فهرست شهرهای ایالات متحده بر پایه مساحت

در زیر فهرست شهرهای ایالات متحده بر پایه مساحت (انگلیسی: List of United States cities by area‎) آمده است.

رتبه شهر ایالت مساحت خشکی (مایل مربع) مساحت خشکی (کیلومتر مربع) مساحت آبی (مایل مربع) مساحت آبی (کیلومتر مربع) مساحت کل (مایل مربع) مساحت کل (کیلومتر مربع) جمعیت (۲۰۱۰)
۱ سیتکا، آلاسکا Alaska ۲٬۸۷۰٫۳ ۷٬۴۳۴٫۱ ۱٬۹۴۱٫۰ ۵٬۰۲۷٫۳ ۴٬۸۱۱٫۴ ۱۲٬۴۶۰٫۸ ۱۰٬۳۲۳
۲ جونو، آلاسکا Alaska ۲٬۷۰۱٫۹ ۶٬۹۹۸٫۰ ۵۵۲٫۰ ۱٬۴۲۹٫۶ ۳٬۲۵۳٫۹ ۸٬۴۲۷٫۵ ۳۱٬۲۷۵
۳ رنگل، آلاسکا Alaska ۲٬۵۴۱٫۵ ۶٬۵۸۲٫۴ ۹۲۰٫۶ ۲٬۳۸۴٫۳ ۳٬۴۶۲٫۱ ۸٬۹۶۶٫۷ ۲٬۵۴۵
۴ انکوریج Alaska ۱٬۷۰۴٫۷ ۴٬۴۱۵٫۱ ۲۵۶٫۳ ۶۶۳٫۹ ۱٬۹۶۱٫۰ ۵٬۰۷۹٫۰ ۲۹۱٬۸۲۶
۵ جکسون‌ویل Florida ۷۴۷٫۰ ۱٬۹۳۴٫۷ ۱۳۸ ۳۳۰٫۶ ۸۸۵ ۲٬۲۶۵٫۳ ۸۲۱٬۷۸۴
۶ انکاندا، مونتانا Montana ۷۳۶٫۵ ۱٬۹۰۷٫۶ ۴٫۷ ۱۲٫۱ ۷۴۱٫۲ ۱٬۹۱۹٫۷ ۸٬۳۰۲
۷ بوت-سیلور باو، مونتانا Montana ۷۱۶٫۲ ۱٬۸۵۵٫۱ ۰٫۶ ۱٫۵ ۷۱۶٫۸ ۱٬۸۵۶٫۶ ۳۴٬۲۰۰
۸ اکلاهما سیتی Oklahoma ۶۰۷ ۱٬۵۷۲ ۱۴٫۴ ۳۶٫۷ ۶۲۱٫۲ ۱٬۶۰۸٫۸ ۶۰۰٬۰۰۰
۹ هیوستون Texas ۵۹۹٫۶ ۱٬۵۵۳ ۲۷٫۹ ۷۲٫۳ ۶۲۷٫۸ ۱٬۶۲۵٫۲ ۲٬۰۹۹٬۴۵۱
۱۰ فینیکس، آریزونا Arizona ۵۱۶٫۷ ۱٬۳۳۸٫۳ ۱٫۲ ۳٫۲ ۵۱۷٫۹ ۱٬۳۴۱٫۵ ۱٬۴۴۵٬۶۳۲
۱۱ نشویل Tennessee ۴۷۵٫۱ ۱٬۲۳۰٫۶ ۲۱٫۷ ۵۶٫۳ ۴۹۶٫۸ ۱٬۲۸۶٫۸ ۶۰۱٬۲۲۲
۱۲ لس آنجلس California ۴۶۸٫۷ ۱٬۲۱۳٫۹ ۳۴٫۰ ۸۸٫۱ ۵۰۲٫۷ ۱٬۳۰۲٫۰ ۳٬۷۹۲٬۶۲۱
۱۳ سان آنتونیو Texas ۴۶۰٫۹ ۱٬۱۹۳٫۸ ۵٫۸ ۱۵٫۰ ۴۶۶٫۷ ۱٬۲۰۸٫۸ ۱٬۳۲۷٬۴۰۷
۱۴ سافک، ویرجینیا Virginia ۴۰۰٫۲ ۱٬۰۳۶٫۴ ۲۸٫۹ ۷۴٫۹ ۴۲۹٫۱ ۱٬۱۱۱٫۳ ۸۴٬۵۸۵
۱۵ باکای، آریزونا Arizona ۳۷۵٫۳ ۹۷۱٫۹ ۰٫۱ ۰٫۳ ۳۷۵٫۴ ۹۷۲٫۳ ۵۰٬۸۷۶
