹ مجتبی شاکری اصول‌گرا ایثارگران
۲۰ عبدالحسین مختاباد اصلاح‌طلب ائتلاف اصلاح‌طلبان
۲۱ رحمت‌الله حافظی اصول‌گرا آبادگران
۲۲ ابوالفضل قناعتی اصول‌گرا آبادگران منشی (۱۳۹۶–۱۳۹۳)[۳۲][۳۱][۳۲][۳۳]
۲۳ اقبال شاکری اصول‌گرا آبادگران
۲۴ مهدی حجت ائتلاف اصلاح‌طلبان پیش از آغاز شورا استعفا داد[۳۹][۴۰]
۲۵ غلامرضا انصاری اصلاح‌طلب همبستگی/اتحاد ملت ائتلاف اصلاح‌طلبان
۲۶ معصومه آباد اصول‌گرا ایثارگران آبادگران
۲۷ عبدالمقیم ناصحی اصول‌گرا جامعه روحانیت مبارز آبادگران
۲۸ محسن سرخو اصلاح‌طلب اسلامی کار/خانه کارگر آبادگران
۲۹ عباس جدیدی مستقل
۳۰ محسن پیرهادی اصول‌گرا رهپویان/پیشرفت و عدالت آبادگران منشی (۱۳۹۶–۱۳۹۴)[۳۲][۳۲][۳۳]
۳۱ محمدمهدی مفتح آبادگران پیش از آغاز شورا استعفا داد[۴۱][۴۰]
اعضای علی‌البدل
۱ مسعود سلطانی‌فر اصلاح‌طلب اعتماد ملی ائتلاف اصلاح‌طلبان جایگزین مفتح شد[۴۰]
در ۱۵ بهمن ۱۳۹۲ استعفایش پذیرفته شد[۴۲]
۲ ولی‌الله شجاع‌پوریان اصلاح‌طلب اعتماد ملی/اتحاد ملت ائتلاف اصلاح‌طلبان جایگزین حجت شد[۳۹]
۳ علی صابری اصلاح‌طلب ائتلاف اصلاح‌طلبان در ۲۹ بهمن ۱۳۹۲ جایگزین سلطانی‌فر شد[۴۳]

اعضای علی‌البدل دوره چهارم شورای شهر تهران به ترتیب زیر بودند:[۴۴]

دورهٔ پنجم (۱۴۰۰–۱۳۹۶) ویرایش

 
اعضای دورهٔ پنجم
# عضو[۲۷] جناح حزب[۴۵] ائتلاف[۴۶] توضیحات
۱ محسن هاشمی رفسنجانی اصلاح‌طلب کارگزاران[۴۷] امید رئیس[۴۸]
۲ مرتضی الویری اصلاح‌طلب
۳ احمد مسجدجامعی اصلاح‌طلب
۴ شهربانو امانی اصلاح‌طلب کارگزاران
۵ محمدجواد حق‌شناس اصلاح‌طلب اعتماد ملی
۶ بهاره آروین اصلاح‌طلب منشی[۴۸]
۷ سید ابراهیم امینی اصلاح‌طلب اعتماد ملی نایب رئیس[۴۸]
۸ افشین حبیب‌زاده اصلاح‌طلب اسلامی کار
۹ آرش حسینی میلانی اصلاح‌طلب اتحاد ملت
۱۰ حسن خلیل‌آبادی اصلاح‌طلب اسلامی معلمان
۱۱ علی اعطا اصلاح‌طلب اتحاد ملت[۴۹] سخنگو[۴۸]
۱۲ زهرا صدراعظم نوری اصلاح‌طلب مجمع زنان اصلاح‌طلب
۱۳ محمد سالاری اصلاح‌طلب همبستگی
۱۴ حسن رسولی اصلاح‌طلب امید ایرانیان خزانه‌دار[۵۰]
۱۵ ناهید خداکرمی اصلاح‌طلب
۱۶ مجید فراهانی اصلاح‌طلب ندا[۵۱]
۱۷ زهرا نژادبهرام اصلاح‌طلب روزنامه‌نگاران زن[۵۲] منشی[۴۸]
۱۸ محمود میرلوحی اصلاح‌طلب اتحاد ملت
۱۹ الهام فخاری اصلاح‌طلب عدالت و آزادی
۲۰ محمد علیخانی اصلاح‌طلب جوانان[۵۳]
۲۱ حجت نظری اصلاح‌طلب اعتماد ملی

