فهرست شهرهای کومور

این فهرست شهرهای کومور با توجه به منطقه‌ای که در آن قرار دارند است.

رتبه نام شهر جمعیت جزیره
سرشماری ۱۹۹۱ برآورد ۲۰۰۵
1. مورونی ۲۹٬۹۱۶ ۴۲٬۸۷۲ گراند کومور
2. موتسامودو ۱۶٬۵۴۰ ۲۳٬۵۹۴ آنژوان
3. فومبونی ۸٬۶۱۵ ۱۴٬۹۶۶ موئلی
4. Domoni ۱۰٬۱۶۹ ۱۴٬۵۰۹ آنژوان
5. Tsémbehou ۸٬۰۹۶ ۱۱٬۵۵۲ آنژوان
6. Ongodjou ۶٬۴۸۷ ۱۰٬۴۲۸ آنژوان
7. Sima ۷٬۲۷۰ ۱۰٬۳۷۴ آنژوان
8. Ouani ۷٬۱۳۴ ۱۰٬۱۷۹ آنژوان
9. Mirontsi ۷٬۱۲۶ ۱۰٬۱۶۸ آنژوان
10. ادا-دوئنی ۶٬۱۷۱ ۹٬۹۲۰ آنژوان
11. بازیمینی ۵٬۰۸۷ ۸٬۱۷۸ آنژوان
12. Koni Djodjo ۵٬۰۴۴ ۸٬۱۰۹ آنژوان
13. Moya (Comores) ۴٬۶۸۳ ۷٬۵۲۹ آنژوان
14. Iconi ۵٬۱۹۱ ۷٬۴۳۶ گراند کومور
15. اونکازی ۵٬۵۵۸ ۷٬۳۸۵ گراند کومور
16. دیندری ۴٬۴۴۱ ۷٬۱۴۰ آنژوان
17. Ngandzalé ۴٬۲۵۲ ۶٬۸۳۷ آنژوان
18. Mbéni ۴٬۵۴۹ ۶٬۵۱۶ گراند کومور
19. Mitsamiouli ۴٬۲۶۰ ۶٬۱۰۲ گراند کومور
20. Barakani ۳٬۷۸۷ ۶٬۰۸۹ آنژوان
21. Mbambao Mtsanga ۳٬۵۳۴ ۵٬۶۸۲ آنژوان
22. Chandra ۳٬۵۱۱ ۵٬۶۴۵ آنژوان
23. Ouellah ۴٬۱۲۲ ۵٬۴۷۸ گراند کومور
24. Mramani ۳٬۱۸۸ ۵٬۱۲۶ آنژوان
25. مرمانی ۳٬۵۰۱ ۴٬۹۹۶ آنژوان
26. Koki ۳٬۰۶۶ ۴٬۹۲۹ آنژوان
27. جیم لیمی ۳٬۰۳۱ ۴٬۸۷۳ آنژوان
28. Mvouni ۳٬۶۰۶ ۴٬۷۹۱ گراند کومور
29. Tsidjé ۳٬۴۶۱ ۴٬۶۰۰ گراند کومور
30. Foumbouni ۳٬۱۳۸ ۴٬۴۹۶ گراند کومور
31. Nkourani ya Sima ۳٬۳۵۵ ۴٬۴۵۸ گراند کومور
32. ماگناسینی ۲٬۶۲۸ ۴٬۲۲۵ آنژوان
33. Mitsoudjé-Troumbeni ۲٬۹۴۶ ۴٬۲۲۰ گراند کومور
34. Démbeni ۳٬۱۱۰ ۴٬۱۳۳ گراند کومور

جستارهای وابسته

ویرایش