فهرست سفیران ایران در جمهوری آذربایجان

در پی فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و اعلام استقلال جمهوری آذربایجان، ایران این کشور را به رسمیت شناخت و روابط دیپلماتیک دو کشور آغاز گردید.

نام سفیر زمان آغاز زمان پایان دولت
علی‌اصغر نهاوندیان ۱۳۷۱ ۱۳۷۴ دولت سازندگی
محمد طاهری ۱۳۷۴ ۱۳۷۵ دولت سازندگی
علیرضا بیگدلی ۱۳۷۴ ۱۳۷۹ دولت ششم و دولت هفتم
احد قضایی
افشار سلیمانی ۱۳۸۳ ۱۳۸۶ دولت هشتم
دولت نهم
ناصر حمیدی زارع ۱۳۸۶ ۱۳۸۸ دولت نهم
محمدباقر بهرامی ۱۳۸۸ ۱۳۹۱ دولت دهم
محسن پاک‌آیین مهر ۱۳۹۱ مرداد ۱۳۹۵ دولت دهم و دولت یازدهم
جواد جهانگیرزاده مرداد ۱۳۹۵ مرداد ۱۳۹۹ دولت یازدهم
دولت دوازدهم
سید عباس موسوی ۲۵ مرداد ۱۳۹۹ تاکنون دولت دوازدهم و دولت سیزدهم