فهرست پررفت‌وآمدترین فرودگاه‌ها در آفریقا

این مقاله شامل فهرست پررفت‌وآمدترین فرودگاه‌ها در آفریقا است.

آمار ۲۰۱۱ (ناقص) ویرایش

کشور فرودگاه شهر ۲۰۱۱ تغییر
(۱۱/۱۰)
۱.   آفریقای جنوبی فرودگاه بین‌المللی اولیور تامبو ژوهانسبورگ ۱۸٬۹۲۲٬۳۴۶[۱]  0۲٫۹%
۲.   مصر فرودگاه بین‌المللی قاهره قاهره ۱۳٬۰۳۷٬۵۴۱[نیازمند منبع]  ۱۹٫۳%
۳.   آفریقای جنوبی فرودگاه بین‌المللی کیپتاون کیپ‌تاون ۸٬۴۳۶٬۵۶۲[۲]  0۴٫۱%
۴.   مراکش فرودگاه بین‌المللی محمد پنجم کازابلانکا ۷٬۲۹۰٬۳۱۴[۳]  ۰٫۶%
۵.   نیجریه فرودگاه بین‌المللی مرتلا محمد لاگوس ۶٬۷۴۸٬۲۹۰[۴]  ۷٫۶%
۶.   مصر فرودگاه بین‌المللی غردقه غردقه ۵٬۸۷۵٬۴۲۳[نیازمند منبع]  ۲۵٫۹%
۷.   کنیا فرودگاه بین‌المللی جومو کنیاتا نایروبی ۵٬۸۰۳٬۶۳۵[نیازمند منبع]  0۵٫۸%
۸.   مصر فرودگاه بین‌المللی شرم‌الشیخ شرم‌الشیخ ۵٬۴۷۶٬۳۸۸[نیازمند منبع]  ۲۷٫۰%
۹.   اتیوپی فرودگاه بین‌المللی بوول آدیس آبابا ۵٬۰۵۴٬۲۱۳[نیازمند منبع]  0۲۵%
۱۰.   آفریقای جنوبی فرودگاه بین‌المللی کینگ شاکا دوربان ۵٬۰۳۸٬۲۳۱[۵]  ۶٫۰%
۱۱.   الجزایر فرودگاه هواری بومدین الجزیره ۴٬۷۵۰٬۰۰۰[نیازمند منبع]  0۶٫۰۲%
۱۲.   تونس فرودگاه بین‌المللی تونس-کارتاژ تونس ۳٬۹۹۴٬۷۰۵[۶]  0۱۳٫۲%
۱۳.   مراکش فرودگاه مراکش-منارا مراکش ۳ ۴۳۰ ۱۷۴[۷]  ۰٫۰۸%
۱۴.   موریس فرودگاه بین‌المللی سر سیوساگور رامگولام موریس ۲٬۵۸۷٬۵۲۶[۸]  ۳٫۱%
۱۵.   تونس فرودگاه بین‌المللی دیربا–زارزیس جربه ۱٬۷۸۱٬۰۰۰[۶]  0?.?%
۱۶.   مراکش فرودگاه اگادیر المسیره اگادیر ۱ ۵۱۶ ۲۴۷[۷]  ۶٫۴۸%
۱۷.   تونس فرودگاه بین‌المللی منستیر – حبیب بورقیبه Monastir ۱٬۰۰۰٬۰۰۷[۶]  ۷۰٫۳%