اعضای علی‌البدل دوره پنجم شورای شهر تهران به ترتیب زیر بودند:[۵۴]

دورهٔ ششم (۱۴۰۴–۱۴۰۰) ویرایش

# عضو[۵۵] جناح حزب ائتلاف[۵۶] توضیحات[۵۷]
۱ مهدی چمران اصول‌گرا تهران سربلند رئیس
۲ پرویز سروری اصول‌گرا جمعیت رهپویان[۵۸] نایب‌رئیس
۳ نرجس سلیمانی اصول‌گرا
۴ حبیب کاشانی اصول‌گرا آبادگران[۵۹] خزانه‌دار
۵ محمد آخوندی اصول‌گرا
۶ ناصر امانی اصول‌گرا پیشرفت و عدالت[۶۰]
۷ مهدی پیرهادی اصول‌گرا
۸ مهدی بابائی اصول‌گرا
۹ سید جعفر تشکری هاشمی اصول‌گرا
۱۰ سید احمد علوی اصول‌گرا پیشرفت و عدالت[۶۱]
۱۱ مهدی اقراریان اصول‌گرا نسل نو
۱۲ مهدی عباسی اصول‌گرا
۱۳ علیرضا نادعلی اصول‌گرا جمعیت رهپویان[۵۸] سخنگو[۶۲]
۱۴ احمد صادقی اصول‌گرا
۱۵ سید محمد آقامیری اصول‌گرا آبادگران جوان[۶۳]
۱۶ میثم مظفر اصول‌گرا جمعیت جانبازان
۱۷ زهرا شمس احسان اصول‌گرا
۱۸ نرگس معدنی‌پور اصول‌گرا
۱۹ علی‌اصغر قائمی اصول‌گرا
۲۰ سوده نجفی اصول‌گرا نسل نو [۶۰] منشی
۲۱ جعفر بندی شربیانی اصول‌گرا نسل نو منشی

اعضای علی‌البدل دوره ششم شورای شهر تهران به ترتیب زیر هستند:[۵۵]

 1. جعفر فرجی
 2. سید مهدی زریباف
 3. حسین قرائی
 4. سید محمد آقامیری
 5. اسماعیل احمدی
 6. مرتضی طلائی
 7. سید مرتضی محمودی
 8. سید مجید حسینی
 9. حامد علامتی
 10. عرفان خسرویان
 11. محمد خزاعی

