فهرست ایالت‌ها و قلمروهای ایالات متحده بر پایه تراکم جمعیت

این فهرستی از ۵۰ ایالت، ۵ قلمرو و ناحیه کلمبیا بر اساس تراکم جمعیت، اندازه جمعیت و مساحت زمین است.[۱] ایالات متحده نسبت به کشورهای هم رده خود رشد کمی از جمعیت داشته‌است.[۲]

نقشه تراکم جمعیت در ایالات متحده آمریکا سال ۲۰۱۳
New Jersey is the most densely populated state. It is also the second wealthiest in terms of absolute (as opposed to cost of living adjusted) household income.
Despite being home to the most populous city in the country, New York State ranks 7th in overall density.
Washington State is ranked 25th in density, but is still above the national average.
Despite a fairly average population density, Vermont has one of the smallest populations due to its small overall area.
Idaho's population has increased rapidly in recent decades, but its population density, relative to other states, is low.
About half of the population of Alaska lives in the Anchorage metropolitan area.
Puerto Rico ranks third among the most densely populated areas in the U.S. (behind DC and NJ)

فهرست

ویرایش
راهنمای جدول
Division totals – 9 divisions for 50 States and DC
Region totals – 4 regions (2 or 3 divisions each)
قلمروها
تراکم جمعیت در ایالت‌ها، قلمروها، مناطق جغرافیایی و بخش‌های ایالات متحده آمریکا در سال ۲۰۱۳
رتبه ایالت/قلمرو/
منطقه/بخش
تراکم در هر مایل مربع
تراکم در هر کیلومتر مربع
نوع تقسیمات کشوری
--   واشینگتن دی.سی. 10,588.8 4,088.4 MdAtl
1   نیوجرسی 1,210.1 467.2 MdAtl
1   پورتوریکو 1,055.9 407.7 Terr.
2   رود آیلند 1,017.1 392.7 NEng
--        قلمرو 991.0 382.6 USA
3   ماساچوست 858.0 331.3 NEng
2   جزایر ویرجین ایالات متحده 792.2 305.9 Terr.
3   گوآم 759.6 293.3 Terr.
4   کنتیکت 742.6 286.7 NEng
4   ساموای آمریکا 726.1 280.4 Terr.
5   مریلند 610.8 235.8 MdAtl
6   دلاویر 475.1 183.4 MdAtl
7   نیویورک (ایالت) 417.0 161.0 MdAtl
1        ایالت‌های ساحلی اقیانوس اطلس آمریکا 416.5 160.8 NEast
8   فلوریدا 364.6 140.8 SAtl
1        شمال شرقی ایالات متحده 345.5 133.4 USA
5   جزایر ماریانای شمالی 295.5 114.1 Terr.
9   پنسیلوانیا 285.5 110.2 MdAtl
10   اوهایو 283.2 109.3 ENC
11   کالیفرنیا 246.1 95.0 Pac
2        نیو انگلند 233.2 90.0 NEast
3        ایالت‌های ساحل جنوبی اقیانوس اطلس 233.1 90.0 South
12   ایلینوی 232.0 89.6 ENC
13   هاوایی 218.6 84.4 Pac
14   ویرجینیا 209.2 80.8 SAtl
15   کارولینای شمالی 202.6
4        ایالت‌های مرکزی شمال شرقی 192.1 74.2 MWest
16   ایندیانا 183.4 70.8 ENC
17   میشیگان 175.0 67.6 ENC
18   جورجیا 173.7 67.1 SAtl
19   کارولینای جنوبی 158.8 61.3 SAtl
20   تنسی 157.5 60.8 ESC
21   نیوهمپشر 147.8 57.1 NEng
2        South 136.3 52.6 USA
22   کنتاکی 111.3 43.0 ESC
23   لوئیزیانا 107.1 41.3 WSC
24   ویسکانسین 106.0 40.9 ENC
5        East South Central 105.0 40.5 South
25   واشینگتن (ایالت) 104.9 40.5 Pac
26   تگزاس 103.1 40.8 WSC
27   آلاباما 95.4 36.9 ESC
3        Midwest 90.0 34.7 USA
--   ایالات متحده آمریکا 89.5 34.6 NAmer
6        West South Central 89.1 34.4 South
28   میزوری 87.9 33.9 WNC
29   ویرجینیای غربی 77.1 29.8 SAtl
30   مینه‌سوتا 68.1 26.3 WNC
31   ورمانت 68.0 26.3 NEng
32   میسیسیپی (ایالت) 63.7 24.6 ESC
33   آریزونا 58.3 22.5 Mtn
7         Pacific 57.4 22.2 West
36   آیووا 55.3 21.4 WNC
37   کلرادو 50.8 19.6 Mtn
38   مین (ایالت) 43.1 16.6 NEng
4 [[غرب ایالات متحده آمریکا]]
8        West North Central 41.1 15.9 MWest
39   اورگن 40.9 15.8 Pac
40   کانزاس 35.4 13.7 WNC
41   یوتا 35.3 13.6 Mtn
9        ایالت‌های کوهستانی 26.7 10.3 West
42   نوادا 25.4 9.8 Mtn
43   نبراسکا 24.3 9.4 WNC
44   آیداهو 19.5 7.5 Mtn
45   نیومکزیکو 17.2 6.6 Mtn
46   داکوتای جنوبی 11.1 4.3 WNC
47   داکوتای شمالی 10.5 4.0 WNC
48   مونتانا 7.0 2.7 Mtn
49   وایومینگ 6.0 2.3 Mtn
50   آلاسکا 1.3 0.5 Pac
تراکم جمعیت بر اساس مساحت و جمعیت در ایالات، بخش‌ها و قلمروهای ایالات متحده در سال ۲۰۱۵
State/Territory/
Division/Region
رتبه


