فهرست شهرداران مشهد

این فهرست، شامل اسامی شهرداران مشهد، از بدو تأسیس شهرداری -کنون می‌باشد.

شهردار مشهد
Mashhad government logo.svg
متصدی کنونی
محمدرضا کلایی

از ۲۷ آبان ۱۳۹۷
نامزدکنندهشورای شهر مشهد
بنیادگذاری۱۲۹۷
نخستین دارندهسرتیپ کاشف‌الملک
وبگاهhttp://www.mashhad.ir
ردیف شهردار مدت توضیح
۱ کاشف‌الملک از ۱۲۹۷ - ۱۳۰۰
۲ مشیر همایون شهردار از خرداد - بهمن ۱۳۰۰
۳ سرتیپ کاشف‌الملک از ۱۲۹۷ - ۱۳۰۰
۴ مشیر همایون شهردار از خرداد - بهمن ۱۳۰۰
۵ میرزا احمدخان صلاحی مهر ۱۳۰۴
۶ علی‌اکبرخان سرشار از مهر ۱۳۰۴ - خرداد ۱۳۰۵
۷ مصطفی‌خان عون جزایری از مرداد ۱۳۰۵ - فروردین ۱۳۰۶
۸ مصطفی خان دفتر از فروردین ۱۳۰۶ - شهریور ۱۳۰۶
۹ بدیع‌الله‌خان نبیلی از شهریور ۱۳۰۶ - اسفند ۱۳۰۶
۱۰ میرزاعبدالله صبا از اسفند ۱۳۰۶ - فروردین ۱۳۰۷
۱۱ میرزا رحیم‌خان فاطمی از فروردین ۱۳۰۷ - اردیبهشت ۱۳۰۷
۱۲ میرزا علیرضا صبا از اردیبهشت ۱۳۰۷ - خرداد ۱۳۰۸
۱۳ احمدخان خجسته از فروردین ۱۳۰۹ - تیر ۱۳۰۹
۱۴ محمد خان هادی از تیر ۱۳۰۹ - تیر ۱۳۱۱
۱۵ دکتر موسی خان جوان از تیر ۱۳۱۱ - تیر ۱۳۱۲
۱۶ میرزا تقی‌خان خواجه نوری از شهریور ۱۳۱۲ - دی ۱۳۱۲
۱۷ موسی مهام از دی ۱۳۱۲ - مهر ۱۳۱۳
۱۸ ابوالقاسم شیخ از آذر ۱۳۱۳ - دی ۱۳۱۴
۱۹ حسین عماد ممتاز از دی ۱۳۱۴ - خرداد ۱۳۱۵
۲۰ ابراهیم شریفی از خرداد ۱۳۱۵ - فروردین ۱۳۱۶
۲۱ محمدعلی روشن از اردیبهشت ۱۳۱۶ - آبان ۱۳۱۹
۲۲ شاهرخ نیری از آبان ۱۳۱۹ - اسفند ۱۳۲۰
۲۳ نصرت‌الله خواجه نوری از اسفند ۱۳۲۰ - آبان ۱۳۲۴
۲۴ عبدالعظیم احمدی از آبان ۱۳۲۴ - مرداد ۱۳۲۷
۲۵ سعید مهدوی از مرداد ۱۳۲۷ - شهریور ۱۳۲۸
۲۶ اسدالله قهرمان از آبان ۱۳۲۸ - دی ۱۳۲۹
۲۷ محمدولی اسدی از دی ۱۳۲۹ - فروردین ۱۳۳۰ سرپرست
(فرماندار مشهد)
۲۸ عبدالوهاب اقبال از فروردین ۱۳۳۰ - دی ۱۳۳۲
۲۹ عبدالوهاب اقبال از بهمن ۱۳۳۲ - بهمن ۱۳۳۴
۳۰ اسدالله قهرمان از بهمن ۱۳۳۴ - دی ۱۳۳۵
۳۱ محمود روحانی از دی ۱۳۳۵ - مرداد ۱۳۳۶