جستارهای وابسته ویرایش

یادداشت‌ها ویرایش

منابع ویرایش

 1. ۱٫۰ ۱٫۱ ۱٫۲ «مروری بر پنج دوره شوراهای شهر تهران». ایسنا. ۲۵ مارس ۲۰۲۱. بایگانی‌شده از اصلی در ۲۸ مارس ۲۰۲۱. دریافت‌شده در ۲۰۲۱-۰۶-۲۳.
 2. «شورای شهر تهران ۳۱ نفره شد». تابناک. ۲۰۱۳-۰۴-۱۲. بایگانی‌شده از اصلی در ۱۰ ژانویه ۲۰۱۴. دریافت‌شده در ۲۰۲۱-۰۶-۲۱.
 3. اختر، سیدمیثاق (۲۰۲۱-۰۶-۱۸). «از تأمین امنیت انتخابات در پایتخت تا صندوق سیار ویژه بیماران کرونایی بیمارستان‌ها». ایسنا. بایگانی‌شده از اصلی در ۲۱ ژوئن ۲۰۲۱. دریافت‌شده در ۲۰۲۱-۰۶-۲۱.
 4. «دورهٔ اول 1380- 1378». شورای اسلامی شهر تهران. ۲۰۲۱-۰۶-۲۴. بایگانی‌شده از اصلی در ۲۶ فوریه ۲۰۲۱. دریافت‌شده در ۲۰۲۱-۰۶-۲۴.
 5. ۵٫۰ ۵٫۱ ۵٫۲ «تعیین و معرفی سرکارخانم صدیقه وسمقی به عنوان سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران مصوب 1378/02/09». سامانه جامع مصوبات شورای اسلامی شهر تهران. بایگانی‌شده از اصلی در ۲۴ ژوئن ۲۰۲۱. دریافت‌شده در ۲۰۲۱-۰۶-۲۳.
 6. ۶٫۰ ۶٫۱ ۶٫۲ ۶٫۳ ۶٫۴ «رئیس شورای شهر تهران انتخاب شد - ایرنا». ایرنا. ۱۹۹۹-۰۹-۲۷. بایگانی‌شده از اصلی در ۳۰ ژوئن ۲۰۲۱. دریافت‌شده در ۲۰۲۱-۰۶-۲۴.
 7. ۷٫۰ ۷٫۱ ۷٫۲ ۷٫۳ ۷٫۴ «انتخاب و تعیین اعضای هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر تهران مصوب 1380/02/19». سامانه جامع مصوبات شورای اسلامی شهر تهران. بایگانی‌شده از اصلی در ۲۴ ژوئن ۲۰۲۱. دریافت‌شده در ۲۰۲۱-۰۶-۲۳.
 8. ۸٫۰ ۸٫۱ «انتخاب آقای محمدابراهیم اصغرزاده به عنوان نایب رئیس و عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر تهران مصوب 1381/03/22». سامانه جامع مصوبات شورای اسلامی شهر تهران. بایگانی‌شده از اصلی در ۲۴ ژوئن ۲۰۲۱. دریافت‌شده در ۲۰۲۱-۰۶-۲۳.
 9. ۹٫۰ ۹٫۱ ۹٫۲ ۹٫۳ «پذیرش استعفای دو نفر از اعضای هیئت‌رئیسه و انتخاب آقایان مرتضی لطفی و محمدحسین درودیان به‌عنوان اعضای هیئت‌رئیسه مصوب 1379/06/07». سامانه جامع مصوبات شورای اسلامی شهر تهران. بایگانی‌شده از اصلی در ۲۴ ژوئن ۲۰۲۱. دریافت‌شده در ۲۰۲۱-۰۶-۲۳.
 10. ۱۰٫۰ ۱۰٫۱ «انتخاب و تعیین عضو هیئت رئیسه و خزانه‌دار شورای اسلامی شهر تهران مصوب 1379/05/24». سامانه جامع مصوبات شورای اسلامی شهر تهران. بایگانی‌شده از اصلی در ۲۴ ژوئن ۲۰۲۱. دریافت‌شده در ۲۰۲۱-۰۶-۲۳.
 11. ۱۱٫۰ ۱۱٫۱ «انتخاب و تعیین رئیس و خزانه‌دار شورای اسلامی شهر تهران مصوب 1378/09/30». سامانه جامع مصوبات شورای اسلامی شهر تهران. بایگانی‌شده از اصلی در ۲۴ ژوئن ۲۰۲۱. دریافت‌شده در ۲۰۲۱-۰۶-۲۳.