آمار ۲۰۱۰ ویرایش

کشور فرودگاه شهر ۲۰۱۰ تغییر
(۱۰/۰۹)
۱.   آفریقای جنوبی فرودگاه بین‌المللی اولیور تامبو ژوهانسبورگ ۱۸٬۳۸۳٬۵۴۹[۱]  0۵٫۴%
۲.   مصر فرودگاه بین‌المللی قاهره قاهره ۱۶٬۱۴۸٬۴۸۰[نیازمند منبع]  ۱۲٫۳%
۳.   مصر فرودگاه بین‌المللی شرم‌الشیخ شرم‌الشیخ ۸٬۶۹۳٬۹۹۰[نیازمند منبع]  ۱۷٫۰%
۴.   آفریقای جنوبی فرودگاه بین‌المللی کیپتاون کیپ‌تاون ۸٬۱۰۷٬۶۴۸[۲]  0۵٫۰%
۵.   مصر فرودگاه بین‌المللی غردقه غردقه ۸٬۰۶۲٬۶۵۲[نیازمند منبع]  ۱۹٫۸%
۶.   مراکش فرودگاه بین‌المللی محمد پنجم کازابلانکا ۷٬۲۴۵٬۵۰۸[۳]  ۱۳٫۳%
۷.   نیجریه فرودگاه بین‌المللی مرتلا محمد لاگوس ۶٬۲۹۹٬۲۵۷[نیازمند منبع]  ۱۱٫۴%
۸.   کنیا فرودگاه بین‌المللی جومو کنیاتا نایروبی ۵٬۴۸۵٬۷۷۱[نیازمند منبع]  0۸٫۰%
۹.   آفریقای جنوبی فرودگاه بین‌المللی کینگ شاکا دوربان ۴٬۷۵۷٬۸۰۰[۵]  ۱۰٫۵%
۱۰.   تونس فرودگاه بین‌المللی تونس-کارتاژ تونس ۴٬۶۰۶٬۰۳۳[نیازمند منبع]  0۷٫۶%
۱۱.   الجزایر فرودگاه هواری بومدین الجزیره ۴٬۴۸۰٬۰۰۰[نیازمند منبع]  0۰٫۱%
۱۲.   اتیوپی فرودگاه بین‌المللی بوول آدیس آبابا ۴٬۰۴۳٬۳۷۱[۹]  0۱۳٫۸۳
۱۳.   نیجریه فرودگاه بین‌المللی ننامدی آزیکیوه آبوجا ۳٬۹۴۰٬۰۰۰[نیازمند منبع]  ۲۳٫۳%
۱۴.   مراکش فرودگاه مراکش-منارا مراکش ۳٬۴۵۳٬۰۴۴[نیازمند منبع]  ۱۵٫۰%
۱۵.   تونس فرودگاه بین‌المللی منستیر – حبیب بورقیبه Monastir ۳٬۳۹۳٬۶۲۲[نیازمند منبع]  ۱۰٫۲%
۱۶.   موریس فرودگاه بین‌المللی سر سیوساگور رامگولام موریس ۲٬۵۰۹٬۱۵۶[۱۰]  0۸٫۵%

آمار ۲۰۰۹ ویرایش

کشور فرودگاه شهر ۲۰۰۹ تغییر
(۰۹/۰۸)
۱.   آفریقای جنوبی فرودگاه بین‌المللی اولیور تامبو ژوهانسبورگ ۱۷٬۴۴۴٬۵۰۳[۱]  0۵٫۷%
۲.   مصر فرودگاه بین‌المللی قاهره قاهره ۱۴٬۳۸۲٬۰۴۲[نیازمند منبع]  0۰٫۲%
۳.   آفریقای جنوبی فرودگاه بین‌المللی کیپتاون کیپ‌تاون ۷٬۷۲۳٬۹۷۵[۲]  0۴٫۴%
۴.   مصر فرودگاه بین‌المللی شرم‌الشیخ شرم‌الشیخ ۷٬۴۳۰٬۹۴۰[نیازمند منبع]  0۴٫۲%
۵.   مصر فرودگاه بین‌المللی غردقه غردقه ۶٬۷۳۰٬۰۸۷[نیازمند منبع]  0۰٫۲%
۶.   مراکش فرودگاه بین‌المللی محمد پنجم کازابلانکا ۶٬۳۹۲٬۷۸۹[نیازمند منبع]  0۳٫۰%
۷.   نیجریه فرودگاه بین‌المللی مرتلا محمد لاگوس ۵٬۶۵۴٬۱۲۲[نیازمند منبع]  0۹٫۱%
۸.   کنیا فرودگاه بین‌المللی جومو کنیاتا نایروبی ۵٬۰۷۷٬۹۶۸[نیازمند منبع]  0۵٫۰%
۹.   الجزایر فرودگاه هواری بومدین الجزیره ۴٬۴۷۴٬۹۷۰[نیازمند منبع]  0۸٫۴%
۱۰.   آفریقای جنوبی فرودگاه بین‌المللی دوربان دوربان ۴٬۳۰۴٬۷۲۹[۵]  0۳٫۵%
۱۱.   تونس فرودگاه بین‌المللی تونس-کارتاژ تونس ۴٬۲۵۷٬۴۵۵[نیازمند منبع]  0۰٫۸%
۱۲.   تونس فرودگاه بین‌المللی منستیر – حبیب بورقیبه Monastir ۳٬۸۳۱٬۹۲۴[نیازمند منبع]  ۱۰٫۱%
۱۳.   اتیوپی فرودگاه بین‌المللی بوول آدیس آبابا ۳٬۵۵۳٬۹۸۱[۹]  ۸٫۲%
۱۴.   نیجریه فرودگاه بین‌المللی ننامدی آزیکیوه آبوجا ۳٬۱۹۶٬۴۳۸[نیازمند منبع]  ۱۷٫۱%
۱۵.   مراکش فرودگاه مراکش-منارا مراکش ۲٬۹۸۲٬۱۵۱[نیازمند منبع]  0۳٫۸%
۱۶.   تونس فرودگاه بین‌المللی دیربا–زارزیس جربه ۲٬۴۵۷٬۰۶۹[نیازمند منبع]  0۶٫۳%
۱۷.   آنگولا فرودگاه کواترو دو فرویرو لوآندا ۲٬۴۳۰٬۷۹۴[نیازمند منبع]  0۹٫۴%
۱۸.   موریس فرودگاه بین‌المللی سر سیوساگور رامگولام موریس ۲٬۳۱۳٬۱۵۴[۱۰]  0۵٫۴%
۱۹.   سودان فرودگاه بین‌المللی خرطوم خرطوم ۲٬۱۷۸٬۰۹۷[نیازمند منبع]  0۸٫۰%
۲۰.   مصر فرودگاه بین‌المللی لوکسار اقصر ۱٬۸۷۲٬۰۷۰[نیازمند منبع]  ۱۳٫۷%

