فهرست قسمت‌های میهن

مجموعه تلویزیونی میهن مجموعه‌ی هیجان روانی و آمریکایی است که توسط هاوارد گوردون و الکس گانسا و مبتنی بر مجموعه‌ی اسراییلی اسیر جنگی تولیدشده‌است و توسط شبکه‌ی شوتایم نمایش داده می‌شود. این مجموعه با نقش‌آفرینی کلیر دنس در نقش کری متیسون، افسر عملیاتی سیا که معتقد است سرباز نیروی دریایی آزاد شده‌ی آمریکایی به سمت دشمن، القاعده متمایل شده‌است تا به امنیت ملی صدمه وارد نماید. این مجموعه در تاریخ ۲ اکتبر ۲۰۱۱ (۱۰ مهر ۱۳۹۰) شروع به پخش نمود.[۱]

دید کلی مجموعهویرایش

فصل قسمت‌ها روز نمایش تاریخ انتشار دی‌وی‌دی و بلوری
قسمت اول قسمت نهایی ناحیه ۱ ناحیه ۲ ناحیه ۴
۱ ۱۲ ۲ اکتبر ۲۰۱۱ (۲۰۱۱-10-۰۲) ۱۸ دسامبر ۲۰۱۱ (۲۰۱۱-12-۱۸) ۲۸ اوت ۲۰۱۲ (۲۰۱۲-08-۲۸)[۲] ۱۰ سپتامبر ۲۰۱۲ (۲۰۱۲-09-۱۰)[۳] ۱۹ سپتامبر ۲۰۱۲ (۲۰۱۲-09-۱۹)[۴]
۲ ۱۲ ۳۰ سپتامبر ۲۰۱۲ (۲۰۱۲-09-۳۰) ۱۶ دسامبر ۲۰۱۲ (۲۰۱۲-12-۱۶) ۱۰ سپتامبر ۲۰۱۳ (۲۰۱۳-09-۱۰)[۵] ۲۳ سپتامبر ۲۰۱۳ (۲۰۱۳-09-۲۳)[۶] ۱۲ سپتامبر ۲۰۱۳ (۲۰۱۳-09-۱۲)[۷]
۳ ۱۲[۸] ۲۹ سپتامبر ۲۰۱۳ (۲۰۱۳-09-۲۹) ۱۵ دسامبر ۲۰۱۳ (۲۰۱۳-12-۱۵)[۹] ۹ سپتامبر ۲۰۱۴ (۲۰۱۴-09-۰۹)[۱۰] ۸ سپتامبر ۲۰۱۴ (۲۰۱۴-09-۰۸)[۱۱] ۲۴ سپتامبر ۲۰۱۴ (۲۰۱۴-09-۲۴)[۱۲]
۴ ۱۲[۱۳] ۵ اکتبر ۲۰۱۴ (۲۰۱۴-10-۰۵)[۱۴] ۱۴ دسامبر ۲۰۱۴ (۲۰۱۴-12-۱۴)[۱۵] ن/م ن/م ن/م

