فهرست ناحیه‌های یمن

استان‌های یمن به ۳۳۳ زیربخش تقسیم می‌شوند که ناحیه (عربی: مدیریات) نامیده می‌شوند. این ناحیه‌ها نیز به ۲٬۲۱۰ عزلت یا دهستان تقسیم می‌شوند.

فهرست زیر دربرگیرندهٔ ناحیه‌های یمن بر پایهٔ استان‌های این کشور است.

ناحیه‌های یمن

استان عدنویرایش

استان عمرانویرایش

استان ابینویرایش

استان ضالعویرایش

استان بیضاویرایش

استان حدیدهویرایش

استان جوف (یمن)ویرایش

استان مهرهویرایش

استان محویتویرایش

صنعاویرایش

استان ذمارویرایش

استان حضرموتویرایش

استان حجهویرایش

استان ابویرایش

استان لحجویرایش

استان مأربویرایش

استان ریمهویرایش

استان صعدهویرایش

استان صنعاویرایش

استان شبوهویرایش

استان ارخبیل سقطریویرایش

استان تعزویرایش

پیوند به بیرونویرایش