فهرست پادشاهان کنونی با طولانی‌ترین دوره حکمرانی

در فهرست زیر نام ۴۹ تن از پادشاهان، امیران، سلطان‌ها یا خلیفه‌های کشورهای کنونی دنیا بر پایه طولانی‌ترین دوره حکمرانی آنها آمده است.

جایگاه نام سرزمین زاده آغاز حکومت مدت حکومت
الیزابت دوم قلمرو همسود[۱] ۰۱۹۲۶−۰۴−۲۱ ۲۱ آوریل ۱۹۲۶ ۰۱۹۵۲−۰۲−۰۶ ۶ فوریه ۱۹۵۲ ۶۸ سال، ۳۳۱ روز
عبدالحلیم معظم شاه کداح (مالزی)[۲] ۰۱۹۲۷−۱۱−۲۸ ۲۸ نوامبر ۱۹۲۷ ۰۱۹۵۸−۰۷−۱۴ ۱۴ ژوئیه ۱۹۵۸ ۶۲ سال، ۱۷۲ روز
سیکیرو کایوده آدتونا ایجبو اوده (نیجریه) ۰۱۹۳۴−۰۵−۱۰ ۱۰ مه ۱۹۳۴ ۰۱۹۶۰−۰۱−۰۴ ۴ ژانویه ۱۹۶۰ ۶۰ سال، ۳۶۴ روز
حسن البلقیه برونئی ۰۱۹۴۶−۰۷−۱۵ ۱۵ ژوئیه ۱۹۴۶ ۰۱۹۶۷−۱۰−۰۵ ۵ اکتبر ۱۹۶۷ ۵۳ سال، ۸۹ روز
گودویل چولیتینی کابهه‌کوزولو زولو (آفریقای جنوبی) ۰۱۹۴۸−۰۷−۱۴ ۱۴ ژوئیه ۱۹۴۸ ۰۱۹۶۸−۰۹−۱۷ ۱۷ سپتامبر ۱۹۶۸ ۵۲ سال، ۱۰۷ روز
مارگریت دوم دانمارک دانمارک ۰۱۹۴۰−۰۴−۱۶ ۱۶ آوریل ۱۹۴۰ ۰۱۹۷۲−۰۱−۱۴ ۱۴ ژانویه ۱۹۷۲ ۴۸ سال، ۳۵۴ روز
سلطان بن محمد القاسمی شارجه (امارات متحده عربی) ۰۱۹۳۹−۰۷−۰۲ ۲ ژوئیه ۱۹۳۹ ۰۱۹۷۲−۰۱−۲۵ ۲۵ ژانویه ۱۹۷۲ ۴۸ سال، ۳۳۶ روز
کارل گوستاف شانزدهم سوئد ۰۱۹۴۶−۰۴−۳۰ ۳۰ آوریل ۱۹۴۶ ۰۱۹۷۳−۰۹−۱۵ ۱۵ سپتامبر ۱۹۷۳ ۴۷ سال، ۱۰۹ روز
حامد بن محمد الشرقی فجیره (امارات متحده عربی) ۰۱۹۴۸−۰۸−۲۵ ۲۵ اوت ۱۹۴۸ ۰۱۹۷۴−۰۹−۱۸ ۱۸ سپتامبر ۱۹۷۴ ۴۶ سال، ۱۰۶ روز
حمید بن رشید النعیمی عجمان (امارات متحده عربی) ۰۱۹۳۱ ۱۹۳۱ ۰۱۹۸۱−۰۹−۰۶ ۶ سپتامبر ۱۹۸۱ ۳۹ سال، ۱۱۸ روز
ازلان محیبودین شاه پراک پراک (مالزی) ۰۱۹۲۸−۰۴−۱۹ ۱۹ آوریل ۱۹۲۸ ۰۱۹۸۴−۰۲−۰۳ ۳ فوریه ۱۹۸۴ ۳۶ سال، ۳۳۴ روز
مسواتی سوم سوازیلند ۰۱۹۶۸−۰۴−۱۹ ۱۹ آوریل ۱۹۶۸ ۰۱۹۸۶−۰۴−۲۵ ۲۵ آوریل ۱۹۸۶ ۳۴ سال، ۲۵۲ روز
