فهرست قالب‌های پرونده

جبار صمدی

این فهرست شامل انواع قالب‌های پرونده‌های (file format) رایانه‌ای برحسب کاربرد آنها است.

قالب‌های بایگانی و فشرده‌شدهویرایش

استفاده می‌شود.

قالب‌های کمک رایانهویرایش

قالب‌های پایگاه داده‌هاویرایش

قالب‌های نشر رومیزیویرایش

قالب‌های سندیویرایش

قالب‌های پرونده‌های فونتویرایش

قالب‌های سامانه اطلاعات مکانیویرایش

قالب‌های سازمان‌دهنده اطلاعات مکانیویرایش

قالب‌های گرافیکیویرایش

قالب‌های صوتیویرایش

wav. Mp3.

WMA.

قالب‌های تصویریویرایش

mp4