آمار ۲۰۰۸ ویرایش

کشور فرودگاه شهر ۲۰۰۸ تغییر
(۰۸/۰۷)
۱.   آفریقای جنوبی فرودگاه بین‌المللی اولیور تامبو ژوهانسبورگ ۱۸٬۵۰۱٬۶۲۸[۱]  0۴٫۳%
۲.   مصر فرودگاه بین‌المللی قاهره قاهره ۱۴٬۳۶۰٬۱۷۵[نیازمند منبع]  ۱۴٫۲%
۳.   آفریقای جنوبی فرودگاه بین‌المللی کیپتاون کیپ‌تاون ۸٬۰۷۷٬۴۳۵[۲]  0۲٫۹%
۴.   مصر فرودگاه بین‌المللی شرم‌الشیخ شرم‌الشیخ ۷٬۷۵۸٬۸۵۹[نیازمند منبع]  ۲۰٫۸%
۵.   مصر فرودگاه بین‌المللی غردقه غردقه ۶٬۷۴۳٬۱۹۹[نیازمند منبع]  ۱۳٫۴%
۶.   مراکش فرودگاه بین‌المللی محمد پنجم کازابلانکا ۶٬۲۰۹٬۷۱۱[نیازمند منبع]  0۶٫۰%
۷.   نیجریه فرودگاه بین‌المللی مرتلا محمد لاگوس ۵٬۱۳۶٬۶۹۷[نیازمند منبع]  ۲۳٫۵%
۸.   کنیا فرودگاه بین‌المللی جومو کنیاتا نایروبی ۴٬۹۲۲٬۵۴۲[نیازمند منبع]  0۳٫۰%
۹.   آفریقای جنوبی فرودگاه بین‌المللی دوربان دوربان ۴٬۴۵۸٬۷۱۵[۵]  0۷٫۱%
۱۰.   تونس فرودگاه بین‌المللی منستیر – حبیب بورقیبه Monastir ~۴٬۳۱۴٬۰۴۰[نیازمند منبع]  0۰٫۸%
۱۱.   الجزایر فرودگاه هواری بومدین الجزیره ۴٬۲۰۰٬۰۰۰[نیازمند منبع]  0۶٫۰%
۱۲.   تونس فرودگاه بین‌المللی تونس-کارتاژ تونس ~۴٬۰۶۸٬۲۳۳[نیازمند منبع]  0۳٫۵%
۱۳.   اتیوپی فرودگاه بین‌المللی بوول آدیس آبابا ۳٬۳۲۵٬۶۱۸[۱۱]  0۹٫۰%
۱۴.   مراکش فرودگاه مراکش-منارا مراکش ۳٬۱۰۰٬۴۹۵[نیازمند منبع]  0۱٫۶%
۱۵.   لیبی فرودگاه بین‌المللی طرابلس طرابلس ~۳٬۰۷۰٬۲۰۰[نیازمند منبع]  ۴۲٫۸%
۱۶.   تونس فرودگاه بین‌المللی دیربا–زارزیس جربه ~۲٬۶۲۶٬۷۴۲[نیازمند منبع]  0۲٫۸%
۱۷.   موریس فرودگاه بین‌المللی سر سیوساگور رامگولام Plaisance ۲٬۴۴۶٬۰۱۷[۱۰]  0۱٫۴%
۱۸.   نیجریه فرودگاه بین‌المللی ننامدی آزیکیوه آبوجا ~۲٬۳۵۴٬۰۰۰[نیازمند منبع]  0۷٫۰%
۱۹.   سنگال فرودگاه بین‌المللی لئوپولد سدار سنگور داکار ~۲٬۲۰۵٬۰۰۰[نیازمند منبع]  0۵٫۰%
۲۰.   مصر فرودگاه بین‌المللی لوکسار اقصر ۲٬۱۶۸٬۷۰۰[نیازمند منبع]  0۹٫۷%