 12. «انتخاب و تعیین اعضای هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر تهران مصوب 1380/02/19». سامانه جامع مصوبات شورای اسلامی شهر تهران. بایگانی‌شده از اصلی در ۲۴ ژوئن ۲۰۲۱. دریافت‌شده در ۲۰۲۱-۰۶-۲۳.
 13. «تعیین و معرفی آقای احمد حکیمی‌پور به عنوان «عضو مجمع عمومی سازمان فرهنگی، هنری شهرداری تهران» مصوب 1378/08/18». سامانه جامع مصوبات شورای اسلامی شهر تهران. بایگانی‌شده از اصلی در ۲۴ ژوئن ۲۰۲۱. دریافت‌شده در ۲۰۲۱-۰۶-۲۳.
 14. «پذیرش استعفای آقای «سید محمد غرضی» توسط شورای اسلامی شهر تهران مصوب 1378/06/09». سامانه جامع مصوبات شورای اسلامی شهر تهران (به عربی). بایگانی‌شده از اصلی در ۲۴ ژوئن ۲۰۲۱. دریافت‌شده در ۲۰۲۱-۰۶-۲۳.
 15. خوانساری، محبوبه (۱۵ شهریور ۱۳۸۶). «شورا طفلی که ۱۰۰ ساله است». روزنامهٔ سرمایه (۵۴۷) – به واسطهٔ مگ‌ایران.
 16. ۱۶٫۰ ۱۶٫۱ ۱۶٫۲ «در ۳ دوره گذشته شورای شهر تهران هر نماینده چه تعداد و چند درصد رای آورد؟». خبرآنلاین. ۲۰۱۳-۰۶-۰۹. بایگانی‌شده از اصلی در ۲۳ ژوئن ۲۰۲۱. دریافت‌شده در ۲۰۲۱-۰۶-۲۳.
 17. «دورهٔ دوم 1386-1382». شورای اسلامی شهر تهران. ۲۰۲۱-۰۶-۲۴. بایگانی‌شده از اصلی در ۲۶ فوریه ۲۰۲۱. دریافت‌شده در ۲۰۲۱-۰۶-۲۴.
 18. «فهرست نامزدهای چند تشکل برای شرکت در انتخابات آتی شوراها در شهر تهران». ایسنا. ۲۰۰۳-۰۲-۲۲. دریافت‌شده در ۲۰۲۱-۰۷-۰۳.
 19. ۱۹٫۰ ۱۹٫۱ ۱۹٫۲ ۱۹٫۳ ۱۹٫۴ ۱۹٫۵ ۱۹٫۶ «انتخاب و تعیین اعضای هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر تهران (دوره دوم) برای دو ساله دوم مصوب 1384/02/25». سامانه جامع مصوبات شورای اسلامی شهر تهران. بایگانی‌شده از اصلی در ۲۴ ژوئن ۲۰۲۱. دریافت‌شده در ۲۰۲۱-۰۶-۲۳.
 20. روح، محمدجواد (۱۷ اسفند ۱۳۸۱). «برندگان ناشناس». همشهری. سال یازدهم (۳۰۰۰): ۱۵.
 21. «دورهٔ سوم 1392-1386». شورای اسلامی شهر تهران. ۲۰۲۱-۰۶-۲۴. بایگانی‌شده از اصلی در ۲۶ فوریه ۲۰۲۱. دریافت‌شده در ۲۰۲۱-۰۶-۲۴.
 22. «مقایسه فهرست کاندیداهای گروه‌های ائتلاف اصول گرایان و اصلاح طلبان». روزنامه همشهری. ۲۲ آذر ۱۳۸۵. بایگانی‌شده از اصلی در ۲ ژوئیه ۲۰۲۱. دریافت‌شده در ۲ ژوئیه ۲۰۲۱.
 23. ۲۳٫۰ ۲۳٫۱ ۲۳٫۲ ۲۳٫۳ ۲۳٫۴ ۲۳٫۵ «انتخاب و تعیین اعضای هیئت رئیسه (رئیس و نایب رئیس، خزانه‌دار و منشی‌ها) و سخنگوی سومین دوره شورای اسلامی شهر تهران مصوب 1386/02/11». سامانه جامع مصوبات شورای اسلامی شهر تهران. بایگانی‌شده از اصلی در ۲۴ ژوئن ۲۰۲۱. دریافت‌شده در ۲۰۲۱-۰۶-۲۳.
 24. ۲۴٫۰ ۲۴٫۱ ۲۴٫۲ ۲۴٫۳ ۲۴٫۴ ۲۴٫۵ «انتخاب و تعیین اعضای هیئت رئیسه (رئیس و نایب رئیس، خزانه‌دار و منشی‌ها) و خزانه‌دار و سخنگوی سومین دوره شورای اسلامی شهر تهران (دوره یک ساله سوم) مصوب 1388/02/13». سامانه جامع مصوبات شورای اسلامی شهر تهران. بایگانی‌شده از اصلی در ۲۴ ژوئن ۲۰۲۱. دریافت‌شده در ۲۰۲۱-۰۶-۲۳.