۳۲ سیدمحمد جلایی از مرداد ۱۳۳۶ - مرداد ۱۳۳۸
۳۳ علی اشرف پرشکپور از شهریور ۱۳۳۸ - آذر ۱۳۳۹
۳۴ رضا سجادی از آذر ۱۳۳۹ - بهمن ۱۳۴۰
۳۵ عیسی قائم‌مقام رضوی مشار از بهمن ۱۳۴۰ - اردیبهشت ۱۳۴۲
۳۶ حبیب‌الله ملک‌زاده آملی از اردیبهشت ۱۳۴۲ - مهر ۱۳۴۲
۳۷ محمد شعبانزاده از مهر ۱۳۴۲ - خرداد ۱۳۴۳ سرپرست
۳۸ جواد شهرستانی از خرداد ۱۳۴۳ - تیر ۱۳۴۵
۳۹ سیف‌الله رزاقی از مرداد ۱۳۴۵ - خرداد ۱۳۴۶
۴۰ محمد بنی‌اعتماد از تیر ۱۳۴۶ - خرداد ۱۳۵۰
۴۱ امیرهوشنگ معتمدی از تیر ۱۳۵۰ - شهریور ۱۳۵۱
۴۲ مسعود مهدوی از شهریور ۱۳۵۱ - آبان ۱۳۵۲
۴۳ محمد رهبر از آبان ۱۳۵۲ - خرداد ۱۳۵۴
۴۴ بهمن طاهریان از خرداد ۱۳۵۴ - شهریور ۱۳۵۴ سرپرست
۴۵ رضا سجادی از شهریور ۱۳۵۴ - مهر ۱۳۵۵
۴۶ مسعود مهدوی از آبان ۱۳۵۵ - فروردین ۱۳۵۶
۴۷ سعید نجف‌پور از اردیبهشت ۱۳۵۶ - تیر ۱۳۵۷
۴۸ یوسف چوبک از تیر ۱۳۵۷ - اسفند ۱۳۵۷
۴۹ جمشید منصوریان از اسفند ۱۳۵۷ - آذر ۱۳۵۸
۵۰ جواد حسینی‌مهر از آذر ۱۳۵۸ - اسفند ۱۳۵۹
۵۱ حسین فیضی از اسفند ۱۳۵۹ - شهریور ۱۳۶۰
۵۲ اکبر صابری‌فر از شهریور ۱۳۶۰ - اسفند ۱۳۶۴
۵۳ محمود حبیبی از اسفند ۱۳۶۴ - آذر ۱۳۶۶
۵۴ محمد عصاران دربان از آذر ۱۳۶۶ - دی ۱۳۶۸
۵۵ اکبر صابری‌فر از دی ۱۳۶۸ - شهریور ۱۳۷۱
۵۶ علیرضا هوشنگ‌نژاد از شهریور ۱۳۷۱ - آبان ۱۳۷۱ سرپرست
۵۷ عباس امیری‌پور از آبان ۱۳۷۱ - شهریور ۱۳۷۷
۵۸ هادی قمصریان از شهریور ۱۳۷۷ - مهر ۱۳۷۷ سرپرست
۵۹ محمد زندوکیلی از مهر ۱۳۷۷ - اردیبهشت ۱۳۷۸
۶۰ هادی قمصریان اردیبهشت ۱۳۷۸ سرپرست
۶۱ احمد نوروزی از خرداد ۱۳۷۸ - خرداد ۱۳۸۲
۶۲ سید هاشم بنی‌هاشمی چهارم از خرداد ۱۳۸۲ - اردیبهشت ۱۳۸۶
۶۳ محمد پژمان از اردیبهشت ۱۳۸۶ - شهریور ۱۳۹۲
۶۴ ابوالفضل انتظاری از شهریور ۱۳۹۲ - مهر ۱۳۹۲ سرپرست
۶۵ سید صولت مرتضوی از مهر ۱۳۹۲ - ۳۱ مرداد ۱۳۹۶
۶۶ محمد آذری از ۱ شهریور ۱۳۹۶ - ۲۶ شهریور ۱۳۹۶ سرپرست
۶۷ قاسم تقی‌زاده خامسی از ۲۶ شهریور ۱۳۹۶ - ۲۶ آبان ۱۳۹۷
۶۸ محمدرضا کلایی از ۲۷ آبان ۱۳۹۷ -تاکنون

منابعویرایش