فهرست شهرهای فلسطینی تا سال ۱۹۴۹ میلادی

نام شهرهای درون منطقه فلسطین تا سال ۱۹۴۹ میلادی:

شهرهای فلسطینی در کرانه باختری ویرایش

شهرهای فلسطین در نوار غزه ویرایش

روستاهای فلسطین ویرایش