۱۶ ایندیاناپولیس Indiana ۳۶۱٫۴ ۹۳۶٫۱ ۶٫۶ ۱۷٫۱ ۳۶۸٫۰ ۹۵۳٫۲ ۸۲۰٬۴۴۵
۱۷ چساپیک، ویرجینیا Virginia ۳۴۰٫۸ ۸۸۲٫۷ ۱۰٫۱ ۲۶٫۱ ۳۵۰٫۹ ۹۰۸٫۸ ۲۲۲٬۲۰۹
۱۸ دالاس Texas ۳۴۰٫۵ ۸۸۱٫۹ ۴۵٫۳ ۱۱۷٫۴ ۳۸۵٫۸ ۹۹۹٫۳ ۱٬۱۹۷٬۸۱۶
۱۹ فورت وورث، تگزاس Texas ۳۳۹٫۸ ۸۸۰٫۱ ۸٫۰ ۲۰٫۸ ۳۴۷٫۹ ۹۰۱٫۰ ۷۴۱٬۲۰۶
۲۰ لوییویل، کنتاکی Kentucky ۳۲۵٫۲ ۸۴۲٫۴ ۱۷٫۰ ۴۳٫۹ ۳۴۲٫۲ ۸۸۶٫۳ ۵۹۷٬۳۳۷
۲۱ سن دیگو California ۳۲۵٫۲ ۸۴۲٫۲ ۴۷٫۲ ۱۲۲٫۳ ۳۷۲٫۴ ۹۶۴٫۵ ۱٬۳۰۷٬۴۰۲
۲۲ ممفیس، تنسی Tennessee ۳۱۵٫۱ ۸۱۶٫۰ ۸٫۹ ۲۳٫۲ ۳۲۴٫۰ ۸۳۹٫۲ ۶۴۶٬۸۸۹
۲۳ کانزاس‌سیتی، میزوری Missouri ۳۱۳٫۵ ۸۱۵٫۷ ۴٫۱ ۱۰٫۶ ۳۱۹٫۰ ۸۲۶٫۳ ۴۶۳٬۲۰۲
۲۴ نیویورک New York ۳۰۲٫۶ ۷۸۳٫۸ ۱۶۵٫۸ ۴۲۹٫۵ ۴۶۸٫۵ ۱٬۲۱۳٫۴ ۸٬۱۷۵٬۱۳۳
۲۵ آگوستا، جورجیا Georgia ۳۰۲٫۵ ۷۸۳٫۴ ۴٫۲ ۱۰٫۹ ۳۰۶٫۷ ۷۹۴٫۳ ۱۹۵٬۸۴۴
۲۶ آستین، تگزاس Texas ۲۹۷٫۹ ۷۷۱٫۵ ۷٫۲ ۱۸٫۶ ۳۰۵٫۱ ۷۹۰٫۱ ۷۹۰٬۳۹۰
۲۷ شارلوت، کارولینای شمالی North Carolina ۲۹۷٫۷ ۷۷۱٫۰ ۲٫۰ ۵٫۱ ۲۹۹٫۷ ۷۷۶٫۱ ۷۳۱٬۴۲۴
۲۸ لکسینگتون، کنتاکی Kentucky ۲۸۳٫۶ ۷۳۴٫۶ ۱٫۹ ۴٫۹ ۲۸۵٫۶ ۷۳۹٫۶ ۲۹۵٬۸۰۳
۲۹ ال پاسو Texas ۲۵۵٫۲ ۶۶۱٫۱ ۱٫۰ ۲٫۶ ۲۵۶٫۳ ۶۶۳٫۷ ۶۴۹٬۱۲۱
۳۰ ماکن، جورجیا Georgia ۲۵۰٫۰ ۶۵۰٫۲ ۵٫۶ ۱۵ ۲۵۵٫۰ ۶۶۰٫۰ ۱۵۶٬۳۸۸
۳۱ ویرجینیابیچ Virginia ۲۴۹٫۰ ۶۴۴٫۹ ۲۴۸٫۳ ۶۴۳٫۲ ۴۹۷٫۳ ۱٬۲۸۸٫۱ ۴۳۷٬۹۹۴
۳۲ کاستا، جورجیا Georgia ۲۴۸٫۷ ۶۴۴٫۲ ۲٫۴ ۶٫۳ ۲۵۱٫۲ ۶۵۰٫۵
۳۳ شیکاگو Illinois ۲۲۷٫۱ ۵۸۸٫۳ ۶٫۹ ۱۷٫۸ ۲۳۴٫۰ ۶۰۶٫۱ ۲٬۶۹۵٬۵۹۸
۳۴ توسان Arizona ۲۲۶٫۷ ۵۸۷٫۲ ۰٫۳ ۰٫۸ ۲۲۷٫۰ ۵۸۸٫۰ ۵۲۰٬۱۱۶
۳۵ کلمبوس، اوهایو Ohio ۲۱۷٫۲ ۵۶۲٫۵ ۵٫۹ ۱۵٫۴ ۲۲۳٫۱ ۵۷۷٫۸ ۷۸۷٬۰۳۳
