دولت ششم جمهوری اسلامی ایران

دولت راست‌گرا

دولت ششم جمهوری اسلامی ایران به ریاست اکبر هاشمی رفسنجانی کار خود را رسماً از ۱۲ مرداد ۱۳۷۲ آغاز کرد.

دولت دوم هاشمی رفسنجانی
هیئت دولتِ ششم در جمهوری اسلامی ایران
رئیس‌جمهور ایران
تاریخ تشکیل۱۲ مرداد ۱۳۷۲
تاریخ انحلال۱۲ مرداد ۱۳۷۶
کسان و سازمان‌ها
رئیس دولتاکبر هاشمی رفسنجانی
پیشینهٔ رئیس دولترئیس‌جمهور (۱۳۷۲–۱۳۶۸)
رئیس مجلس شورای اسلامی (۱۳۶۸–۱۳۵۹)
رئیس شورای موقت ریاست‌جمهوری (۱۳۶۰)
سرپرست وزارت کشور (۱۳۵۸)
جانشین رئیس دولتحسن حبیبی
رئیس کشورسید علی خامنه‌ای
شمار وزیران۲۳ (آغاز) ← ۲۲ (پایان)
وزیران کناررفته
(درگذشت/استعفا/برکناری)
۱ (ادغام وزارتخانه)
شمار همهٔ وزیران۲۳
پیشینه
انتخابات(ها)انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۳۷۲
انتخابات خروجیانتخابات ریاست‌جمهوری ۱۳۷۶
دوره(های) مجلسمجلس چهارم
مجلس پنجم
پیشنهاد و تأییدرأی اعتماد به کابینه هاشمی رفسنجانی
پیشیندولت پنجم (هاشمی رفسنجانی)
پسیندولت هفتم (خاتمی)

اعضای کابینه ویرایش

مجلس چهارم شورای اسلامی به محسن نوربخش، وزیر پیشنهادی وزارت اقتصاد و دارایی رأی اعتماد نداد و هاشمی در نهایت، مرتضی محمدخان را به عنوان وزیر پیشنهادی معرفی کرد. از دیگر موارد قابل توجه در فرایند تأیید این کابینه می‌توان به ریزش آراء شدید محمدرضا نعمت‌زاده و غلامرضا آقازاده اشاره کرد و آن‌ها با اختلاف رأی ناچیز موفق شدند رأی اعتماد نمایندگان را کسب کنند.[۱]

جلسه رای اعتماد ویرایش

 • وزارت نیرو: بیژن نامدار زنگنه، ۲۰۲ رأی موافق
 • وزارت نفت: غلامرضا آقازاده، ۱۳۴ رأی موافق
 • وزارت معادن و فلزات: حسین محلوجی، ۱۶۶ رأی موافق
 • وزارت مسکن و شهرسازی: عباس احمد آخوندی، ۱۹۳ رأی موافق
 • وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: سید مصطفی میرسلیم، ۱۷۸ رأی موافق
 • وزارت صنایع: محمدرضا نعمت‌زاده، ۱۹۴ رأی موافق
 • وزارت راه و ترابری: اکبر ترکان، ۱۷۶ رأی موافق
 • وزارت آموزش و پرورش: محمدعلی نجفی، ۱۴۷ رأی موافق
 • وزارت تعاون: غلامرضا شافعی، ۲۲۹ رأی موافق
 • وزارت اقتصاد و دارایی: مرتضی محمدخان، ۱۵۱ رأی موافق
 • وزارت امور خارجه: علی‌اکبر ولایتی، ۲۰۷ رأی موافق
 • وزارت بازرگانی: یحیی آل اسحاق، ۲۲۲ رأی موافق
 • وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی: علیرضا مرندی، ۲۴۶ رأی موافق
 • وزارت پست و تلگراف و تلفن: سید محمد غرضی، ۱۹۲ رأی موافق
 • وزارت دادگستری: اسماعیل شوشتری، ۲۳۳ رأی موافق
 • وزارت دفاع و پشتیبانی: محمد فروزنده، ۲۳۳ رأی موافق
 • وزارت صنایع سنگین: محمدهادی نژادحسینیان، ۲۳۱ رأی موافق
 • وزارت فرهنگ و آموزش عالی: سید محمدرضا هاشمی گلپایگانی، ۲۲۰ رأی موافق
 • وزارت کار و امور اجتماعی: حسین کمالی، ۲۲۲ رأی موافق
 • وزارت کشاورزی: عیسی کلانتری، ۲۱۵ رأی موافق
 • وزارت کشور: علی‌محمد بشارت جهرمی، ۲۲۵ رأی موافق
 • وزارت جهاد سازندگی: غلامرضا فروزش، ۱۵۲ رأی موافق
 • وزارت اطلاعات: علی فلاحیان، ۲۰۴ رأی موافق