هامنگ‌کوبووانا دهم یوکیاکارتا (اندونزی) ۰۱۹۴۶−۰۴−۰۲ ۲ آوریل ۱۹۴۶ ۰۱۹۸۹−۰۳−۰۷ ۷ مارس ۱۹۸۹ ۳۱ سال، ۳۰۱ روز
هانس ادام دوم لیختن‌اشتاین ۰۱۹۴۵−۰۲−۱۴ ۱۴ فوریه ۱۹۴۵ ۰۱۹۸۹−۱۱−۱۳ ۱۳ نوامبر ۱۹۸۹ ۳۱ سال، ۵۰ روز
لتسی سوم لسوتو لسوتو ۰۱۹۶۳−۰۷−۱۷ ۱۷ ژوئیه ۱۹۶۳ ۰۱۹۹۰−۱۱−۱۲ ۱۲ نوامبر ۱۹۹۰ ۳۰ سال، ۵۱ روز
هارالد پنجم نروژ ۰۱۹۳۷−۰۲−۲۱ ۲۱ فوریه ۱۹۳۷ ۰۱۹۹۱−۰۱−۱۷ ۱۷ ژانویه ۱۹۹۱ ۲۹ سال، ۳۵۱ روز
مووندا موتبی دوم بوگاندا بوگاندا (اوگاندا) ۰۱۹۵۵−۰۴−۱۳ ۱۳ آوریل ۱۹۵۵ ۰۱۹۹۳−۰۷−۲۴ ۲۴ ژوئیه ۱۹۹۳ ۲۷ سال، ۱۶۲ روز
روکیدی چهارم تورو تورو (اوگاندا) ۰۱۹۹۲−۰۴−۱۶ ۱۶ آوریل ۱۹۹۲ ۰۱۹۹۵−۰۹−۱۳ ۱۳ سپتامبر ۱۹۹۵ ۲۵ سال، ۱۱۱ روز
میزان زین‌العابدین ترنگانو (مالزی) ۰۱۹۶۲−۰۱−۲۲ ۲۲ ژانویه ۱۹۶۲ ۰۱۹۹۸−۰۵−۱۵ ۱۵ مه ۱۹۹۸ ۲۲ سال، ۲۳۲ روز
عبدالله دوم اردن ۰۱۹۶۲−۰۱−۳۰ ۳۰ ژانویه ۱۹۶۲ ۰۱۹۹۹−۰۲−۰۷ ۷ فوریه ۱۹۹۹ ۲۱ سال، ۳۳۰ روز
حمد بن عیسی آل‌خلیفه بحرین ۰۱۹۵۰−۰۱−۲۸ ۲۸ ژانویه ۱۹۵۰ ۰۱۹۹۹−۰۳−۰۶ ۶ مارس ۱۹۹۹ ۲۱ سال، ۳۰۲ روز
اوتومفوئو نانا اوسی توتو دوم مردمان آشانتی (غنا) ۰۱۹۵۰−۰۵−۰۶ ۶ مه ۱۹۵۰ ۰۱۹۹۹−۰۴−۲۶ ۲۶ آوریل ۱۹۹۹ ۲۱ سال، ۲۵۱ روز
پاکوآلام نهم پاکوآلامان(اندونزی) ۰۱۹۳۸−۰۵−۰۷ ۷ مه ۱۹۳۸ ۰۱۹۹۹−۰۵−۲۶ ۲۶ مه ۱۹۹۹ ۲۱ سال، ۲۲۱ روز
محمد ششم (مراکش) مراکش ۰۱۹۶۳−۰۸−۲۱ ۲۱ اوت ۱۹۶۳ ۰۱۹۹۹−۰۷−۲۳ ۲۳ ژوئیه ۱۹۹۹ ۲۱ سال، ۱۶۳ روز
سید سراج الدین توئانکو پرلیس (مالزی) ۰۱۹۴۳−۰۵−۱۶ ۱۶ مه ۱۹۴۳ ۰۲۰۰۰−۰۴−۱۷ ۱۷ آوریل ۲۰۰۰ ۲۰ سال، ۲۶۰ روز
آنری، دوک اعظم لوگزامبورگ لوکزامبورگ ۰۱۹۵۵−۰۴−۱۶ ۱۶ آوریل ۱۹۵۵ ۰۲۰۰۰−۱۰−۰۷ ۷ اکتبر ۲۰۰۰ ۲۰ سال، ۸۷ روز
شرف‌الدین ادریس شاه سلانگور (مالزی) ۰۱۹۴۵−۱۰−۲۴ ۲۴ اکتبر ۱۹۴۵ ۰۲۰۰۱−۱۱−۲۱ ۲۱ نوامبر ۲۰۰۱ ۱۹ سال، ۴۲ روز