 25. «پذیرش استعفای آقای محمدعلی نجفی از عضویت در شورای اسلامی شهر تهران مصوب 1392/05/29». سامانه جامع مصوبات شورای اسلامی شهر تهران. بایگانی‌شده از اصلی در ۲۴ ژوئن ۲۰۲۱. دریافت‌شده در ۲۰۲۱-۰۶-۲۳.
 26. خبرگزاری برنا (۲۰۱۳-۰۸-۲۵). «ناصحی جایگزین نجفی در شورای شهر». خبرگزاری برنا. بایگانی‌شده از اصلی در ۲۴ ژوئن ۲۰۲۱. دریافت‌شده در ۲۰۲۱-۰۶-۲۳.
 27. ۲۷٫۰ ۲۷٫۱ «ادوار شورا». شورای اسلامی شهر تهران. بایگانی‌شده از اصلی در ۱۶ ژوئیه ۲۰۲۰. دریافت‌شده در ۲۰۲۱-۰۶-۲۱.
 28. «فرمانداری لیست شورای‌شهر تهران را اعلام کرد/ چمران با ۵۶۶ هزار رای، اول- مفتح با ۱۱۴ هزار رای سی و یک». خبرآنلاین. بایگانی‌شده از اصلی در ۲۳ ژوئن ۲۰۲۱. دریافت‌شده در ۲۰۲۱-۰۶-۲۳.
 29. «لیست 31نفره اصلاح طلبان برای انتخابات شورای شهر تهران». خبرآنلاین. بایگانی‌شده از اصلی در ۲۸ ژوئن ۲۰۲۱. دریافت‌شده در ۲۰۲۱-۰۷-۰۳.
 30. خبرگزاری فارس (۲۰۱۳-۰۶-۰۶). «لیست آبادگران ایران اسلامی+دستخط چمران». خبرگزاری فارس. دریافت‌شده در ۲۰۲۱-۰۷-۰۳.
 31. ۳۱٫۰ ۳۱٫۱ ۳۱٫۲ ۳۱٫۳ ۳۱٫۴ «انتخاب و تعیین اعضای هیئت رئیسه سال دوم چهارمین دوره شورای اسلامی شهر تهران شامل: رئیس، نایب رئیس، منشی‌ها و سخنگو مصوب 1393/06/11». سامانه جامع مصوبات شورای اسلامی شهر تهران. بایگانی‌شده از اصلی در ۲۴ ژوئن ۲۰۲۱. دریافت‌شده در ۲۰۲۱-۰۶-۲۳.
 32. ۳۲٫۰ ۳۲٫۱ ۳۲٫۲ ۳۲٫۳ ۳۲٫۴ ۳۲٫۵ ۳۲٫۶ «انتخاب و تعیین اعضای هیئت رئیسه (شامل: رئیس، نایب رئیس، منشی‌ها و سخن‌گو) سال سوم چهارمین دوره شورای اسلامی شهر تهران مصوب 1394/06/10». سامانه جامع مصوبات شورای اسلامی شهر تهران. بایگانی‌شده از اصلی در ۲۴ ژوئن ۲۰۲۱. دریافت‌شده در ۲۰۲۱-۰۶-۲۳.
 33. ۳۳٫۰ ۳۳٫۱ ۳۳٫۲ ۳۳٫۳ ۳۳٫۴ «انتخاب و تعیین اعضای هیئت رئیسه (شامل: رئیس، نایب رئیس، منشی‌ها، سخن‌گو) سال چهارم چهارمین دوره شورای اسلامی شهر تهران مصوب 1395/06/09». سامانه جامع مصوبات شورای اسلامی شهر تهران. بایگانی‌شده از اصلی در ۲۴ ژوئن ۲۰۲۱. دریافت‌شده در ۲۰۲۱-۰۶-۲۳.
 34. «احمد مسجدجامعی رئیس شورای شهر تهران شد». بی‌بی‌سی فارسی. ۲۰۱۳-۰۹-۰۳. بایگانی‌شده از اصلی در ۲۳ ژوئن ۲۰۲۱. دریافت‌شده در ۲۰۲۱-۰۶-۲۳.
 35. «چمران رئیس شورای شهر تهران شد/ مسجدجامعی با 13 رای ریاست را واگذارکرد». خبرآنلاین. بایگانی‌شده از اصلی در ۲۳ ژوئن ۲۰۲۱. دریافت‌شده در ۲۰۲۱-۰۶-۲۳.