هیئت دولت ویرایش

مقام نام آغاز تصدی پایان تصدی حزب سیاسی منبع
رئیس‌جمهور اکبر هاشمی رفسنجانی۱۲ مرداد ۱۳۷۲۱۲ مرداد ۱۳۷۶روحانیت مبارز [۲]
وزیران
وزیر آموزش و پرورش محمدعلی نجفی۲۵ مرداد ۱۳۷۲۲۹ مرداد ۱۳۷۶مستقل[۳]
وزیر اطلاعات علی فلاحیان۲۵ مرداد ۱۳۷۲۲۹ مرداد ۱۳۷۶مستقل[۳]
وزیر امور اقتصادی و دارایی عبدالحسین وهاجی*۲۵ مرداد ۱۳۷۲۱۴ مهر ۱۳۷۲مستقل[۴]
 مرتضی محمدخان۱۴ مهر ۱۳۷۲۲۹ مرداد ۱۳۷۶مستقل[۵]
وزیر امور خارجه علی‌اکبر ولایتی۲۵ مرداد ۱۳۷۲۲۹ مرداد ۱۳۷۶پزشکان ایران [۳]
وزیر بازرگانی یحیی آل اسحاق۲۵ مرداد ۱۳۷۲۲۹ مرداد ۱۳۷۶مؤتلفه[۳]
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی سید علیرضا مرندی۲۵ مرداد ۱۳۷۲۲۹ مرداد ۱۳۷۶پزشکان ایران [۳]
وزیر پست و تلگراف و تلفن سید محمد غرضی۲۵ مرداد ۱۳۷۲۲۹ مرداد ۱۳۷۶مستقل[۳]
وزیر تعاون غلامرضا شافعی۲۵ مرداد ۱۳۷۲۲۹ مرداد ۱۳۷۶مستقل[۳]
وزیر جهاد سازندگی غلامرضا فروزش۲۵ مرداد ۱۳۷۲۲۹ مرداد ۱۳۷۶مستقل[۳]
وزیر دادگستری محمداسماعیل شوشتری۲۵ مرداد ۱۳۷۲۲۹ مرداد ۱۳۷۶مستقل[۳]
وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح محمد فروزنده۲۵ مرداد ۱۳۷۲۲۹ مرداد ۱۳۷۶نظامی[۳]
وزیر راه و ترابری اکبر ترکان۲۵ مرداد ۱۳۷۲۲۹ مرداد ۱۳۷۶مستقل[۳]
وزیر صنایع محمدرضا نعمت‌زاده۲۵ مرداد ۱۳۷۲۲۹ مرداد ۱۳۷۶مستقل[۳][۶]
وزیر صنایع سنگین[الف] محمدهادی نژادحسینیان۲۵ مرداد ۱۳۷۲۵ مهر ۱۳۷۳مستقل[۳]
وزیر فرهنگ و آموزش عالی محمدرضا هاشمی گلپایگانی۲۵ مرداد ۱۳۷۲۲۹ مرداد ۱۳۷۶مستقل[۳]
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی علی لاریجانی۲۵ مرداد ۱۳۷۲۲۶ بهمن ۱۳۷۲نظامی[۸]