فهرست قسمت‌هاویرایش

فصل اولویرایش

# عنوان کارگردان نویسنده روز نمایش بینندگان آمریکایی
(میلیون)
۱ "پایلوت" مایکا کوئستاهاوارد گوردون، الکس گانسا، گیدئون راف۲ اکتبر ۲۰۱۱ (۱۰ مهر ۱۳۹۰)۱.۰۸ [۱۶]
۲ "بخشش" مایکا کوئستاداستان از الکس گانسا
تلویزیونی شده توسط: الکساندر کری
۹ اکتبر ۲۰۱۱ (۱۷ مهر ۱۳۹۰)۰.۹۴ [۱۷]
۳ "پوست تمیز"[۱۵] دان اتیاسچیپ جانسن۱۶ اکتبر ۲۰۱۱ (۲۴ مهر ۱۳۹۰)۱.۰۸ [۱۸]
۴ "سمپر ۱"[۱۵] جفری ناچمانوفهاوارد گوردون و الکس گانسا۲۳ اکتبر ۲۰۱۱ (۱ آبان۱۳۹۰)۱.۱۰ [۱۹]
۵ "نقطه‌ی کور"[۱۵] کلارک جانسونالکساندر کری۳۰ اکتبر ۲۰۱۱ (۸ آبان۱۳۹۰)۱.۲۸ [۲۰]
۶ "سرباز خوب"[۱۵] براد ترنرهنری برامل۶ نوامبر ۲۰۱۱ (۱۵ آبان۱۳۹۰)۱.۳۳ [۲۱]
۷ "تعطیلات"[۱۵] مایکل کوئستامردیت ستیهم۱۱ نوامبر ۲۰۱۱ (۲۰ آبان۱۳۹۰)۱.۴۲ [۲۲]
۸ "پاشنه‌ی آشیل"[۱۵] تاکر گیتسچیپ جانسون۲۰ نوامبر ۲۰۱۱ (۲۹ آبان۱۳۹۰)۱.۲۰ [۲۳]
۹ "تقاطع"[۲۴] جفری ناچمانوفالکساندر کرای۲۷ نوامبر ۲۰۱۱ (۶ آذر ۱۳۹۰)۱.۳۵
۱۰ "جایگزین برودی"[۲۵] کلارک جانسونمردیت استیم و چیپ جانسون۲۷ نوامبر ۲۰۱۱ (۶ آذر ۱۳۹۰)۱.۲۲ [۲۶]
۱۱ "جلیقه"[۲۷] کلارک جانسونمردیت ستیهم۱۱ دسامبر ۲۰۱۱ (۲۰ آذر ۱۳۹۰)۱.۳۲ [۲۸]
۱۲ "مارین وان"[۲۹] مایکا کوئستاداستان از :الکس گانسا، هاوارد گوردون ، تغییر برای نمایش در تلویزیون: آلکس گانسا و چیپ جانسون۱۸ دسامبر ۲۰۱۱ (۲۷ آذر ۱۳۹۰)۱.۷۱ [۳۰]

فصل دومویرایش

قسمت # عنوان کارگردانی توسط نگارش توسط تاریخ اصلی نمایش تولید
کد
بیینده (آمریکا)
(میلیون)
۱۳۱ «آن لبخند»[۳۱] مایکل کوئستاالکس گانسا و هاوارد گوردون۳۰ سپتامبر ۲۰۱۲ (۲۰۱۲-09-۳۰)[۱۵]2WAH01۱.۷۴
۱۴۲ «بیروت بازگشته»[۳۲] مایکل کویستاچیپ جانسون۷ اکتبر ۲۰۱۲ (۲۰۱۲-10-۰۷)[۱۵]2WAH021.48[۳۳]
۱۵۳ «حالت مستقل»[۳۴] لاج کریجانالکساندر کاری۱۴ اکتبر ۲۰۱۲ (۲۰۱۲-10-۱۴)[۱۵]1.48 [۳۵]
۱۶۴ «رایحهِ جدیدِ ماشین»[۳۶] دیوید اسملمردیت استیهم۲۱ اکتبر ۲۰۱۲ (۲۰۱۲-10-۲۱)[۱۵]2WAH05۱.۷۵
۱۷۵ «پ و پ (پرسش و پاسخ)»[۳۷] لزلی لینکا گراترهنری برومل۲۸ اکتبر ۲۰۱۲ (۲۰۱۲-10-۲۸)[۱۵]2WAH05۲.۰۷
۱۸۶ «آدرسی در گاستبرگ» گای فرلندچیپ جانسون۴ نوامبر ۲۰۱۲ (۲۰۱۲-11-۰۴)[۱۵]2WAH06۱.۷۴
۱۹۷ «پاکسازی» جان دالمردیت استیهم۱۱ نوامبر ۲۰۱۲ (۲۰۱۲-11-۱۱)[۱۵]2WAH07۱.۹۱
۲۰۸ «من میروم (پروازکنان)» مایکل کوئستاداستان از : هاوارد گوردون، چیپ جانسون
فیلمنامه شده توسط: چیپ جانسون
۱۸ نوامبر ۲۰۱۲ (۲۰۱۲-11-۱۸)[۱۵]2WAH08۱.۸۷
۲۱۹ دو کلاه دن اَتیاسالکساندر کاری۲۵ نوامبر ۲۰۱۲ (۲۰۱۲-11-۲۵)[۱۵]2WAH09۲.۰۲
۲۱۱۰ «قلبهای شکسته» گای فرلندهنری برومل۲ دسامبر ۲۰۱۲ (۲۰۱۲-12-۰۲)[۱۵]2WAH10۲.۲۰
۲۳۱۱ به یادش جرمی پودسواچیپ جانسون۹ دسامبر ۲۰۱۲ (۲۰۱۲-12-۰۹)[۱۵]2WAH11۲.۳۶
۲۳۱۲ «انتخاب» مایکل کوئستاالکس گانسا، مردیت استیهم۱۶ دسامبر ۲۰۱۲ (۲۰۱۲-12-۱۶)[۱۵]2WAH12۲.۲۹