نورودوم سیهامونی کامبوج ۰۱۹۵۳−۰۵−۱۴ ۱۴ مه ۱۹۵۳ ۰۲۰۰۴−۱۰−۱۴ ۱۴ اکتبر ۲۰۰۴ ۱۶ سال، ۸۰ روز
خلیفه بن زاید آل نهیان ابوظبی (امارات متحده عربی) ۰۱۹۴۵−۰۱−۲۵ ۲۵ ژانویه ۱۹۴۵ ۰۲۰۰۴−۱۱−۰۳ ۳ نوامبر ۲۰۰۴ ۱۶ سال، ۶۰ روز
آلبرت دوم موناکو ۰۱۹۵۸−۰۳−۱۴ ۱۴ مارس ۱۹۵۸ ۰۲۰۰۵−۰۴−۰۶ ۶ آوریل ۲۰۰۵ ۱۵ سال، ۲۷۱ روز
محمد بن راشد آل مکتوم دبی، امارات (امارات متحده عربی) ۰۱۹۴۹−۰۷−۲۲ ۲۲ ژوئیه ۱۹۴۹ ۰۲۰۰۶−۰۱−۰۴ ۴ ژانویه ۲۰۰۶ ۱۴ سال، ۳۶۴ روز
توهیتیا پاکی پادشاهی مائوری (نیوزیلند) ۰۱۹۵۵−۰۴−۲۱ ۲۱ آوریل ۱۹۵۵ ۰۲۰۰۶−۰۸−۲۱ ۲۱ اوت ۲۰۰۶ ۱۴ سال، ۱۳۴ روز
جیگمی خسار نامگیال وانگچوک پادشاهی بوتان ۰۱۹۸۰−۰۲−۲۱ ۲۱ فوریه ۱۹۸۰ ۰۲۰۰۶−۱۲−۱۵ ۱۵ دسامبر ۲۰۰۶ ۱۴ سال، ۱۸ روز
کاپیلیله فائوپالا جزیره والیس (والیس و فوتونا) ۰۱۹۴۰ ۱۹۴۰ ۰۲۰۰۸−۰۶−۲۵ ۲۵ ژوئن ۲۰۰۸ ۱۲ سال، ۱۹۱ روز
تونکو موهریز نگاری سمبیلان (مالزی) ۰۱۹۴۸−۰۱−۱۴ ۱۴ ژانویه ۱۹۴۸ ۰۲۰۰۸−۱۲−۲۹ ۲۹ دسامبر ۲۰۰۸ ۱۲ سال، ۴ روز
سعود بن راشد المعلا ام‌القوین (امارات متحده عربی) ۰۱۹۵۲−۱۰−۰۱ ۱ اکتبر ۱۹۵۲ ۰۲۰۰۹−۰۱−۰۲ ۲ ژانویه ۲۰۰۹ ۱۲ سال، ۰ روز
چارلز مومبره رونزورورو (اوگاندا) ۰۱۹۵۳ ۱۹۵۳ ۰۲۰۰۹−۱۰−۱۹ ۱۹ اکتبر ۲۰۰۹ ۱۱ سال، ۷۵ روز
ابراهیم اسماعیل، جوهور جوهور (مالزی) ۰۱۹۵۸−۱۱−۲۲ ۲۲ نوامبر ۱۹۵۸ ۰۲۰۱۰−۰۱−۲۲ ۲۲ ژانویه ۲۰۱۰ ۱۰ سال، ۳۴۶ روز
پولیکالپو کولیوای سیگاوه (والیس و فوتونا) ۰۱۹۳۹ ۱۹۳۹ ۰۲۰۱۰−۰۷−۰۷ ۷ ژوئیه ۲۰۱۰ ۱۰ سال، ۱۷۹ روز
محمد پنجم کلانتان کلانتان (مالزی) ۰۱۹۶۹−۱۰−۰۶ ۶ اکتبر ۱۹۶۹ ۰۲۰۱۰−۰۹−۱۳ ۱۳ سپتامبر ۲۰۱۰ ۱۰ سال، ۱۱۱ روز
سعود بن صغر القصیمی رأس‌الخیمه (امارات متحده عربی) ۰۱۹۵۶−۰۲−۱۰ ۱۰ فوریه ۱۹۵۶ ۰۲۰۱۰−۱۰−۲۷ ۲۷ اکتبر ۲۰۱۰ ۱۰ سال، ۶۷ روز