۳۶ کولومبوس، جورجیا Georgia ۲۱۶٫۴ ۵۶۰٫۴ ۴٫۶ ۱۲٫۰ ۲۲۱٫۰ ۵۷۲٫۴ ۱۸۹٬۸۸۵
۳۷ والدز، آلاسکا Alaska ۲۱۶٫۲ ۵۶۰٫۰ ۵۹٫۶ ۱۵۴٫۵ ۲۷۵٫۹ ۷۱۴٫۵
38 Preston Georgia ۲۰۹٫۱ ۵۴۱٫۶ ۱٫۱ ۳٫۰ ۲۱۰٫۳ ۵۴۴٫۶
۳۹ هانتسویل (آلاباما) Alabama ۲۰۹٫۱ ۵۴۱٫۴ ۱٫۳ ۳٫۵ ۲۱۰٫۴ ۵۴۴٫۹ ۱۸۰٬۱۰۵
۴۰ بولدر سیتی، نوادا Nevada ۲۰۸٫۵ ۵۴۰٫۱ ۰٫۰ ۰٫۱ ۲۰۸٫۶ ۵۴۰٫۲ ۱۵٬۰۲۳
۴۱ کالیفرنیا سیتی، کالیفرنیا California ۲۰۳٫۵ ۵۲۷٫۱ ۰٫۱ ۰٫۳ ۲۰۳٫۶ ۵۲۷٫۴ ۱۴٬۱۲۰
۴۲ تالسا، اکلاهما Oklahoma ۱۹۶٫۸ ۵۰۹٫۶ ۴٫۲ ۱۱٫۰ ۲۰۱٫۰ ۵۲۰٫۶ ۳۹۱٬۹۰۶
۴۳ کلرادو اسپرینگز Colorado ۱۹۴٫۵ ۵۰۳٫۹ ۰٫۴ ۰٫۹ ۱۹۴٫۹ ۵۰۴٫۸ ۴۱۶٬۴۲۷
۴۴ گودیر، آریزونا Arizona ۱۹۱٫۵ ۴۹۵٫۹ ۰٫۰ ۰٫۱ ۱۹۱٫۵ ۴۹۶٫۰ ۶۵٬۲۷۵
۴۵ البوکرکی New Mexico ۱۸۷٫۷ ۴۸۶٫۲ ۱٫۸ ۴٫۷ ۱۸۹٫۵ ۴۹۰٫۹ ۵۴۵٬۸۵۲
۴۶ سکاتزدیل، آریزونا Arizona ۱۸۳٫۹ ۴۷۶٫۴ ۰٫۵ ۱٫۲ ۱۸۴٫۴ ۴۷۷٫۶ ۲۱۷٬۳۸۵
۴۷ هیبینگ، مینه‌سوتا Minnesota ۱۸۱٫۸ ۴۷۰٫۹ ۴٫۶ ۱۱٫۹ ۱۸۶٫۴ ۴۸۲٫۸ ۱۶٬۳۶۱
۴۸ نورمن، اکلاهما Oklahoma ۱۷۸٫۸ ۴۶۳٫۰ ۱۰٫۷ ۲۷٫۶ ۱۸۹٫۴ ۴۹۰٫۶ ۱۱۰٬۹۲۵
۴۹ سن‌خوزه، کالیفرنیا California ۱۷۶٫۵ ۴۵۷٫۲ ۳٫۴ ۸٫۹ ۱۸۰٫۰ ۴۶۶٫۱ ۹۴۵٬۹۴۲
۵۰ پیوریا، آریزونا Arizona ۱۷۴٫۴ ۴۵۱٫۷ ۳٫۶ ۹٫۲ ۱۷۸٫۰ ۴۶۰٫۹ ۱۵۴٬۰۶۵
۵۱ نیواورلئان، لوئیزیانا Louisiana ۱۶۹٫۴ ۴۳۸٫۸ ۱۸۰٫۸ ۴۶۸٫۲ ۳۵۰٫۲ ۹۰۷٫۰ ۳۴۳٬۸۲۹
۵۲ کورپس کریستی Texas ۱۶۰٫۶ ۴۱۶٫۰ ۳۲۹٫۰ ۸۵۲٫۱ ۴۸۹٫۶ ۱٬۲۶۸٫۰ ۳۰۵٬۲۱۵
۵۳ مونتگمری (آلاباما) Alabama ۱۵۹٫۶ ۴۱۳٫۳ ۲٫۴ ۶٫۱ ۱۶۱٫۹ ۴۱۹٫۴ ۲۰۵٬۷۶۴
۵۴ ویچیتا، کانزاس Kansas ۱۵۹٫۳ ۴۱۲٫۶ ۴٫۳ ۱۱٫۱ ۱۶۳٫۶ ۴۲۳٫۷ ۳۸۲٬۳۶۸
۵۵ آرورا، کلرادو Colorado ۱۵۴٫۷ ۴۰۰٫۸ ۰٫۷ ۱٫۸ ۱۵۵٫۴ ۴۰۲٫۶ ۳۲۵٬۰۷۸
