فهرست نویسندگان ایرلندی

فهرست نویسدگان

فهرست نویسندگان ایرلندی (انگلیسی: List of Irish writers)

فهرست زیر شامل نویسندگانی می‌شود که زاده ایرلند می‌باشند یا دارای شهروندی ایرلند می‌باشد.

منابع