فهرست شهرهای سورینام

فهرست شهرهای کشور سورینام.

شهرهای سورینام
ردیف شهر جمعیت ناحیه
۱. پاراماریبو ۲۴۲٫۹۴۶ ناحیه پاراماریبو
۲. للیدورپ ۱۵٫۵۷۶ ناحیه وانیکا
۳. نیو نیکری ۱۳٫۴۱۰ ناحیه نیکری
۴. موئنگو ۷٫۳۴۵ ناحیه مارووینه
۵. میرزگ ۸٫۱۱۲ ناحیه کوموینه
۶. دومبرخ ۵٫۵۱۴ ناحیه وانیکا
۷. نیو آمستردام، سورینام ۵٫۴۸۹ ناحیه کوموینه
۸. ماریینبورک ۴٫۴۶۳ ناحیه کوموینه
۹. واخنیگن ۳٫۰۹۴ ناحیه نیکری
۱۰. البینا، سورینام ۵٫۱۱۴ ناحیه مارووینه
۱۱. Groningen, Suriname ۳٫۱۱۲ ناحیه ساراماکا
۱۲. Brownsweg ۲٫۲۰۰ بروکوپوندو
۱۳. بروکوپوندو ۲٫۰۷۲ ناحیه بروکوپوندو
۱۴. Onverwacht ۲٫۰۰۹ ناحیه پارا
۱۵. Totness, Suriname ۱٫۸۰۰ ناحیه کورونی

جستارهای وابسته ویرایش

منابع ویرایش