۵۶ دنور، کلرادو Colorado ۱۵۳٫۰ ۳۹۶٫۳ ۱٫۶ ۴٫۲ ۱۵۴٫۶ ۴۰۰٫۵ ۶۰۰٬۱۵۸
۵۷ سیرا ویستا، آریزونا Arizona ۱۵۲٫۳ ۳۹۴٫۴ ۰٫۳ ۰٫۷ ۱۵۲٫۵ ۳۹۵٫۱ ۴۳٬۸۸۸
۵۸ جرج‌تاون، منطقه کوئیتمن، جورجیا Georgia ۱۵۱٫۲ ۳۹۱٫۷ ۹٫۳ ۲۴٫۲ ۱۶۰٫۶ ۴۱۵٫۹
۵۹ برمینگم، آلاباما Alabama ۱۴۶٫۱ ۳۷۸٫۳ ۲٫۵ ۶٫۶ ۱۴۸٫۶ ۳۸۴٫۹ ۲۱۲٬۲۳۷
۶۰ فییتویل، کارولینای شمالی North Carolina ۱۴۵٫۸ ۳۷۷٫۷ ۱٫۹ ۴٫۸ ۱۴۷٫۷ ۳۸۲٫۶ ۲۰۰٬۶۵۴
۶۱ کارسون‌سیتی ** Nevada 144.7 374.7 12.6 32.6 157.2 407.3 55,274
۶۲ رالی، کارولینای شمالی North Carolina ۱۴۲٫۹ ۳۷۰٫۱ ۱٫۱ ۲٫۸ ۱۴۴٫۰ ۳۷۳٫۰ ۴۰۳٬۸۹۲
۶۳ بیکرزفیلد، کالیفرنیا California ۱۴۲٫۲ ۳۶۸٫۲ ۱٫۴ ۳٫۷ ۱۴۳٫۶ ۳۷۱٫۹ ۳۴۷٬۴۸۳
۶۴ موبیل، آلاباما Alabama ۱۳۹٫۱ ۳۶۰٫۳ ۴۰٫۷ ۱۰۵٫۳ ۱۷۹٫۸ ۴۶۵٫۶ ۱۹۵٬۱۱۱
۶۵ دیترویت Michigan ۱۳۸٫۸ ۳۵۹٫۴ ۴٫۱ ۱۰٫۷ ۱۴۲٫۹ ۳۷۰٫۰ ۷۱۳٬۷۷۷
۶۶ بانل، فلوریدا Florida ۱۳۷٫۵ ۳۵۶٫۰ ۱٫۱ ۲٫۹ ۱۳۸٫۶ ۳۵۸٫۹ ۲٬۶۷۶
۶۷ میزا Arizona ۱۳۶٫۵ ۳۵۳٫۴ ۰٫۶ ۱٫۶ ۱۳۷٫۱ ۳۵۵٫۰ ۴۳۹٬۰۴۱
۶۸ لاس وگاس Nevada ۱۳۵٫۸ ۳۵۱٫۸ ۰٫۱ ۰٫۱ ۱۳۵٫۹ ۳۵۱٫۹ ۵۸۳٬۷۵۶
۶۹ چاتانوگا، تنسی Tennessee ۱۳۵٫۲ ۳۵۰٫۲ ۸٫۰ ۲۰٫۷ ۱۴۳٫۲ ۳۷۰٫۹ ۱۶۷٬۶۷۴
۷۰ فیلادلفیا، پنسیلوانیا Pennsylvania ۱۳۴٫۱ ۳۴۷٫۳ ۸٫۶ ۲۲٫۳ ۱۴۲٫۷ ۳۶۹٫۶ ۱٬۵۲۶٬۰۰۶
۷۱ پورتلند، اورگن Oregon ۱۳۳٫۴ ۳۴۵٫۶ ۱۱٫۷ ۳۰٫۲ ۱۴۵٫۱ ۳۷۵٫۸ ۵۸۳٬۷۷۶
۷۲ آتلانتا Georgia ۱۳۳٫۲ ۳۴۴٫۹ ۰٫۹ ۲٫۲ ۱۳۴٫۰ ۳۴۷٫۱ ۴۲۰٬۰۰۳
۷۳ وینستون-سیلم North Carolina ۱۳۲٫۴ ۳۴۳٫۰ ۱٫۲ ۳٫۲ ۱۳۳٫۷ ۳۴۶٫۳ ۲۲۹٬۶۱۷
۷۴ براونزویل، تگزاس Texas ۱۳۲٫۲ ۳۴۲٫۷ ۱۴٫۰ ۳۶٫۱ ۱۴۶٫۳ ۳۷۸٫۹ ۱۷۵٬۰۲۳
۷۵ کلمبیا، کارولینای جنوبی South Carolina ۱۳۲٫۲ ۳۴۲٫۴ ۲٫۷ ۷٫۰ ۱۳۴٫۹ ۳۴۹٫۵ ۱۲۹٬۲۷۲