 سید مصطفی میرسلیم۳ اسفند ۱۳۷۲۲۹ مرداد ۱۳۷۶دانشگاهیان [۹]
وزیر کار و امور اجتماعی حسین کمالی۲۵ مرداد ۱۳۷۲۲۹ مرداد ۱۳۷۶خانه کارگر [۳]
وزیر کشاورزی عیسی کلانتری۲۵ مرداد ۱۳۷۲۲۹ مرداد ۱۳۷۶مستقل[۳]
وزیر کشور علی‌محمد بشارتی۲۵ مرداد ۱۳۷۲۲۹ مرداد ۱۳۷۶مستقل[۳]
وزیر مسکن و شهرسازی عباس آخوندی۲۵ مرداد ۱۳۷۲۲۹ مرداد ۱۳۷۶مستقل[۳]
وزیر معادن و فلزات حسین محلوجی۲۵ مرداد ۱۳۷۲۲۹ مرداد ۱۳۷۶مستقل[۳]
وزیر نفت غلام‌رضا آقازاده۲۵ مرداد ۱۳۷۲۲۹ مرداد ۱۳۷۶مستقل[۳]
وزیر نیرو بیژن نامدار زنگنه۲۵ مرداد ۱۳۷۲۲۹ مرداد ۱۳۷۶مستقل[۳]
معاونان رئیس‌جمهور
معاون اول حسن حبیبی۱۲ مرداد ۱۳۷۲۱۲ مرداد ۱۳۷۶مستقل[۱۰]
معاون امور اجرایی حمید میرزاده۱۲ مرداد ۱۳۷۲۲۳ مرداد ۱۳۷۴مستقل[۱۱]
 محمد هاشمی رفسنجانی۲۳ مرداد ۱۳۷۴۱۲ مرداد ۱۳۷۶مستقل[۱۲]
معاون امور اقتصادی سید محسن نوربخش۲۵ مرداد ۱۳۷۲۲۳ شهریور ۱۳۷۳مستقل[۴][۱۳]
معاون امور حقوقی و مجلس سید عطاءالله مهاجرانی۱۲ مرداد ۱۳۷۲۱ شهریور ۱۳۷۶مستقل[۱۰]
دبیرکل سازمان امور اداری و استخدامی کشور سید منصور رضوی۱۲ مرداد ۱۳۷۲۲۶ بهمن ۱۳۷۲مستقل[۱۴]
 سید محمد میرمحمدی۲۶ بهمن ۱۳۷۲۱ شهریور ۱۳۷۶مستقل[۱۵]
رئیس سازمان انرژی اتمی ایران رضا امراللهی۱۲ مرداد ۱۳۷۲۱۲ شهریور ۱۳۷۶مستقل[۱۶]
رئیس سازمان برنامه و بودجه مسعود روغنی زنجانی۱۲ مرداد ۱۳۷۲۲۱ مرداد ۱۳۷۴مستقل[۱۶]
 حمید میرزاده۲۱ مرداد ۱۳۷۴۱ شهریور ۱۳۷۶مستقل[۱۷]
رئیس سازمان تربیت بدنی حسن غفوری‌فرد۱۲ مرداد ۱۳۷۲۲۶ بهمن ۱۳۷۲دانشگاهیان [۱۴]
 سید مصطفی هاشمی‌طبا۲۶ بهمن ۱۳۷۲۱ شهریور ۱۳۷۶مستقل[۱۸]
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست هادی منافی۱۲ مرداد ۱۳۷۲۱ شهریور ۱۳۷۶مستقل[۱۹]

