فهرست شهرهای ایسلند

فهرست شهرهای ایسلند

Map of ایسلند
ریکیاویک، پایتخت ایسلند
کوپاووگور
آکوریری
رتبه شهر جمعیت ۲۰۱۱ ۲۰۱۶ جمعیت ۲۰۱۶ تغییر منطقه
۱ ریکیاویک 121,822 121,486 -0.28% منطقه پایتختی
۲ کوپاووگور ۳۳٬۱۸۱ ۳۴٬۱۲۲ +۲٫۸۴٪ منطقه پایتختی
۳ هافنارفیورذور ۲۷٬۸۷۰ ۲۸٬۱۸۴ +۱٫۱۳٪ منطقه پایتختی
۴ آکوریری 17,915 18,041 +0.7% نوردورلاند ایسترا
۵ کپلاویک 13,862 15,081 +8.79% سودورنس
۶ گارذابایر ۱۱٬۸۸۵ ۱۲٬۱۷۲ +۲٫۴۱٪ منطقه پایتختی
۷ Mosfellsbær ۹٬۲۸۵ ۹٬۱۳۱ -۱٫۶۶٪ منطقه پایتختی
۸ اکرانس ۷٬۱۹۴ ۶٬۹۰۱ -۴٫۰۷٪ وستورلاند
۹ سلفوس 6,513 6,878 +5.6% سودورلاند
۱۰ سلتیارنارنس ۴٬۴۱۱ ۴٬۴۱۵ +۰٫۰۹٪ منطقه پایتختی
۱۱ جزایر وستمن ۴٬۲۷۲ ۴٬۲۸۲ +۰٫۲۳٪ سودورلاند
۱۲ گرینداویک ۲٬۹۹۱ ۳٬۱۲۲ +۴٫۳۸٪ سودورنس
۱۳ ایسافجرویر 2,619 2,559 -2.29% وست‌فیردیر
۱۴ Sauðárkrókur 2,635 2,546 -3.38% نوردورلاند وسترا
۱۵ Hveragerði ۲٬۳۸۲ ۲٬۴۶۱ +۳٫۳۲٪ سودورلاند
۱۶ آلفتانس ۲٬۴۹۸ ۲٬۴۵۸ -۱٫۶٪ منطقه پایتختی
۱۷ Egilsstaðir 2,319 2,306 -0.56% آستورلاند
۱۸ هوساویک ۲٬۱۸۴ ۲٬۱۸۲ -۰٫۰۹٪ نوردورلاند ایسترا
۱۹ پورکارنس 1,865 1,887 +1.18% وستورلاند
۲۰ هوپن ۱٬۶۶۵ ۱٬۶۵۹ -۰٫۳۶٪ آستورلاند
۲۱ ساندگردی ۱٬۵۸۳ ۱٬۵۳۹ -۲٫۷۸٪ سودورنس
۲۲ Þorlákshöfn ۱٬۵۲۲ ۱٬۴۹۷ -۱٫۶۴٪ سودورلاند
۲۳ Neskaupstaður ۱٬۵۳۰ ۱٬۴۸۱ -۳٫۲٪ آستورلاند
۲۴ گاردور ۱٬۴۰۷ ۱٬۴۲۵ +۱٫۲۸٪ سودورنس
۲۵ دالویک ۱٬۳۷۰ ۱٬۳۶۲ -۰٫۵۸٪ نوردورلاند ایسترا
۲۶ Siglufjörður ۱٬۲۰۶ ۱٬۱۹۱ -۱٫۲۴٪ نوردورلاند ایسترا
۲۷ Reyðarfjörður ۱٬۱۱۸ ۱٬۱۸۸ +۶٫۲۶٪ آستورلاند
۲۸ استیهکیشولمور ۱٬۱۰۷ ۱٬۱۰۹ +۰٫۱۸٪ وستورلاند
۲۹ ووگار ۱٬۱۰۲ ۱٬۰۷۶ -۲٫۳۶٪ سودورنس
۳۰ Eskifjörður ۱٬۰۲۶ ۱٬۰۱۲ -۱٫۳۶٪ آستورلاند

جستارهای وابسته

ویرایش

منابع

ویرایش
  • ویکی‌پدیای انگلیسی