فهرست علایم و نشانه‌های بیماری‌ها

در هر بیماری علامتها و نشانه‌هایی بروز می‌کند که ممکن است منحصر به آن بیماری باشد یا اینکه در چند بیماری دیگر نیز دیده شوند. این فهرست اسامی علایم و نشانه‌ها است. باید توجه داشت که برخی از علامتها باید به شدت خاصی برسند تا به عنوان علامت بیماری مطرح شوند مانند افزایش وزن.

آویرایش

اویرایش

بویرایش

پویرایش

تویرایش

حویرایش

خویرایش

دویرایش

رویرایش

زویرایش

سویرایش

صویرایش

  • صداهای غیرطبیعی در قلب (مانند سوفل‌ها)
  • صداهای غیرطبیعی در ریه (مانند رال)

ضویرایش

عویرایش

فویرایش

  • فشارخون بالا
  • فشار بالای چشم

کویرایش

گویرایش

لویرایش

مویرایش

نویرایش

وویرایش

هویرایش

یویرایش

جستارهای وابستهویرایش

نشانه‌های آزمایشگاهی بیماری‌ها

منابعویرایش

  • درسنامه پزشکی آکسفورد ۱، چاپ مرکز نشر دانشگاهی، ۱۳۶۸
  • هفته‌نامه نوین پزشکی