Pop.
dens.
/sqmi.
رتبه


جمعیت در ۲۰۱۳
R
a
n
k
Land
area
sqmi.
Geog.
sort
  نیوجرسی 1 1210.1 11 8,899,339 46 7,354 MdAtl
  رود آیلند 2 1017.1 43 1,051,511 50 1,034 NEng
  ماساچوست 3 858.0 14 6,692,824 45 7,800 NEng
  کنتیکت 4 742.6 29 3,596,080 48 4,842 NEng
  مریلند 5 610.7 19 5,928,814 42 9,707 SAtl
  دلاویر 6 475.1 45 925,749 49 1,949 SAtl
  نیویورک (ایالت) 7 417.0 3 19,651,127 30 47,126 MdAtl
  فلوریدا 8 364.6 4 19,552,860 26 53,625 SAtl
  پنسیلوانیا 9 285.5 6 12,773,801 32 44,743 MdAtl
  اوهایو 10 283.2 7 11,570,808 35 40,861 ENC
  کالیفرنیا 11 246.1 1 38,332,521 3 155,779 Pac
  ایلینوی 12 232.0 5 12,882,135 24 55,519 ENC
  هاوایی 13 218.6 40 1,404,054 47 6,423 Pac
  ویرجینیا 14 209.2 12 8,260,405 36 39,490 SAtl
  کارولینای شمالی 15 202.6 10 9,848,060 29 48,618 SAtl
  ایندیانا 16 183.4 16 6,570,902 38 35,826 ENC
  میشیگان 17 175.0 9 9,895,622 22 56,539 ENC
  جورجیا 18 173.7 8 9,992,167 21 57,513 SAtl
  کارولینای جنوبی 19 158.8 24 4,774,839 40 30,061 SAtl
  تنسی 20 157.5 17 6,495,978 34 41,235 ESC
  نیوهمپشر 21 147.8 42 1,323,459 44 8,953 NEng
  کنتاکی 22 111.3 26 4,395,295 37 39,486 ESC
  لوئیزیانا 23 107.1 25 4,625,470 33 43,204 WSC
  ویسکانسین 24 106.0 20 5,742,713 25 54,158 ENC
  واشینگتن (ایالت) 25 104.9 13 6,971,406 20 66,456 Pac
  تگزاس 26 101.2 2 26,448,193 2 261,232 WSC
  آلاباما 27 95.4 23 4,833,722 28 50,645 ESC
  میزوری 28 87.9 18 6,044,171 18 68,742 WNC
  ویرجینیای غربی 29 77.1 38 1,854,304 41 24,038 SAtl
  مینه‌سوتا 30 68.1 21 5,420,380 14 79,627 WNC
  ورمانت 31 68.0 49 626,630 43 9,217 NEng
  میسیسیپی (ایالت) 32 63.7 31 2,991,207 31 46,923 ESC
  آریزونا 33 58.3 15 6,626,624 6 113,594 Mtn
  آرکانزاس 34 56.9 32 2,959,373 27 52,035 WSC
  اکلاهما 35 56.1 28 3,850,568 19 68,595 WSC
  آیووا 36 55.3 30 3,090,416 23 55,857 WNC
  کلرادو 37 50.8 22 5,268,367 8 103,642 Mtn
  مین (ایالت) 38 43.1 41 1,328,302 39 30,843 NEng
  اورگن 39 40.9 27 3,930,065 10 95,988 Pac
  کانزاس 40 35.4 34 2,893,957 13 81,759 WNC
  یوتا 41 35.3 33 2,900,872 12 82,170 Mtn
  نوادا 42 25.4 35 2,790,136 7 109,781 Mtn