فصل سومویرایش

قسمت. # عنوان کارگردان نویسنده تاریخ نمایس کد
تولید
بیننده آمریکایی
(میلیون)
۲۵۱ «مرد لاغر مرد» لزلی لینکا گلاترآلکس گانسا، بابارا هال۲۹ سپتامبر ۲۰۱۳ (۲۰۱۳-09-۲۹)۳WAH011.88[۳۸]
۲۶۲ «آه... اوه... اِه...»[۹] لزلی لینکا گلاتر[۳۹]چیپ جانسون۶ اکتبر ۲۰۱۳ (۲۰۱۳-10-۰۶)1.83[۴۰]
۲۷۳ «برجِ دیوید»[۹] کلارک جانسون[۴۱]هنری برومل ، ویلیام برومل[۴۲]۱۳ اکتبر ۲۰۱۳ (۲۰۱۳-10-۱۳)1.81[۴۳]
۲۸۴ «آغازِ بازی»[۹] دیوید نوترجیمز یوشیمورا، آلکس گانسا۲۰ اکتبر ۲۰۱۳ (۲۰۱۳-10-۲۰)1.77[۴۴]
۲۹۵ «بازیِ یوگا»[۹] کلارک جانسونپاتریک هاربینسون۲۷ اکتبر ۲۰۱۳ (۲۰۱۳-10-۲۷)2.00[۴۵]
۳۰۶ «همچنان مثبت»[۴۶] لزلی لینکا گلاتر[۴۱]الکساندر کری۳ نوامبر ۲۰۱۳ (۲۰۱۳-11-۰۳)2.00[۴۷]
۳۱۷ «Gerontion (شعر از تی‌اس الیوت)»[۴۸] کارل فرانکلینچیپ جانسون۱۰ نوامبر ۲۰۱۳ (۲۰۱۳-11-۱۰)1.85[۴۹]
۳۲۸ «چرخ دستی قرمز»[۵۰] سِث مَنآلکس گانسا و یوشیمورا۱۷ نوامبر ۲۰۱۳ (۲۰۱۳-11-۱۷)1.78[۵۱]
۳۳۹ «آخرین چیزِ خوب»[۵۲] جفری رِینرباربارا هال۲۴ نوامبر ۲۰۱۳ (۲۰۱۳-11-۲۴)1.94[۵۳]
۳۴۱۰ «شب بخیر» کیت گوردونالکساندر کری، شارلوت استوت۱ دسامبر ۲۰۱۳ (۲۰۱۳-12-۰۱)[۹]2.06[۵۴]
۳۵۱۱ «مردِ بزرگ در تهران» دنیل میناهانچیپ جانسون، پاتریک هاربینسون۸ دسامبر ۲۰۱۳ (۲۰۱۳-12-۰۸)[۹]2.09[۵۵]
۳۶۱۲ «ستاره» لزلی لینکا گلاترآلکس گانسا و مردیت استیهم۱۵ دسامبر ۲۰۱۳ (۲۰۱۳-12-۱۵)[۹]2.38[۵۶]

