فهرست بازیگران ارمنی

در زیر فهرست بازیگران ارمنی‌تبار آورده شده‌است:

آویرایش

یرانوهی آدامیان
شارل آزناوور
رائول آسلان
گرگوار آسلان
واهان آقامالیان
تونی آمادونی (نفر سمت راست)
آنوش
مارجان آوتیسیان
وال آوری
سرژ آویدیکیان

الفویرایش

استفانی
آرتور الباکیان
ایرن

بویرایش

هُوْهانِس باباخانیان
آدرین باربو
پاتواکان بارخوداریان
راس باغداساریان سینیور
آراسی بالابانیان
فرانسوا برلئان
میکائیل بوغوسیان
اریک بوگوسیان
هامو بیک-نازاریان

پویرایش

واهرام پاپازیان
کنان پارس
نونا پتروسیان
وارطان پتروسیان
ساتو پری
آرتاوازد پلشیان

تویرایش

آکیم تامیروف
هراند توخاتیان

جویرایش

رزا گلوریا چاگویان
ویگن چالدرانیان

چویرایش

خویرایش

دمیتری خاراتیان
آرسینه خانجیان

دویرایش

کن داویتیان

رویرایش

آرمن ژیگارخانیان

زویرایش

ژویرایش

سویرایش

دیران سارافیان
سوفیک سارگسیان
واهرام ساهاکیان
سیرانوش
متاکسیا سیمونیان

شویرایش

طویرایش

ظویرایش

فویرایش

قویرایش

کویرایش

گویرایش

لویرایش

لرتا
تاتیانا ماخموریان
متیو مادنیان
آندره‌آ مارتین
آماسیا مارتیروسیان
آرورا ماردیگانیان
مانوئل ماروتیان
آرمن مازمانیان
ماکس ماکسودیان

مویرایش

نویرایش

وویرایش

هویرایش

یویرایش

نگارخانهویرایش

منابعویرایش

پیوند به بیرونویرایش