فهرست فرمانروایان کاستیا

فهرست زیر شامل تمامی شاهان و ملکه‌های پادشاهی و تاج کاستیا است.

شاهان کاستیاویرایش

دودمان خیمناویرایش

فرمانروا تصویر لقب آغاز حکومت پایان حکومت توضیحات
فرناندوی یکم   کبیر ۱۰۳۷ ۲۷ دسامبر ۱۰۶۵ همچنین پادشاه لئون
سانچوی دوم   قدرتمند ۲۷ دسامبر ۱۰۶۵ ۶ اکتبر ۱۰۷۲
آلفونسوی ششم   دلیر ۶ اکتبر ۱۰۷۲ ۳۰ ژوئن ۱۱۰۹ همچنین پادشاه لئون
اوراکا   ۳۰ ژوئن ۱۱۰۹ ۸ مارس ۱۱۲۶ همچنین ملکه لئون

خاندان بورگوندیویرایش

فرمانروا تصویر لقب آغاز حکومت پایان حکومت توضیحات
آلفونسو هفتم   امپراتور ۱۰ مارس ۱۱۲۶ ۲۱ اوت ۱۱۵۷ همچنین شاه لئون
سانچو سوم   مطلوب ۲۱ اوت ۱۱۵۷ ۳۱ اوت ۱۱۵۸
آلفونسو هشتم   باشکوه ۳۱ اوت ۱۱۵۸ ۶ اکتبر ۱۲۱۴
هنری اول کاستیا   ۶ اکتبر ۱۲۱۴ ۶ ژوئن ۱۲۱۷
برنگاریا   کبیر ۶ ژوئن ۱۲۱۷ ۳۰ اوت ۱۲۱۷ به نفع پسرش، فردیناند سوم از سلطنت استعفا کرد؛ در سال ۱۲۴۶ مرد.
فردیناند سوم   مقدس ۳۰ اوت ۱۲۱۷ ۳۰ مه ۱۲۵۲ همچنین شاه لئون از ۱۲۳۰; همه شاهان بعدی، فرمانروایان لئون نیز بودند.
آلفونسو دهم   دانا ۳۰ مه ۱۲۵۲ ۴ آوریل ۱۲۸۴ انتخاب شد به عنوان شاه رومی‌ها در ۱۲۵۷، عنوانی که دوباره در ۱۲۷۵ ادعای آن را کرد.
سانچو چهارم   دلیر ۴ آوریل ۱۲۸۴ ۲۵ آوریل ۱۲۹۵
فردیناند چهارم   The Summoned ۲۵ آوریل ۱۲۹۵ ۷ سپتامبر ۱۳۱۲
آلفونسو یازدهم   عادل ۷ سپتامبر ۱۳۱۲ ۲۶ مارس ۱۳۵۰
پتر   ظالم ۲۶ مارس ۱۳۵۰ ۲۳ مارس ۱۳۶۹ او در طی جنگ داخلی کاستیل حکومت را به هنری دوم کاستیل واگذار کرد

خاندان تراستاماراویرایش

فرمانروا تصویر لقب آغاز حکومت پایان حکومت توضیحات
هنری دوم   حرام‌زاده ۲۳ مارس ۱۳۶۹ ۲۹ مه ۱۳۷۹ از ۱۳۶۶ ادعای تاج و تخت را داشت.
ژان اول   ۲۹ مه ۱۳۷۹ ۹ اکتبر ۱۳۹۰
هنری سوم   ناتوان ۹ اکتبر ۱۳۹۰ ۲۵ دسامبر ۱۴۰۶
ژان دوم   ۲۵ دسامبر ۱۴۰۶ ۲۱ ژوئیه ۱۴۵۴
هنری چهارم   ناتوان ۲۱ ژوئیه ۱۴۵۴ ۱۱ دسامبر ۱۴۷۴
ایزابلا اول   کاتولیک ۱۱ دسامبر ۱۴۷۴ ۲۶ نوامبر ۱۵۰۴ مشترکاً با همسرش، فردیناند پنجم حکومت کرد.
فردیناند دوم   کاتولیک ۱۵ ژانویه ۱۴۷۵ ۲۶ نوامبر ۱۵۰۴ jure uxoris شاه، مشترکاً به همراه همسرش ایزابلا اول
جوآنا   دیوانه ۲۶ نوامبر ۱۵۰۴ ۱۲ آوریل ۱۵۵۵ اسماً، همراه همسرش فیلیپ اول (۱۵۰۴–۱۵۰۶).
in confinement, with regent Archbishop Cisneros (1506-1508).
in confinement, با پدرش فردیناند پنجم (۱۵۰۸–۱۵۱۶).
in confinement, با پسرش شارل اول (۱۵۱۶–۱۵۵۵)

منابعویرایش