فصل چهارمویرایش

قسمت.
در مجموعه
قسمت.
در فصل
عنوان کارگردان نویسنده تاریخ پخش کدِ
تولید
بیننده
(میلیون)
۳۷1 «ملکهٔ پهپاد»[۵۷] ۵ اکتبر ۲۰۱۴ (۲۰۱۴-10-۰۵)[۱۵]
۳۸2 [۵۸] ۵ اکتبر ۲۰۱۴ (۲۰۱۴-10-۰۵)[۱۵]
۳۹3 «شلوار کامیز»[۵۹] ۱۲ اکتبر ۲۰۱۴ (۲۰۱۴-10-۱۲)[۱۵]
۴۰4 «آهن گداخته»[۶۰] ۱۹ اکتبر ۲۰۱۴ (۲۰۱۴-10-۱۹)[۱۵]
۴۱5 «درباره‌ٔ یک پسر»[۶۱] ۲۶ اکتبر ۲۰۱۴ (۲۰۱۴-10-۲۶)[۱۵]
۴۲6 ۲ نوامبر ۲۰۱۴ (۲۰۱۴-11-۰۲)[۱۵]
۴۳7 ۹ نوامبر ۲۰۱۴ (۲۰۱۴-11-۰۹)[۱۵]
۴۴8 ۱۶ نوامبر ۲۰۱۴ (۲۰۱۴-11-۱۶)[۱۵]
۴۵9 ۲۳ نوامبر ۲۰۱۴ (۲۰۱۴-11-۲۳)[۱۵]
۴۶10 ۳۰ نوامبر ۲۰۱۴ (۲۰۱۴-11-۳۰)[۱۵]
۴۷11 ۷ دسامبر ۲۰۱۴ (۲۰۱۴-12-۰۷)[۱۵]
۴۸12 ۱۴ دسامبر ۲۰۱۴ (۲۰۱۴-12-۱۴)[۶۲]