سایر منصوبان رئیس دولت ویرایش

مقام نام آغاز تصدی پایان تصدی حزب سیاسی منبع
سرپرست نهاد ریاست‌جمهوری حسن حبیبی۱۲ مرداد ۱۳۷۲۱ شهریور ۱۳۷۶مستقل[۲۰]
رئیس دفتر رئیس‌جمهور سید محمد میرمحمدی۱۲ مرداد ۱۳۷۲۲۶ بهمن ۱۳۷۲مستقل[۱۹]
 سید حسین مرعشی۲۶ بهمن ۱۳۷۲؟۱۳۷۵مستقل[۲۱]
 محسن هاشمی رفسنجانی۱۹ خرداد ۱۳۷۵۲۵ مرداد ۱۳۷۶مستقل[۲۲]
دبیر هیئت دولت حسین رحیم‌زاده۱۲ مرداد ۱۳۷۲۱۲ مرداد ۱۳۷۶مستقل
مشاوران رئیس‌جمهور
مشاور اجتماعی مسیح مهاجری۱۲ مرداد ۱۳۷۲مرداد ۱۳۷۶مستقل[۲۳]
مشاور اقتصادی ابوطالب شالچیان۱۲ مرداد ۱۳۷۲مرداد ۱۳۷۶مستقل[۲۳]
مشاور امر توزیع عبدالعلی علی‌عسگری۲۷ اردیبهشت ۱۳۷۴مرداد ۱۳۷۶نظامی[۲۴]
مشاور امر برنامه و بودجه مسعود روغنی زنجانی۲۱ مرداد ۱۳۷۴مرداد ۱۳۷۶مستقل[۱۷]
مشاور امنیتی محسن کنگرلو۱۲ مرداد ۱۳۷۲مرداد ۱۳۷۶مستقل
مشاور امور اداری سید منصور رضوی۳۰ بهمن ۱۳۷۲مرداد ۱۳۷۶مستقل[۲۵]
مشاور امور امنیت ملی حسن روحانی۱۲ مرداد ۱۳۷۲مرداد ۱۳۷۶روحانیت مبارز [۲۶]
مشاور امور اهل سنت محمد اسحاق مدنی۱۲ مرداد ۱۳۷۲۱۲ مرداد ۱۳۷۶مستقل[۲۷]
مشاور امور بین‌الملل علیرضا معیری۱۲ مرداد ۱۳۷۲مرداد ۱۳۷۶مستقل[۲۷]
مشاور امور تحقیقاتی سید مصطفی میرسلیم۱۲ مرداد ۱۳۷۲۹ اسفند ۱۳۷۲دانشگاهیان [۲۳]
 حسن غفوری‌فرد۹ اسفند ۱۳۷۲خرداد ۱۳۷۵دانشگاهیان [۲۸]
مشاور امور جوانان سید مرتضی میرباقری۱۲ مرداد ۱۳۷۲شهریور ۱۳۷۶مستقل[۲۹]
مشاور امور فنی مجید عباس‌پور۱۲ مرداد ۱۳۷۲مرداد ۱۳۷۶دانشگاهیان [۲۳]
مشاور امور مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی مرتضی الویری۱۲ مرداد ۱۳۷۲۱۲ مرداد ۱۳۷۶مستقل[۲۹]
مشاور بازرگانی و امور اصناف ابوالفضل توکلی بینا۱۲ مرداد ۱۳۷۲۱۲ مرداد ۱۳۷۶مؤتلفه[۲۷]
مشاور حقوقی گودرز افتخار جهرمی۱۲ مرداد ۱۳۷۲مرداد ۱۳۷۶مستقل
مشاور حقوقی سید محمد هاشمی۱۲ مرداد ۱۳۷۲۱۲ مرداد ۱۳۷۶مستقل
مشاور سیاسی میرحسین موسوی۱۲ مرداد ۱۳۷۲مرداد ۱۳۷۶مستقل[۳۰]
مشاور فرهنگی جواد اژه‌ای۱۲ مرداد ۱۳۷۲مرداد ۱۳۷۶مستقل[۲۳]
رئیس دفتر امور زنان شهلا حبیبی۱۲ مرداد ۱۳۷۲۲۶ مهر ۱۳۷۶مؤتلفه[۳۱]
رئیس دفتر امور مشاوران سید جمال ساداتیان۱۲ مرداد ۱۳۷۲۲۱ مهر ۱۳۷۶مستقل[۳۲]
رئیس دفتر امور مناطق محروم کشور جلیل بشارتی۱۲ مرداد ۱۳۷۲۱۲ مرداد ۱۳۷۶مستقل[۳۳]
رئیس دفتر بازرسی ویژه محسن هاشمی رفسنجانی۱۲ مرداد ۱۳۷۲بهمن ۱۳۷۶مستقل
رئیس دفتر خدمات حقوقی بین‌المللی گودرز افتخار جهرمی۱۲ مرداد ۱۳۷۲۱۲ مرداد ۱۳۷۶مستقل
رئیس کتابخانه ملی ایران سید محمد خاتمی۱۲ مرداد ۱۳۷۲۱۵ شهریور ۱۳۷۶روحانیون مبارز [۳۴]
رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک حسن روحانی۱۲ مرداد ۱۳۷۲۲۰ خرداد ۱۳۷۶روحانیت مبارز
نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور
نمایندهٔ ویژه در امر بازسازی و نوسازی مناطق جنگ‌زده حمید میرزاده۱۲ مرداد ۱۳۷۲مرداد ۱۳۷۴مستقل
 محمد هاشمی رفسنجانیمرداد ۱۳۷۴۱۲ مرداد ۱۳۷۶مستقل[۳۵]