 36. ۳۶٫۰ ۳۶٫۱ ۳۶٫۲ ۳۶٫۳ ۳۶٫۴ «انتخاب و تعیین اعضای هیئت رئیسه (رئیس و نایب رئیس و منشی‌ها) و سخنگوی چهارمین دوره شورای اسلامی شهر تهران مصوب 1392/06/12». سامانه جامع مصوبات شورای اسلامی شهر تهران. بایگانی‌شده از اصلی در ۲۴ ژوئن ۲۰۲۱. دریافت‌شده در ۲۰۲۱-۰۶-۲۳.
 37. «فهرست نامزدهای جمعیت پیشرفت و عدالت ایران اسلامی اعلام شد». پانا. دریافت‌شده در ۲۰۲۱-۰۷-۰۳.
 38. «حزب اسلامی کار الهه راستگو را به دلیل فعالیت غیرتشکیلاتی اخراج کرد». بی‌بی‌سی فارسی. ۲۰۱۳-۰۹-۱۱. دریافت‌شده در ۲۰۲۱-۰۷-۰۳.
 39. ۳۹٫۰ ۳۹٫۱ «حجت به‌طور رسمی از شورا استعفا داد؛ شجاع‌پوریان جایگزین شد». همشهری آنلاین. ۲۰۱۳-۰۹-۰۱. بایگانی‌شده از اصلی در ۲۳ ژوئن ۲۰۲۱. دریافت‌شده در ۲۰۲۱-۰۶-۲۳.
 40. ۴۰٫۰ ۴۰٫۱ ۴۰٫۲ «مراسم تحلیف اعضای شورای شهر فردا برگزار می‌شود/سلطانی فر و شجاع پوریان به جای مفتح و حجت». خبرآنلاین. ۲۰۱۳-۰۹-۰۲. بایگانی‌شده از اصلی در ۲۳ ژوئن ۲۰۲۱. دریافت‌شده در ۲۰۲۱-۰۶-۲۳.
 41. «'محمد مهدی مفتح' از شورای شهر تهران انصراف داد - ایرنا». ایرنا. ۲۰۱۳-۰۶-۲۵. بایگانی‌شده از اصلی در ۲۳ ژوئن ۲۰۲۱. دریافت‌شده در ۲۰۲۱-۰۶-۲۳.
 42. «پذیرش استعفای آقای مسعود سلطانی‌فر عضو شورای اسلامی شهر تهران از عضویت در شورای اسلامی شهر تهران مصوب 1392/11/15». سامانه جامع مصوبات شورای اسلامی شهر تهران. بایگانی‌شده از اصلی در ۲۴ ژوئن ۲۰۲۱. دریافت‌شده در ۲۰۲۱-۰۶-۲۳.
 43. خبرگزاری برنا (۲۰۱۴-۰۲-۱۸). «علی صابری عضو شورای شهر شد». خبرگزاری برنا. بایگانی‌شده از اصلی در ۲۳ ژوئن ۲۰۲۱. دریافت‌شده در ۲۰۲۱-۰۶-۲۳.
 44. «اعضای علی‌البدل شورای شهر تهران مشخص شدند». خبرآنلاین. بایگانی‌شده از اصلی در ۲۳ ژوئن ۲۰۲۱. دریافت‌شده در ۲۰۲۱-۰۶-۲۳.
 45. «اطلاعیه شورای عالی سیاست‌گذاری دربارهٔ لیست نهایی اصلاح طلبان برای انتخابات شورای شهر تهران». برنا. ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۶. دریافت‌شده در ۲۰۲۱-۰۷-۰۳.
 46. «لیست‌های اصلاح‌طلبان و اصولگرایان برای شورای پنجم تهران منتشر شد». ایسنا. ۲۰۱۷-۰۵-۱۰. بایگانی‌شده از اصلی در ۲۰ ژوئیه ۲۰۱۷. دریافت‌شده در ۲۰۲۱-۰۷-۰۲.
 47. «محسن هاشمی و جهانگیری گزینه اصلی کارگزاران برای ۱۴۰۰؟ +فیلم». پایگاه خبری، تحلیلی رویداد۲۴. ۲۰۲۱-۰۳-۰۲. دریافت‌شده در ۲۰۲۱-۰۷-۰۳.
 48. ۴۸٫۰ ۴۸٫۱ ۴۸٫۲ ۴۸٫۳ ۴۸٫۴ «شورای شهر تهران با انتخاب رئیس شورا و شهردار پایتخت کار خود را آغاز کرد». رادیو فردا. ۲۰۱۷-۰۸-۲۳. بایگانی‌شده از اصلی در ۲۲ ژوئن ۲۰۱۹. دریافت‌شده در ۲۰۲۱-۰۶-۲۳.
 49. خبرگزاری فارس (۲۰۱۸-۱۱-۱۳). «پیروزی «حناچی» مناسب‌تر بود!». خبرگزاری فارس. بایگانی‌شده از اصلی در ۵ ژوئیه ۲۰۲۱. دریافت‌شده در ۲۰۲۱-۰۷-۰۳.