منابعویرایش

 1. سیدمن، رابرت. «شوتایم قطعاتی از مجموعه‌های دکستر و میهن را منتشر نمود که هردو از ۲ اکتبر ۲۰۱۱ پخش خواهندشد». تلویزیون براساس اعداد. دریافت‌شده در ۱۰ اکتبر ۲۰۱۱(۱۸ مهر ۱۳۹۰). از پارامتر ناشناخته |تاریه= صرف‌نظر شد (کمک); تاریخ وارد شده در |تاریخ بازدید= را بررسی کنید (کمک)
 2. Lambert, David (June 14, 2012). "Homeland - DVD, Blu-ray Announcement and Artwork for the Show Starring Claire Danes and Damian Lewis". TVShowsonDVD. Retrieved June 14, 2012.
 3. "Homeland - Season 1 (Blu-ray)". Amazon UK. Retrieved May 23, 2012.
 4. "Homeland: Season 1". Ezy DVD. Archived from the original on 10 August 2012. Retrieved July 26, 2012.
 5. Lambert, David (June 20, 2013). "Homeland - Finalized Date and Pricing, Early Extras and Box Art for 'The Complete 2nd Season'". TVShowsonDVD. Retrieved June 21, 2013.
 6. "Homeland – Season 2". Amazon.co.uk. Retrieved November 27, 2012.
 7. "Upcoming Australian Releases: TV on DVD & Blu-ray". STACK Magazine. July 5, 2013. Archived from the original on 2 October 2013. Retrieved July 8, 2013.
 8. "Showtime® Orders Season Three of Homeland". Showtime. October 22, 2012. Retrieved December 15, 2012.
 9. ۹٫۰ ۹٫۱ ۹٫۲ ۹٫۳ ۹٫۴ ۹٫۵ ۹٫۶ ۹٫۷ "Shows A-Z - homeland on showtime". The Futon Critic. Retrieved May 7, 2013.
 10. Lambert, David (July 1, 2014). "Homeland - Official Fox Press Release for 'The Complete 3rd Season' on DVD, Blu". TVShowsonDVD.com. Retrieved July 2, 2014.
 11. "Homeland - Season 3 [DVD]". Amazon.co.uk. Retrieved July 4, 2014.
 12. "Homeland: Season 3". EzyDVD. Archived from the original on 17 May 2014. Retrieved May 15, 2014.
 13. Hibberd, James (October 22, 2013). "'Homeland' renewed for fourth season". Entertainment Weekly. Retrieved January 6, 2014.
 14. Hibberd, James (July 18, 2014). "'Homeland' season 4 intense first trailer". Entertainment Weekly. Retrieved July 18, 2014.
 15. ۱۵٫۰۰ ۱۵٫۰۱ ۱۵٫۰۲ ۱۵٫۰۳ ۱۵٫۰۴ ۱۵٫۰۵ ۱۵٫۰۶ ۱۵٫۰۷ ۱۵٫۰۸ ۱۵٫۰۹ ۱۵٫۱۰ ۱۵٫۱۱ ۱۵٫۱۲ ۱۵٫۱۳ ۱۵٫۱۴ ۱۵٫۱۵ ۱۵٫۱۶ ۱۵٫۱۷ ۱۵٫۱۸ ۱۵٫۱۹ ۱۵٫۲۰ ۱۵٫۲۱ ۱۵٫۲۲ ۱۵٫۲۳ ۱۵٫۲۴ ۱۵٫۲۵ ۱۵٫۲۶ ۱۵٫۲۷ ۱۵٫۲۸ ۱۵٫۲۹ "Shows A-Z - homeland on showtime". The Futon Critic. Retrieved July 28, 2014.
 16. سدمن (۴ اکتبر ۲۰۱۱). «رده‌بندی یکشنبه: کارت‌ها/فیلیز، خانه‌داران نیوجرسی، برترین‌های شب به همراه نمایش بوردواک امپایر، هانگ، بد شکستن، و خیلی‌های دیگر». تلویزیون براساس اعداد. دریافت‌شده در ۱۰ اکتبر ۲۰۱۱(۱۸ مهر ۱۳۹۰). از پارامتر ناشناخته |نان= صرف‌نظر شد (کمک); تاریخ وارد شده در |تاریخ بازدید= را بررسی کنید (کمک)