نگارخانه ویرایش

جستارهای وابسته ویرایش

منابع ویرایش

 1. ۱٫۰ ۱٫۱ ۱٫۲ ۱٫۳ «O.R. Tambo Airport Passenger Statistics». Airports Company South Africa. بایگانی‌شده از اصلی در ۲۸ اوت ۲۰۱۲. دریافت‌شده در ۲۹ آوریل ۲۰۱۲.
 2. ۲٫۰ ۲٫۱ ۲٫۲ ۲٫۳ «Cape Town International Airport Passenger Statistics». Airports Company South Africa. بایگانی‌شده از اصلی در 29 اكتبر 2013. دریافت‌شده در 29 April 2012. تاریخ وارد شده در |archive-date= را بررسی کنید (کمک)
 3. ۳٫۰ ۳٫۱ «European Airport Traffic Trends 2012». Anna.aero. بایگانی‌شده از اصلی در 18 اكتبر 2012. دریافت‌شده در 25 December 2012. تاریخ وارد شده در |archive-date= را بررسی کنید (کمک)
 4. «KAA Airport Statistics». Federal Airport Authority of Nigeria. بایگانی‌شده از اصلی در ۲۷ سپتامبر ۲۰۱۳. دریافت‌شده در ۲۵ دسامبر ۲۰۱۲.
 5. ۵٫۰ ۵٫۱ ۵٫۲ ۵٫۳ «Durban International Airport Passenger Statistics». Airports Company South Africa. بایگانی‌شده از اصلی در ۲۹ سپتامبر ۲۰۱۱. دریافت‌شده در ۱۶ دسامبر ۲۰۱۱.
 6. ۶٫۰ ۶٫۱ ۶٫۲ (فرانسوی)«L'apport de l'OACA dans le tourisme». OACA. دریافت‌شده در ۱۶ اکتبر ۲۰۱۲.[پیوند مرده]
 7. ۷٫۰ ۷٫۱ «Official ONDA Report» (PDF). Official Moroccan Airport Agency statistics. بایگانی‌شده از اصلی (PDF) در 4 نوامبر 2013. دریافت‌شده در 22 Januari 2013. تاریخ وارد شده در |accessdate= را بررسی کنید (کمک)
 8. «International Travel and Tourism» (PDF). Statistics Mauritius. دریافت‌شده در ۲۵ دسامبر ۲۰۱۲.
 9. ۹٫۰ ۹٫۱ «2011 National Statstics». Ethiopia Central Statistics Agency. دریافت‌شده در ۳۱ دسامبر ۲۰۱۲.
 10. ۱۰٫۰ ۱۰٫۱ ۱۰٫۲ «Table 10 - Passenger traffic by mode of transport, 1989 - 2009» (PDF). Statistics Mauritius. ص. ۱۶. بایگانی‌شده از اصلی (PDF) در ۱۵ نوامبر ۲۰۱۲. دریافت‌شده در ۲۵ دسامبر ۲۰۱۲.
 11. «Statistics». Ethiopian Airports Enterprise. دریافت‌شده در ۲۸ دسامبر ۲۰۱۲.