یادداشت ویرایش

 1. ادغام وزارت صنایع سنگین در وزارت صنایع، ۵ مهر ۱۳۷۳ ابلاغ شد.[۷]

منابع ویرایش

 1. دولتی که کمترین رای اعتماد را از مجلس گرفت تابناک
 2. «رهبر انقلاب ایران حکم ریاست‌جمهوری رفسنجانی را تنفیذ کردند». ایرنا. ۱۲ مرداد ۱۳۷۲.
 3. ۳٫۰۰ ۳٫۰۱ ۳٫۰۲ ۳٫۰۳ ۳٫۰۴ ۳٫۰۵ ۳٫۰۶ ۳٫۰۷ ۳٫۰۸ ۳٫۰۹ ۳٫۱۰ ۳٫۱۱ ۳٫۱۲ ۳٫۱۳ ۳٫۱۴ ۳٫۱۵ ۳٫۱۶ ۳٫۱۷ ۳٫۱۸ ۳٫۱۹ ۳٫۲۰ «مجلس شورای اسلامی به ۲۲ وزیر کابینه رأی اعتماد داد». اطلاعات (۱۹۹۸۳): ۱۱. ۲۷ مرداد ۱۳۷۲ – به واسطهٔ سامانه نشریات ایران.
 4. ۴٫۰ ۴٫۱ «انتصاب معاون رئیس‌جمهور و سرپرست وزارت امور اقتصادی». ایرنا. ۲۵ مرداد ۱۳۷۲.
 5. «مرتضی محمدخان از مجلس شورای اسلامی رأی اعتماد گرفت». ایرنا. ۱۴ مهر ۱۳۷۲.
 6. «مهندس نعمت‌زاده با رأی مجلس وزیر صنایع شد». ایرنا. ۱۳ مهر ۱۳۷۳.
 7. «قانون ادغام وزارت‌خانه‌های صنایع و صنایع سنگین و تشکیل وزارت صنایع». سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران. ۲۲ شهریور ۱۳۷۳.
 8. «خاطرات دکتر علی لاریجانی - قسمت ۲۳». جام جم آنلاین. ۱۳ مهر ۱۳۸۳. دریافت‌شده در ۳ خرداد ۱۳۹۸.
 9. «مهندس میرسلیم به عنوان وزیر فرهنگ و ارشاد رأی اعتماد گرفت». ایرنا. ۳ اسفند ۱۳۷۲.
 10. ۱۰٫۰ ۱۰٫۱ «دو تن از معاونین رئیس‌جمهور منصوب شدند». ایرنا. ۳۰ مرداد ۱۳۶۸.
 11. «انتصاب معاون اجرائی رئیس‌جمهور و زندگینامه وی». ایرنا. ۳۱ مرداد ۱۳۶۸.
 12. «محمد هاشمی به سمت معاون رئیس‌جمهوری ایران در امور اجرایی منصوب شد». ایرنا. ۲۳ مرداد ۱۳۷۴.
 13. «انتصاب رئیس کل جدید بانک مرکزی». ایرنا. ۲۳ شهریور ۱۳۷۳.
 14. ۱۴٫۰ ۱۴٫۱ «غفوری‌فرد و رضوی به سمت معاونان رئیس‌جمهور منصوب شدند». ایرنا. ۱۳ شهریور ۱۳۶۸.
 15. «دبیرکل جدید سازمان امور اداری و استخدامی کشور منصوب شد». ایرنا. ۲۶ بهمن ۱۳۷۲.