 17. گورمن، بیل (۱۱ اکتبر ۲۰۱۱). تلویزیون براساس اعداد http://tvbythenumbers.zap2it.com/2011/10/11/sunday-cable-ratings-nothing-keeps-up-with-kardashians-plus-housewives-nj-finale-boardwalk-empire-breaking-bad-dexter-more/106761/. دریافت‌شده در ۱۳ اکتبر ۲۰۱۱. از پارامتر ناشناخته |عنوان رده‌بندی یک‌شنبه شب: هیچ چیز با کاردشیان‌ها مقابل نکرد،به علاوه رده‌بندی خانه‌داران نیوجرسی، بوردواک امپایر،بد شکستن،دکستر و خیلی از برنامه‌های دیگر= صرف‌نظر شد (کمک); پارامتر |عنوان= یا |title= ناموجود یا خالی (کمک)
 18. سیدمن، رابرت (۱۸ اکتبر ۲۰۱۱). «شنبه‌شب بر روی شبکه‌های کابلی: «راه‌رفتن مرگ»، ان‌سی‌ال‌اس+ خانه‌داران نیوجرسی،«بوردواک امپایر»، «دکستر»، «حرف‌زدن مرگ»و بسیاری دیگر». تلویزیون براساس اعداد. دریافت‌شده در ۱۸ اکتبر ۲۰۱۱.
 19. گورمن، بیل (۲۵ اکتبر ۲۰۱۱). «شنبه‌شب بر روی شبکه‌های کابلی: «راه‌رفتن مرگ»، ان‌سی‌ال‌اس+ خانه‌داران نیوجرسی،«بوردواک امپایر»، «دکستر»، «حرف‌زدن مرگ» و «میهن» و بسیاری دیگر». تلویزیون براساس اعداد. دریافت‌شده در ۲۵ اکتبر ۲۰۱۱.
 20. سیدمن، رابرت (۱ نوامبر ۲۰۱۱). «شنبه‌شب بر روی شبکه‌های کابلی: «راه‌رفتن مرگ» بینندگانش کاهش یافت ولی در صدر ماند، ،«بوردواک امپایر»، «دکستر»، «حرف‌زدن مرگ» و «میهن» و بسیاری دیگر». تلویزیون براساس اعداد. دریافت‌شده در ۱ نوامبر ۲۰۱۱.
 21. سیدمن، رابرت (۸ نوامبر ۲۰۱۱). «=شنبه‌شب بر روی شبکه‌های کابلی: «راه‌رفتن مرگ» بینندگانش کاهش یافت ولی در صدر ماند، ،«بوردواک امپایر»، «دکستر»، «حرف‌زدن مرگ» و «میهن» و بسیاری دیگر». تلویزیون براساس اعداد. دریافت‌شده در ۱۷ آبان ۱۳۹۰.
 22. «ردبندی کابلیِ یک‌شنبه: «راه‌رفتن مرگ» در صدر ماند+ «خانه‌داران آتلانتا»، «جهنم متحرک»، «بوردواک امپایر»، «میهن»، «دکستر»، و بسیاری دیگر». تلویزیون براساس اعداد. ۱۵ نوامبر ۲۰۱۱. دریافت‌شده در ۱۵ نوامبر ۲۰۱۱.
 23. «رده‌بندی کابلیِ یک‌شنبه: «راه‌رفتن مرگ» در صدر ماند+ «خانه‌داران آتلانتا»، «جهنم متحرک»، «بوردواک امپایر»، «میهن»، «دکستر»، و بسیاری دیگر». تلویزیون براساس اعداد. ۲۲ نوامبر ۲۰۱۱. دریافت‌شده در ۲۲ نوامبر ۲۰۱۱.
 24. «از الف یا ی شوتایم توسط شوتایم». The Futon Critic. دریافت‌شده در ۱۰ اکتبر ۲۰۱۱(۱۸ مهر ۱۳۹۰). تاریخ وارد شده در |تاریخ بازدید= را بررسی کنید (کمک)
 25. «میهن: جایگزین برودی». Zap2It. بایگانی‌شده از اصلی در ۳۰ نوامبر ۲۰۱۱. دریافت‌شده در ۸ نوامبر ۲۰۱۱ (۱۷ آبان ۱۳۹۰). تاریخ وارد شده در |تاریخ بازدید= را بررسی کنید (کمک)
 26. سیدمن، رابرت (۱۳ دسامبر ۲۰۱۱). «رتبه‌بندی شبکه‌های کابلی یکذشنبه شب: کورتنی و کیم با «خانه‌داران آتلانتا» در صدر هستند+ «بوردواک امپایر»، «کیسه‌ی استخوان‌ها»، «میهن»، «دکستر» و بسیاری دیگر». تلویزیون بر اساس اعداد. دریافت‌شده در ۱۳ زانویه ۲۰۱۲. تاریخ وارد شده در |تاریخ دسترسی= را بررسی کنید (کمک)
 27. «میهن: جانشنی برودی». Zap2It. بایگانی‌شده از اصلی در ۲۱ مه ۲۰۱۳. دریافت‌شده در ۲۹ اکتبر ۲۰۱۱ (۷ آبان ۱۳۹۰). تاریخ وارد شده در |تاریخ بازدید= را بررسی کنید (کمک)
 28. اسپیدمن، رابرت (۱۳ دسامبر ۲۰۱۱). «رتبه‌بندی برنامه‌های کابلی: کورتنی و کیم در صدر 'خانه‌داران آتلاتتا' + ' 'بوردواک امپایر،' 'کیسه استخوان‌ها،' 'میهن،' 'دکستر' و بیشتر». تلویزیون براساس اعداد. دریافت‌شده در ۷ اوت ۲۰۱۲.