۷۶ لینچبورگ، تنسی Tennessee ۱۲۹٫۲ ۳۳۴٫۷ ۱٫۲ ۳٫۱ ۱۳۰٫۴ ۳۳۷٫۸ ۵٬۷۴۰
۷۷ آتن، جورجیا Georgia ۱۱۷٫۸ ۳۰۵٫۰ ۰٫۵ ۱٫۲ ۱۱۸٫۲ ۳۰۶٫۲ ۱۱۵٬۴۵۲
۷۸ لیتل راک، آرکانزاس Arkansas ۱۱۶٫۲ ۳۰۱٫۰ ۰٫۶ ۱٫۶ ۱۱۶٫۸ ۳۰۲٫۵ ۱۹۳٬۵۲۴
۷۹ اوماها Nebraska ۱۱۵٫۷ ۲۹۹٫۷ ۳٫۲ ۸٫۲ ۱۱۸٫۹ ۳۰۷٫۹ ۴۰۸٬۹۵۸
۸۰ لاباک، تگزاس Texas ۱۱۴٫۸ ۲۹۷٫۴ ۰٫۱ ۰٫۳ ۱۱۴٫۹ ۲۹۷٫۶ ۲۲۹٬۵۷۳
۸۱ تمپا، فلوریدا Florida ۱۱۲٫۱ ۲۹۰٫۲ ۵۸٫۵ ۱۵۱٫۶ ۱۷۰٫۶ ۴۴۱٫۹ ۳۳۵٬۷۰۹
84 Unalaska Alaska ۱۱۱٫۰ ۲۸۷٫۵ ۱۰۱٫۳ ۲۶۲٫۴ ۲۱۲٫۳ ۵۴۹٫۹ ۴٬۲۸۳
۸۵ اورلندو، فلوریدا Florida ۱۰۲٫۴ ۲۶۵ ۸٫۳ ۲۱ ۱۱۰٫۷ ۲۸۷ ۲۳۸٬۳۰۰
۸۶ سالت‌لیک‌سیتی Utah ۱۰۹٫۱ ۲۸۲٫۵ ۱٫۳ ۳٫۳ ۱۱۰٫۴ ۲۸۵٫۹ ۱۸۶٬۴۴۰
۸۷ کلمبیا، کارولینای جنوبی South Carolina ۱۲۵٫۲ ۳۲۴٫۳ ۲٫۵ ۶٫۵ ۱۲۷٫۷ ۳۳۰٫۸ ۱۲۹٬۲۷۲
۸۸ یوما، آریزونا Arizona ۱۰۶٫۷
(۲۰۱۰: ۱۲۰٫۳)
۲۷۶٫۲
(۲۰۱۰: ۳۱۱٫۵)
۰٫۱
(۲۰۱۰: ۰٫۱)
۰٫۲
(۲۰۱۰: ۰٫۴)
۱۰۶٫۷
(۲۰۱۰: ۱۲۰٫۴)
۲۷۶٫۴
(۲۰۱۰: ۳۱۱٫۹)
۷۷٬۵۱۵
۸۹ ببیت، مینه‌سوتا Minnesota ۱۰۵٫۷ ۲۷۳٫۶ ۱٫۱ ۲٫۸ ۱۰۶٫۷ ۲۷۶٫۴ ۱٬۶۷۰
۹۰ کیپ کورال، فلوریدا Florida ۱۰۵٫۲ ۲۷۲٫۴ ۹٫۹ ۲۵٫۷ ۱۱۵٫۱ ۲۹۸٫۱ ۱۵۴٬۳۰۵
۹۱ ابیلین، تگزاس Texas ۱۰۵٫۱ ۲۷۲٫۳ ۵٫۵ ۱۴٫۲ ۱۱۰٫۶ ۲۸۶٫۵ ۱۱۷٬۰۶۳
۹۲ پالم دیل، کالیفرنیا California ۱۰۵٫۰ ۲۷۱٫۸ ۰٫۱ ۰٫۴ ۱۰۵٫۱ ۲۷۲٫۲ ۱۵۲٬۷۵۰
۹۳ جکسون، میسیسیپی Mississippi ۱۰۴٫۹ ۲۷۱٫۷ ۱٫۹ ۵٫۰ ۱۰۶٫۸ ۲۷۶٫۷ ۱۷۳٬۵۱۴
۹۴ گرینزبورو، کارولینای شمالی North Carolina ۱۰۴٫۷ ۲۷۱٫۲ ۴٫۵ ۱۱٫۸ ۱۰۹٫۳ ۲۸۳٫۰ ۲۶۹٬۶۶۶
۹۵ فرزنو California ۱۰۴٫۴ ۲۷۰٫۳ ۰٫۴ ۱٫۱ ۱۰۴٫۸ ۲۷۱٫۴ ۴۹۴٬۶۶۵
۹۶ شریوپورت، لوئیزیانا Louisiana ۱۰۳٫۱ ۲۶۷٫۱ ۱۴٫۶ ۳۷٫۹ ۱۱۷٫۸ ۳۰۵٫۱ ۱۹۹٬۳۱۱