  نبراسکا 43 24.3 37 1,868,516 15 76,824 WNC
  آیداهو 44 19.5 39 1,612,136 11 82,643 Mtn
  نیومکزیکو 45 17.2 36 2,085,287 5 121,298 Mtn
  داکوتای جنوبی 46 11.1 46 844,877 16 75,811 WNC
  داکوتای شمالی 47 10.5 48 723,393 17 69,001 WNC
  مونتانا 48 7.0 44 1,015,165 4 145,546 Mtn
  وایومینگ 49 6.0 50 582,658 9 97,093 Mtn
  آلاسکا 50 1.3 47 735,132 1 570,641 Pac
       Mid-Atlantic 1 416.5 4 41,324,267 8 99,223 NEast
       ایالت‌های نیو انگلند آمریکا 2 233.2 9 14,618,806 9 62,688 NEast
       South Atlantic 3 233.1 1 61,783,647 5 265,062 South
       East North Central 4 192.1 3 46,662,180 6 242,902 MWest
       East South Central 5 105.0 8 18,716,202 7 178,290 South
       West South Central 6 89.1 5 37,883,604 4 425,066 South
        Pacific 7 57.4 2 51,373,178 1 895,286 West
       West North Central 8 41.1 7 20,885,710 3 507,620 MWest
       Mountain 9 26.7 6 22,881,245 2 855,767 West
       Northeast 1 345.5 4 55,943,073 4 161,912 USA
       South 2 136.3 1 118,383,453 2 868,418 USA
       Midwest 3 90.0 3 67,547,890 3 750,523 USA
       West 4 42.4 2 74,254,423 1 1,751,053 USA
  واشینگتن دی.سی. -- 10588.8 -- 646,449 -- 61 SAtl
  ایالات متحده آمریکا -- 89.5 -- 316,128,839 -- 3,531,905 NAmer
  پورتوریکو 1 1055.9 1 3,615,086 1 3,424 Terr.
  جزایر ویرجین ایالات متحده 2 792.2 3 106,405 4 134 Terr.
  گوآم 3 759.6 2 159,358 2 210 Terr.
  ساموای آمریکا 4 726.1 4 55,519 5 76 Terr.
  جزایر ماریانای شمالی 5 295.5 5 53,883 3 182 Terr.
       Total Territories -- 991.0 -- 3,990,251 -- 4,027 USA

جستارهای وابسته

ویرایش

منابع

ویرایش
  1. "Annual Estimates of the Population for the United States, Regions, States, and Puerto Rico: April 1, 2010 to July 1, 2013". 2013 Population Estimates. United States Census Bureau, Population Division. December 2013. Archived from the original (CSV) on 24 August 2014. Retrieved April 24, 2014.
  2. "State Area Measurements and Internal Point Coordinates". 2010 United States Census. United States Census Bureau. February 11, 2011. Archived from the original on 4 May 2015. Retrieved April 24, 2014.