 29. «میهن: مارین وان». Zap2It. بایگانی‌شده از اصلی در ۱۱ ژانویه ۲۰۱۲. دریافت‌شده در ۲۹ اکتبر ۲۰۱۱ (۷ آبان ۱۳۹۰). تاریخ وارد شده در |تاریخ بازدید= را بررسی کنید (کمک)
 30. گرومن، بیل (۲۰ دسامبر ۲۰۱۱). «رتبه‌بندی برنامه‌های کابلی:'خانه‌داران اتلانتا' در صدر 'کیم و کورتنی' + 'دکستر،' 'میهن،' 'سرآشپز آهنین،' 'معامله واقعی' نهای‌های و بیشتر». تلویزیون براساس اعداد. دریافت‌شده در ۷ اوت ۲۰۱۲.
 31. "Shows A-Z - Homeland on Showtime". The Futon Critic. Retrieved August 4, 2012.
 32. "مهین : بیروت بازگشته". Zap2It. Archived from the original on 4 October 2013. Retrieved August 29, 2012.
 33. Kondolojy، Amanda (۹ اکتبر ۲۰۱۲). «رده‌بندی هفتگی کابلی‌ها: «دزدیدن مگنولیاز» برنده شب، «جف دانهام»، «خانه‌داران واقعی نیوجرسی»، ناسکار و بقیه». تلویزیون براساس اعداد. دریافت‌شده در ۱۶ اکتبر ۲۰۱۲.
 34. «میهن : حالت مستقل». Zap2It. بایگانی‌شده از اصلی در ۲ اکتبر ۲۰۱۲. دریافت‌شده در ۱۶ اکتبر ۲۰۱۲.
 35. Bibel، Sara (۱۶ اکتبر ۲۰۱۲). «رده‌بندی هفتگی کابلی‌ها:«مرده متحرک» غالب بود، «پرش از فضا»، «دکستر»،«بوردواک امپایر»، «میهن»، «برکینگ بد» و بقیه». تلویزیون براساس اعداد. بایگانی‌شده از اصلی در ۱۸ اکتبر ۲۰۱۲. دریافت‌شده در ۱۶ اکتبر ۲۰۱۲.
 36. "Homeland : New Car Smell". Zap2It. Archived from the original on 5 October 2013. Retrieved August 29, 2012.
 37. "Homeland : Q&A". Zap2It. Archived from the original on 4 October 2013. Retrieved August 29, 2012.
 38. Bibel, Sara (October 1, 2013). "Sunday Cable Ratings: 'Breaking Bad' Wins Big, 'Talking Bad', 'Homeland', 'Boardwalk Empire','Masters of Sex' & More". TV by the Numbers. Retrieved October 1, 2013.
 39. Frazier, Eric (May 28, 2013). "Apparently the #Homeland crew found an undiscovered talent in the @theobserver newsroom". Twitter. Retrieved May 28, 2013.
 40. Kondolojy, Amanda (October 8, 2013). "Sunday Cable Ratings: 'Keeping Up With the Kardashians' & 'Thursday Night Football: Special Edition' Tie for Lead + 'Real Housewives of New Jersey' & More". TV by the Numbers. Retrieved October 8, 2013.
 41. ۴۱٫۰ ۴۱٫۱ Saylor, Morgan (July 23, 2013). "Homeland". Instagram. Retrieved July 26, 2013.
 42. Malcolm, Shawna (June 28, 2013). "Henry Bromell's Legacy Looms Large Over 'Homeland'". Variety. Retrieved June 30, 2013.
 43. Bibel, Sara (October 15, 2013). "Sunday Cable Ratings: 'The Walking Dead' Wins Night, 'Talking Dead', 'Witches of East End', 'Homeland, 'Boardwalk Empire' & More". TV by the Numbers. Retrieved October 15, 2013.
 44. Kondolojy, Amanda (October 22, 2013). "Sunday Cable Ratings: 'The Walking Dead' Wins Night + 'Talking Dead', NASCAR, 'Boardwalk Empire', 'Guy's Grocery Games' & More". TV by the Numbers. Retrieved October 22, 2013.