 50. «حسن رسولی خزانه دار شورای شهر تهران شد - ایرنا». ایرنا. ۲۰۱۷-۰۹-۰۳. بایگانی‌شده از اصلی در ۲۳ ژوئن ۲۰۲۱. دریافت‌شده در ۲۰۲۱-۰۶-۲۳.
 51. «عدم تمایل مجید فراهانی به ادامه دبیرکلی ندا». انصاف نیوز. ۲۰۱۷-۰۷-۲۷. بایگانی‌شده از اصلی در ۲۶ ژوئیه ۲۰۱۹. دریافت‌شده در ۲۰۲۱-۰۷-۰۳.
 52. «نخستین کنگره سراسری انجمن روزنامه نگاران زن ایران برگزار شد - ایرنا». ایرنا. ۲۰۱۸-۰۶-۰۲. بایگانی‌شده از اصلی در ۵ ژوئیه ۲۰۲۱. دریافت‌شده در ۲۰۲۱-۰۷-۰۳.
 53. «حزب جوانان به سمت میانسالی». روزنامه جهان اقتصاد. ۲۰۱۷-۰۱-۲۱. بایگانی‌شده از اصلی در ۵ ژوئیه ۲۰۲۱. دریافت‌شده در ۲۰۲۱-۰۷-۰۳.
 54. «نتیجه نهایی انتخابات شورای اسلامی شهر تهران، ری و تجریش اعلام شد». ایسنا. ۲۰۱۷-۰۵-۲۱. بایگانی‌شده از اصلی در ۲۰ ژوئن ۲۰۱۹. دریافت‌شده در ۲۰۲۱-۰۶-۲۳.
 55. ۵۵٫۰ ۵۵٫۱ فرامرزی، محسن (۲۰۲۱-۰۶-۲۲). «آرای اعضای اصلی و علی‌البدل شورای شهر تهران - ایسنا». ایسنا. بایگانی‌شده از اصلی در ۲۲ ژوئن ۲۰۲۱. دریافت‌شده در ۲۰۲۱-۰۶-۲۳.
 56. «سرلیستی چمران و سروری در فهرست‌های دیگر مورد تأیید نیست». خبرگزاری آنا. ۲۰۲۱-۰۶-۱۴. بایگانی‌شده از اصلی در ۲ ژوئیه ۲۰۲۱. دریافت‌شده در ۲۰۲۱-۰۷-۰۲.
 57. «چمران به عنوان رئیس شورای اسلامی شهر تهران انتخاب شد». ایرنا. ۲۰۲۱-۰۸-۰۵. بایگانی‌شده از روی نسخه اصلی در ۲۰۲۱-۰۸-۰۵. دریافت‌شده در ۲۰۲۱-۰۸-۰۵.
 58. ۵۸٫۰ ۵۸٫۱ «"جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی"؛ حزبی در راستای تحقق آرمان‌های انقلابی». خبرگزاری باشگاه خبرنگاران. ۲۰۱۴-۰۴-۰۱. بایگانی‌شده از اصلی در ۲۴ ژوئن ۲۰۲۱. دریافت‌شده در ۲۰۲۱-۰۶-۲۳.
 59. «ریشه بسیاری از "فسادها" در قوه مجریه است/ حضور آیت‌الله رئیسی در انتخابات امیدواری زیادی ایجاد می‌کند». خبرگزاری تسنیم. ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۰.
 60. ۶۰٫۰ ۶۰٫۱ «انتخاب اعضای شورای مرکزی جدید جمعیت پیشرفت و عدالت». مشرق نیوز. ۲۰۲۱-۰۲-۱۸. بایگانی‌شده از اصلی در ۲۴ ژوئن ۲۰۲۱. دریافت‌شده در ۲۰۲۱-۰۶-۲۳.
 61. «انتخاب اعضای شورای مرکزی جدید جمعیت پیشرفت و عدالت». مشرق نیوز. ۲۰۲۱-۰۲-۱۸. بایگانی‌شده از اصلی در ۲۴ ژوئن ۲۰۲۱. دریافت‌شده در ۲۰۲۱-۰۷-۰۳.
 62. «سخنگوی شورای شهر انتخاب شد». خبرگزاری صدا و سیما. ۲۰۲۱-۰۸-۲۲. دریافت‌شده در ۲۰۲۱-۰۸-۲۲.
 63. «ایرنا». ایرنا. ۲۰۲۰-۰۲-۰۸. بایگانی‌شده از اصلی در ۱۰ فوریه ۲۰۲۰. دریافت‌شده در ۲۰۲۱-۰۷-۰۳.

Wikipedia contributors, "List of members of City Council of Tehran," Wikipedia, The Free Encyclopedia, en:Special:PermanentLink/946338769 (accessed June 21, 2021).