۹۷ سنت. ماریس، پنسیلوانیا Pennsylvania ۹۹٫۳ ۲۵۷٫۲ ۰٫۲ ۰٫۴ ۹۹٫۵ ۲۵۷٫۷ ۱۴٬۵۰۲
۹۸ ساکرامنتو California ۹۷٫۲ ۲۵۱٫۶ ۲٫۱ ۵٫۴ ۹۹٫۲ ۲۵۷٫۰ ۴۶۶٬۴۸۸
۹۹ چارلستون، کارولینای جنوبی South Carolina ۹۷٫۰ ۲۵۱٫۲ ۱۷٫۱ ۴۴٫۳ ۱۱۴٫۱ ۲۹۵٫۵ ۱۲۰٬۰۸۳
۱۰۰ نایت‌میوت، آلاسکا Alaska ۹۷٫۰ ۲۵۱٫۲ ۴٫۶ ۱۱٫۸ ۱۰۱٫۵ ۲۶۳٫۰ ۲۰۸
۱۰۱ پلیموث، ماساچوست Massachusetts ۹۶٫۵ ۲۵۰٫۰ ۳۷٫۵ ۹۷٫۰ ۱۳۴٫۰ ۳۴۷٫۰ ۵۱٬۷۰۱
۱۰۲ میلواکی، ویسکانسین Wisconsin ۹۶٫۱ ۲۴۸٫۸ ۰٫۹ ۲٫۲ ۹۶٫۹ ۲۵۱٫۰ ۵۹۴٬۸۳۳
۱۰۳ آرلینگتون، تگزاس Texas ۹۵٫۸ ۲۴۸٫۲ ۳٫۲ ۸٫۳ ۹۹٫۰ ۲۵۶٫۵ ۳۶۵٬۴۳۸
۱۰۴ تالاهاسی Florida ۹۵٫۷ ۲۴۷٫۹ ۲٫۵ ۶٫۶ ۹۸٫۳ ۲۵۴٫۵ ۱۸۱٬۳۷۶
۱۰۵ کلارک‌اسویل (تنسی) Tennessee ۹۴٫۹ ۲۴۵٫۷ ۰٫۷ ۱٫۸ ۹۵٫۵ ۲۴۷٫۵ ۱۳۲٬۹۲۹
۱۰۶ دورهام، کارولینای شمالی North Carolina ۹۴٫۶ ۲۴۵٫۱ ۰٫۳ ۰٫۷ ۹۴٫۹ ۲۴۵٫۸ ۲۲۸٬۳۳۰
۱۰۷ پالم اسپرینگز، کالیفرنیا California ۹۴٫۲ ۲۴۴٫۱ ۰٫۸ ۲٫۲ ۹۵٫۱ ۲۴۶٫۳ ۴۲٬۸۰۷
۱۰۸ لنکستر، کالیفرنیا California ۹۴٫۰ ۲۴۳٫۵ ۰٫۲ ۰٫۵ ۹۴٫۲ ۲۴۳٫۹ ۱۵۶٬۶۳۳
۱۰۹ ناکسویل Tennessee ۹۲٫۷ ۲۴۰٫۰ ۵٫۴ ۱۴٫۱ ۹۸٫۱ ۲۵۴٫۰ ۱۷۸٬۸۷۴
۱۱۰ آماریلو، تگزاس Texas ۸۹٫۹ ۲۳۲٫۷ ۰٫۴ ۱٫۲ ۹۰٫۳ ۲۳۳٫۹ ۱۹۰٬۶۹۵
۱۱۱ دوثن، آلاباما Alabama ۸۶٫۶ ۲۲۴٫۳ ۰٫۲ ۰٫۵ ۸۶٫۸ ۲۲۴٫۹ ۵۷٬۷۳۷
۱۱۲ اوک ریج، تنسی Tennessee ۸۵٫۵ ۲۲۱٫۶ ۴٫۴ ۱۱٫۳ ۸۹٫۹ ۲۳۲٫۹ ۲۷٬۳۸۷
۱۱۳ ادمند، اکلاهما Oklahoma ۸۵٫۱ ۲۲۰٫۵ ۲٫۸ ۷٫۳ ۸۷٫۹ ۲۲۷٫۸ ۶۸٬۳۱۵
۱۱۴ بومانت، تگزاس Texas ۸۵٫۰ ۲۲۰٫۲ ۰٫۹ ۲٫۴ ۸۵٫۹ ۲۲۲٫۶ ۱۱۸٬۲۹۶
۱۱۵ ویکو، تگزاس Texas ۸۴٫۲ ۲۱۸٫۱ ۱۱٫۳ ۲۹٫۳ ۹۵٫۵ ۲۴۷٫۴ ۱۲۴٬۸۰۵
۱۱۶ سیاتل Washington ۸۳٫۹ ۲۱۷٫۲ ۵۸٫۷ ۱۵۲٫۰ ۱۴۲٫۵ ۳۶۹٫۲ ۶۰۸٬۶۶۰