 45. Bibel, Sara (October 29, 2013). "Sunday Cable Ratings: 'The Walking Dead' Wins Night, 'Talking Dead', 'Homeland', 'Boardwalk Empire', 'Witches of East End' & More". TV by the Numbers. Retrieved October 29, 2013.
 46. "Homeland - Episode Guide - Season 3 - Episode 6". Showtime. Retrieved September 28, 2013.
 47. Kondolojy, Amanda (November 5, 2013). "Sunday Cable Ratings: 'The Walking Dead' Rules Again + 'Talking Dead', 'Real Housewives of Atlanta', 'Keeping Up With the Kardashians' & More". TV by the Numbers. Retrieved November 6, 2013.
 48. "Homeland - Episode Guide - Season 3 - Episode 7". Showtime. Retrieved September 28, 2013.
 49. Bibel, Sara (November 12, 2013). "Sunday Cable Ratings: 'The Walking Dead' Wins Night, 'Talking Dead', 'Boardwalk Empire', 'Homeland', 'Killing Kennedy' & More". TV by the Numbers. Retrieved November 13, 2013.
 50. "Homeland - Episode Guide - Season 3 - Episode 8". Showtime. Retrieved September 28, 2013.
 51. Kondolojy, Amanda (November 19, 2013). "Sunday Cable Ratings: 'The Walking Dead' Wins Night + 'Talking Dead', 'Real Housewives of Atlanta', NASCAR & More". TV by the Numbers. Retrieved November 20, 2013.
 52. "Homeland - Episode Guide - Season 3 - Episode 9". Showtime. Retrieved September 28, 2013.
 53. Bibel, Sara (November 26, 2013). "Sunday Cable Ratings: 'The Walking Dead' Wins Night, 'Talking Dead', 'Homeland', 'Boardwalk Empire', 'Witches of East End' & More". TV by the Numbers. Retrieved November 26, 2013.
 54. Kondolojy, Amanda (December 4, 2013). "Sunday Cable Ratings: 'The Walking Dead' Wins Night, + 'Talking Dead', 'Soul Train Awards', 'Real Housewives of Atlanta' & More". TV by the Numbers. Retrieved December 4, 2013.
 55. Bibel, Sara (December 10, 2013). "Sunday Cable Ratings: 'Real Housewives of Atlanta' & 'Bonnie & Clyde' Win Night, 'Naked and Afraid', 'Shahs of Sunset', 'Homeland' & More". TV by the Numbers. Retrieved December 10, 2013.
 56. Kondolojy, Amanda (December 17, 2013). "Sunday Cable Ratings: 'The Real Housewives of Atlanta' Tops Night + 'Homeland', 'Bar Rescue', 'Psych' & More". TV by the Numbers. Retrieved December 17, 2013.
 57. "Homeland - Season 4 - Episode 1 - The Drone Queen". Showtime. Retrieved September 4, 2014.
 58. "Homeland - Season 4 - Episode 2 - Trylon and Perisphere". Showtime. Retrieved September 4, 2014.
 59. "Homeland - Season 4 - Episode 3 - Shalwar Kameez". Showtime. Retrieved September 4, 2014.
 60. "Homeland - Season 4 - Episode 4 - Iron in the Fire". Showtime. Retrieved September 4, 2014.
 61. "Homeland - Season 4 - Episode 5 - About a Boy". Showtime. Retrieved September 4, 2014.
 62. "Shows A-Z - homeland on showtime". The Futon Critic. Retrieved September 4, 2014.

پیوندویرایش