فهرست شهرهای استان لرستان

engelish
خرم‌آباد مرکز استان لرستان

جمعیت شهرهای استان لرستان بر اساس سرشماری سال های ۱۳۸۵ ، ۱۳۹۰ و ۱۳۹۵ خورشیدی:

ردیف نام شهر شهرستان جمعیت (۱۳۸۵) جمعیت (۱۳۹۰) جمعیت (۱۳۹۵) رتبه در
شهرستان
۱ خرم‌آباد خرم‌آباد ۳۲۸٬۵۴۴ ۳۴۸٬۲۱۶ ۳۷۳٬۴۱۶ ۱
۲ بروجرد بروجرد ۲۲۹٬۵۴۱ ۲۴۰٬۶۵۴ ۲۲۷٬۵۴۷ ۱
۳ دورود دورود ۱۰۰٬۵۲۸ ۹۹٬۴۹۹ ۱۲۱٬۶۳۸ ۱
۴ الیگودرز الیگودرز ۷۸٬۶۹۰ ۸۷٬۹۶۷ ۸۹٬۲۶۸ ۱
۵ کوهدشت کوهدشت ۸۵٬۵۱۹ ۹۲٬۹۲۷ ۸۹٬‌۰۹۱ ۱
۶ نورآباد دلفان ۵۶٬۴۰۴ ۶۱٬۱۶۴ ۶۵٬۵۴۷ ۱
۷ ازنا ازنا ۳۷٬۶۴۵ ۴۰٬۱۴۵ ۴۷٬۴‌۸۹ ۱
۸ الشتر سلسله ۲۸٬۳۰۶ ۳۰٬۲۵۷ ۳۳٬۵۵۸ ۱
۹ پلدختر پلدختر ۲۲٬۵۸۸ ۲۵٬۰۹۲ ۲۶٬۳۵۲ ۱
۱۰ کونانی کوهدشت ۳٬۷۴۶ ۸٬۲۴۲ ۷٬۷۶۸ ۲
۱۱ معمولان پل‌دختر ۷٬۶۳۳ ۷٬۵۰۲ ۷٬۶۵۶ ۲
۱۲ چقابل رومشکان ۴٬۸۰۱ ۵٬۱۷۶ ۶٬۱۲۵ ۱
۱۳ اشترینان بروجرد ۵٬۲۶۴ ۵٬۰۸۳ ۴٬۲۴۰ ۲
۱۴ فیروزآباد سلسله ۲٬۸۵۷ ۲٬۸۷۶ ۳٬۳۹۹ ۲
۱۵ گراب کوهدشت ۳٬۲۷۰ ۳٬۲۰۰ ۳٬۲۹۵ ۳
۱۶ سپیددشت خرم‌آباد ۳٬۱۹۷ ۲٬۵۴۵ ۲٬۹۱۷ ۲
۱۷ زاغه خرم‌آباد ۲٬۸۳۹ ۲٬۶۸۵ ۲٬۷۷۶ ۳
۱۸ چالانچولان دورود ۱٬۰۹۴ ۱٬۴۷۸ ۲٬۲۲۳ ۲
۱۹ درب گنبد کوهدشت ۲٬۱۱۹ ۲٬۱۹۱ ۲٬۱۳۱ ۴
۲۰ سراب دوره چگنی - ۱٬۹۸۸ ۲٬۰۸۷ ۱
۲۱ مؤمن‌آباد ازنا ۱٬۲۳۰ ۱٬۵۶۱ ۱٬۸۲۱ ۲
۲۲ بیران‌شهر خرم‌آباد ۱٬۵۴۴ ۱٬۴۰۹ ۱٬۷۲۰ ۴
۲۳ ویسیان چگنی ۱٬۳۱۲ ۱٬۵۱۵ ۱٬۷۱۳ ۲
۲۴ شول‌آباد الیگودرز - ۱٬۵۵۳ ۱٬۵۳۱ ۲
۲۵ هفت چشمه دلفان ۱٬۴۵۴ ۱۴۵۵ ۸۷۰ ۲

جستار وابستهویرایش

منابعویرایش