فهرست شهرهای عراق

شهر و روستاهای مدرنویرایش

 
نقشه عراق
 
بغداد، پایتخت عراق

'جمعیت شهرهای عراق در سال ۲۰۰۸

شهر و روستاهای باستانیویرایش

منابعویرایش