توپو ششم تونگا ۰۱۹۵۹−۰۷−۱۲ ۱۲ ژوئیه ۱۹۵۹ ۰۲۰۱۲−۰۳−۱۸ ۱۸ مارس ۲۰۱۲ ۸ سال، ۲۹۰ روز
سلمان بن عبدالعزیز عربستان ۰۱۹۳۵−۱۲−۳۱ ۳۱ دسامبر ۱۹۳۵ ۰۲۰۱۵−۰۱−۲۲ ۲۲ ژانویه ۲۰۱۵ ۵ سال، ۳۴۶ روز
ناروهیتو ژاپن ۰۱۹۶۰−۰۲−۲۳ ۲۳ فوریه ۱۹۶۰ ۰۲۰۱۹−۱۰−۲۳ ۲۳ اکتبر ۲۰۱۹ ۱ سال، ۷۱ روز
نواف احمد جابر الصباح کویت ۰۱۹۳۷−۰۶−۲۵ ۲۵ ژوئن ۱۹۳۷ ۰۲۰۲۰−۰۹−۲۹ ۲۹ سپتامبر ۲۰۲۰ ۹۵ روز

جستارهای وابستهویرایش

پانویسویرایش

 1. مناطقی که در گذشته تحت حکومت مستقیم انگلستان بودند مانند: کانادا، استرالیا، و نیوزلند و تمام کشورهایی که بعدها از انگلستان استقلال بدست آوردند (فهرست پایین) همچنان جزئی از مناطق حکمرانی الیزابت دوم انگلستان و بر پایه حکومت وی محسوب می‌شوند.
  • جامائیکا: ۵۸ سال، ۱۴۹ روز (۰۱۹۶۲−۰۸−۰۶ ۶ اوت ۱۹۶۲)
  • باربادوس: ۵۴ سال، ۳۳ روز (۰۱۹۶۶−۱۱−۳۰ ۳۰ نوامبر ۱۹۶۶)
  • باهاما: ۴۷ سال، ۱۷۶ روز (۰۱۹۷۳−۰۷−۱۰ ۱۰ ژوئیه ۱۹۷۳)
  • گرنادا: ۴۶ سال، ۳۳۰ روز (۰۱۹۷۴−۰۲−۰۷ ۷ فوریه ۱۹۷۴)
  • پاپوآ گینه نو: ۴۵ سال، ۱۰۸ روز (۰۱۹۷۵−۰۹−۱۶ ۱۶ سپتامبر ۱۹۷۵)
  • جزایر سلیمان: ۴۲ سال، ۱۶۹ روز (۰۱۹۷۸−۰۷−۰۷ ۷ ژوئیه ۱۹۷۸)
  • تووالو: ۴۲ سال، ۹۳ روز (۰۱۹۷۸−۱۰−۰۱ ۱ اکتبر ۱۹۷۸)
  • سنت لوسیا: ۴۱ سال، ۳۱۵ روز (۰۱۹۷۹−۰۲−۲۲ ۲۲ فوریه ۱۹۷۹)
  • سنت وینسنت و گرنادین‌ها: ۴۱ سال، ۶۷ روز (۰۱۹۷۹−۱۰−۲۷ ۲۷ اکتبر ۱۹۷۹)
  • بلیز: ۳۹ سال، ۱۰۳ روز (۰۱۹۸۱−۰۹−۲۱ ۲۱ سپتامبر ۱۹۸۱)
  • آنتیگوا و باربودا: ۳۹ سال، ۶۲ روز (۰۱۹۸۱−۱۱−۰۱ ۱ نوامبر ۱۹۸۱)
  • سنت کیتس و نویس: ۳۷ سال، ۱۰۵ روز (۰۱۹۸۳−۰۹−۱۹ ۱۹ سپتامبر ۱۹۸۳)
 2. عبدالحلیم و یانگ دی‌پرتوان آگونگ، برای مدت ۹ سال، ۲۰ روز حکومت کرد (۰۲۰۱۱−۱۲−۱۳ ۱۳ دسامبر ۲۰۱۱).