۱۱۷ پورت آرتر، تگزاس Texas ۸۲٫۹ ۲۱۴٫۸ ۶۰٫۸ ۱۵۷٫۶ ۱۴۳٫۸ ۳۷۲٫۳ ۵۷٬۷۵۵
۱۱۸ بالتیمور ** Maryland 80.8 209.3 11.3 29.2 92.1 238.5 620,961
۱۱۹ تولیدو، اوهایو Ohio ۸۰٫۶ ۲۰۸٫۸ ۳٫۵ ۸٫۹ ۸۴٫۱ ۲۱۷٫۸ ۲۸۷٬۲۰۸
۱۲۰ کانزاس‌سیتی، کانزاس Kansas ۱۲۴٫۳ ۳۲۱٫۸ ۳٫۶ ۹٫۲ ۱۲۷٫۸ ۳۳۱٫۰ ۱۴۵٬۷۸۶
۱۲۱ ال رنو، اکلاهما Oklahoma ۸۰٫۰ ۲۰۷٫۱ ۰٫۴ ۱٫۲ ۸۰٫۴ ۲۰۸٫۳ ۱۶٬۲۱۲
۱۲۲ هندرسون، نوادا Nevada ۷۹٫۷ ۲۰۶٫۴ ۰٫۰ ۰٫۰ ۷۹٫۷ ۲۰۶٫۴ ۲۵۷٬۷۲۹
۱۲۳ جونزبرو (آرکانزاس) Arkansas ۷۹٫۶ ۲۰۶٫۳ ۰٫۴ ۰٫۹ ۸۰٫۰ ۲۰۷٫۲ ۵۵٬۵۱۵
۱۲۴ الزورث، مین Maine ۷۹٫۳ ۲۰۵٫۳ ۱۴٫۶ ۳۷٫۷ ۹۳٫۸ ۲۴۳٫۰ ۷٬۷۴۱
۱۲۵ کربو، مین Maine ۷۹٫۳ ۲۰۵٫۴ ۰٫۹ ۲٫۳ ۸۰٫۲ ۲۰۷٫۷ ۸٬۳۱۲
۱۲۶ لاریدو، تگزاس Texas ۹۰٫۰۱ ۲۰۳٫۲ ۱٫۱ ۲٫۸ ۷۹٫۶ ۲۰۶٫۰ ۲۳۶٬۰۹۱
۱۲۷ فورت‌وین، ایندیانا Indiana ۷۹٫۰ ۲۰۴٫۵ ۰٫۲ ۰٫۴ ۷۹٫۱ ۲۰۴٫۹ ۲۵۳٬۶۹۱
۱۲۸ لاس وگاس شمالی (نوادا) Nevada ۷۸٫۵ ۲۰۳٫۳ ۰٫۰ ۰٫۰ ۷۸٫۵ ۲۰۳٫۳ ۲۱۶٬۹۶۱
۱۲۹ ایندپندنس، میزوری Missouri ۷۸٫۳ ۲۰۲٫۹ ۰٫۱ ۰٫۳ ۷۸٫۵ ۲۰۳٫۲ ۱۱۶٬۸۳۰
۱۳۰ ریورساید California ۷۸٫۱ ۲۰۲٫۳ ۰٫۳ ۰٫۷ ۷۸٫۴ ۲۰۳٫۰ ۳۰۳٬۸۷۱
۱۳۱ سینسینتی، اوهایو Ohio ۷۸٫۰ ۲۰۱٫۹ ۱٫۶ ۴٫۱ ۷۹٫۶ ۲۰۶٫۱ ۲۹۶٬۹۴۳
۱۳۲ لاس کروسس، نیومکزیکو New Mexico ۷۷٫۹ ۲۰۱٫۴ ۱٫۲ ۴٫۷ ۸۱٫۶ ۲۰۰٫۹ ۹۹٬۷۸۸
۱۳۳ کلیولند Ohio ۷۷٫۶ ۲۰۰٫۹ ۴٫۸ ۱۲٫۵ ۸۲٫۴ ۲۱۳٫۵ ۳۹۶٬۸۱۵
۱۳۴ باتون‌روژ، لوئیزیانا Louisiana ۷۶٫۸ ۱۹۹٫۰ ۲٫۲ ۵٫۷ ۷۹٫۱ ۲۰۴٫۸ ۲۲۹٬۴۹۳
۱۳۵ فریمانت، کالیفرنیا California ۷۶٫۷ ۱۹۸٫۶ ۱۰٫۴ ۲۷٫۰ ۸۷٫۱ ۲۲۵٫۶ ۲۱۴٬۰۸۹
۱۳۶ پرسک آیل، مین Maine ۷۵٫۷ ۱۹۶٫۲ ۱٫۸ ۴٫۷ ۷۷٫۵ ۲۰۰٫۴ ۹٬۵۱۱