 16. ۱۶٫۰ ۱۶٫۱ «انتصاب جدید در تشکیلات نهاد ریاست‌جمهوری». ایرنا. ۱۰ شهریور ۱۳۶۸.
 17. ۱۷٫۰ ۱۷٫۱ «دکتر میرزاده به سمت معاون رئیس‌جمهوری و رئیس سازمان برنامه و بودجه». ایرنا. ۲۱ مرداد ۱۳۷۴.
 18. «انتصاب رئیس جدید سازمان تربیت بدنی ایران». ایرنا. ۲۶ بهمن ۱۳۷۲.
 19. ۱۹٫۰ ۱۹٫۱ «انتصاب جدید در تشکیلات نهاد ریاست‌جمهوری». ایرنا. ۱۰ شهریور ۱۳۶۸.
 20. «انتصاب سرپرست و قائم‌مقام نهاد ریاست‌جمهوری». ایرنا. ۱۴ شهریور ۱۳۶۸.
 21. «سید حسین مرعشی به عنوان رئیس دفتر رئیس‌جمهور منصوب شد». ایرنا. ۲۶ بهمن ۱۳۷۲.
 22. «اهم عناوین روزنامه‌های عصر تهران». ایرنا. ۱۹ خرداد ۱۳۷۵.
 23. ۲۳٫۰ ۲۳٫۱ ۲۳٫۲ ۲۳٫۳ ۲۳٫۴ «انتصاب تعدادی از مشاورین رئیس‌جمهوری». ایرنا. ۲۸ شهریور ۱۳۶۸.
 24. «مشاور رئیس‌جمهوری در امر توزیع منصوب شد». ایرنا. ۲۷ اردیبهشت ۱۳۷۴.
 25. «مهندس رضوی به عنوان مشاور رئیس‌جمهور در امور اداری منصوب شد». ایرنا. ۳۰ بهمن ۱۳۷۲.
 26. «انتصاب مشاور رئیس‌جمهور در امور امنیت ملی». ایرنا. ۲۰ مهر ۱۳۶۸.
 27. ۲۷٫۰ ۲۷٫۱ ۲۷٫۲ «انتصاب تعدادی از مشاورین رئیس‌جمهوری». ایرنا. ۲۸ شهریور ۱۳۶۸.
 28. «غفوری‌فرد به سمت مشاور رئیس‌جمهوری در امور تحقیقاتی منصوب شد». ایرنا. ۹ اسفند ۱۳۷۲.
 29. ۲۹٫۰ ۲۹٫۱ «‌سه حکم انتصاب توسط رئیس‌جمهور». ایرنا. ۸ شهریور ۱۳۷۱.
 30. «انتصاب مهندس موسوی به سمت مشاور سیاسی رئیس‌جمهور». ایرنا. ۱۲ شهریور ۱۳۶۸.
 31. «مشاور رئیس‌جمهور در امور زنان و سرپرست دفتر امور زنان منصوب شد». ایرنا. ۷ دی ۱۳۷۰.
 32. «انتصاب رئیس دفتر امور مشاوران رئیس‌جمهور». ایرنا. ۵ اسفند ۱۳۶۸.
 33. «انتصاب رئیس دفتر مناطق محروم». ایرنا. ۱۲ آبان ۱۳۶۸.
 34. «محمد خاتمی به‌عنوان مشاور رئیس‌جمهور منصوب شد». ایرنا. ۸ شهریور ۱۳۷۱.
 35. «سرپرست ستاد مرکزی بازسازی منصوب شد». ایرنا. ۱۶ مهر ۱۳۷۴.