۱۳۷ دی موین، آیووا Iowa ۷۵٫۸ ۱۹۶٫۳ ۱٫۵ ۳٫۸ ۷۷٫۲ ۲۰۰٫۱ ۲۰۳٬۴۳۳
۱۳۸ پورت سنت لوسی، فلوریدا Florida ۷۵٫۵ ۱۹۵٫۷ ۱٫۱ ۳٫۰ ۷۶٫۷ ۱۹۸٫۶ ۱۶۴٬۶۰۳
۱۳۹ لتن، اکلاهما Oklahoma ۷۵٫۱ ۱۹۴٫۶ ۰٫۰ ۰٫۰ ۷۵٫۱ ۱۹۴٫۶ ۹۲٬۷۵۷
۱۴۰ رم، نیویورک New York ۷۴٫۹ ۱۹۴٫۱ ۰٫۷ ۱٫۹ ۷۵٫۷ ۱۹۶٫۰ ۳۴٬۹۵۰
۱۴۱ نورث پورت، فلوریدا Florida ۷۴٫۸ ۱۹۳٫۷ ۰٫۸ ۲٫۰ ۷۵٫۵ ۱۹۵٫۶ ۵۷٬۳۵۷
۱۴۲ ساوانا، جورجیا Georgia ۷۴٫۷ ۱۹۳٫۶ ۳٫۴ ۸٫۷ ۷۸٫۱ ۲۰۲٫۳ ۱۳۶٬۲۸۶
۱۴۳ لینکلن، نبراسکا Nebraska ۷۴٫۶ ۱۹۳٫۳ ۰٫۷ ۱٫۹ ۷۵٫۴ ۱۹۵٫۲ ۲۵۸٬۳۷۹
۱۴۴ اینید، اکلاهما Oklahoma ۷۴٫۰ ۱۹۱٫۶ ۰٫۱ ۰٫۲ ۷۴٫۱ ۱۹۱٫۸ ۴۷٬۰۴۵
۱۴۵ ریو رنچو، نیومکزیکو New Mexico ۷۳٫۴ ۱۹۰٫۲ ۰٫۱ ۰٫۲ ۷۳٫۵ ۱۹۰٫۴ ۵۱٬۷۶۵
۱۴۶ اپل ولی، کالیفرنیا California ۷۳٫۳ ۱۸۹٫۹ ۰٫۳ ۰٫۸ ۷۳٫۶ ۱۹۰٫۷ ۵۴٬۲۳۹
۱۴۷ اسپرینگفیلد، میزوری Missouri ۷۳٫۲ ۱۸۹٫۵ ۰٫۶ ۱٫۷ ۷۳٫۸ ۱۹۱٫۱ ۱۵۹٬۴۹۸
۱۴۸ ویکتور ویل، کالیفرنیا California ۷۲٫۸ ۱۸۸٫۵ ۰٫۵ ۱٫۴ ۷۳٫۳ ۱۸۹٫۹ ۶۴٬۰۲۹
۱۴۹ مارانا، آریزونا Arizona ۷۲٫۷
(۲۰۱۰: ۱۲۱٫۵)
۱۸۸٫۲
(۲۰۱۰:۳۱۴٫۶)
۰٫۹
(۲۰۱۰: ۰٫۷)
۲٫۳
(۲۰۱۰: ۱٫۹)
۷۳٫۶
(۲۰۱۰: ۱۲۲٫۲)
۱۹۰٫۵
(۲۰۱۰: ۳۱۶٫۵)
۱۳٬۵۵۶
۱۵۰ الوی، آریزونا Arizona ۷۱٫۷
(۲۰۱۰: ۱۱۱٫۵)
۱۸۵٫۶
(۲۰۱۰: ۲۸۸٫۸)
۰٫۰
(۲۰۱۰: ۰٫۱)
۰٫۰
(۲۰۱۰: ۰٫۲)
۷۱٫۷
(۲۰۱۰: ۱۱۱٫۶)
۱۸۵٫۶
(۲۰۱۰: ۲۸۹٫۰)
۱۰٬۳۷۵
۱۵۱ پلینو Texas ۷۱٫۶ ۱۸۵٫۴ ۰٫۱ ۰٫۲ ۷۱٫۶ ۱۸۵٫۵ ۲۵۹٬۸۴۱
۱۵۲ گرند پریری، تگزاس Texas ۷۱٫۴ ۱۸۴٫۹ ۱۰٫۱ ۲۶٫۳ ۸۱٫۵ ۲۱۱٫۲ ۱۷۵٬۳۹۶
۱۵۳ ویچیتا فالز، تگزاس Texas ۷۰٫۷ ۱۸۳٫۱ ۰٫۰ ۰٫۱ ۷۰٫۷ ۱۸۳٫۱ ۱۰۴٬۵۵۳

Galleryویرایش

11 - نشویل 
18 - دالاس 

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش