فهرست پررفت‌وآمدترین فرودگاه‌ها در کانادا

این مقاله شامل فهرست پررفت‌وآمدترین فرودگاه‌ها در کانادا است.

۲۰۱۲ ویرایش

۱۵ فرودگاه برتر کانادا بر پایهٔ جابجایی مسافر ویرایش

رتبه فرودگاه مکان جمع
مسافران
تغییر
سالانه
۱ فرودگاه بین‌المللی پیرسون تورنتو تورنتو
۲ فرودگاه بین‌المللی ونکوور ونکوور ۱۷٬۵۹۶٬۹۰۱[۱] ۳٫۳٪
۳ فرودگاه بین‌المللی مونترآل-پییر الیوت ترودو مونترآل ۱۳٬۷۹۸٬۲۸۶[۲] ۰٫۹٪
۴ فرودگاه بین‌المللی کالگری کالگری
۵ فرودگاه بین‌المللی ادمونتون ادمونتون ۶٬۶۷۶٬۴۴۵[۳] ۶٫۴٪
۶ فرودگاه بین‌المللی مک‌دونالد-کارتیر اتاوا اتاوا ۴٬۶۲۴٬۶۲۶[۴] ۱٫۳٪
۷ فرودگاه شهری هالیبورتنستانهوپ هالیفاکس
۸ فرودگاه بین‌المللی وینیپگ جیمز آرمسترانگ ریچاردسون وینیپگ
۹ فرودگاه شهری بیلی بیشاپ تورنتو تورنتو
۱۰ فرودگاه بین‌المللی ویکتوریا ویکتوریا، بریتیش کلمبیا ۱٬۵۰۶٬۵۷۸[۵] ۰٫۵٪
۱۱ فرودگاه بین‌المللی کلونا کلونا ۱٬۴۴۰٬۹۵۲[۶] ۳٫۷٪
۱۲ فرودگاه بین‌المللی سنت جان St. John's
۱۳ فرودگاه بین‌المللی ژان لوساژ شهر کبک کبک (شهر)
۱۴ فرودگاه بین‌المللی ساسکاتون جان گ. دیفنبکر ساسکاتون ۱٬۳۲۶٬۰۰۰[۷] ۶٫۵٪
۱۵ فرودگاه بین‌المللی رجاینا رجاینا ۱٬۱۸۵٬۷۱۵[۸] ۳٫۹٪

۲۰۱۱ ویرایش

۱۵ فرودگاه برتر کانادا بر پایهٔ جابجایی مسافر ویرایش

رتبه فرودگاه مکان جمع
مسافران
تغییر
سالانه
۱ فرودگاه بین‌المللی پیرسون تورنتو تورنتو ۳۳٬۴۳۵٬۵۸۰[۹] ۴٫۷٪
۲ فرودگاه بین‌المللی ونکوور ونکوور ۱۷٬۰۳۲٬۷۴۲[۱۰] ۱٫۵٪
۳ فرودگاه بین‌المللی مونترآل-پییر الیوت ترودو مونترآل ۱۳٬۶۶۸٬۸۲۹[۱۱] ۵٫۴٪
۴ فرودگاه بین‌المللی کالگری کالگری ۱۲٬۷۷۰٬۹۸۸[۱۲] ۱٫۱٪
۵ فرودگاه بین‌المللی ادمونتون ادمونتون ۶٬۲۷۷٬۱۳۷[۱۳] ۳٫۱٪
۶ فرودگاه بین‌المللی مک‌دونالد-کارتیر اتاوا اتاوا ۴٬۶۲۴٬۶۲۶[۱۴] ۳٫۳٪
۷ فرودگاه شهری هالیبورتنستانهوپ هالیفاکس ۳٬۵۹۴٬۱۶۴[۱۵] ۲٫۵٪
۸ فرودگاه بین‌المللی وینیپگ جیمز آرمسترانگ ریچاردسون وینیپگ ۳٬۳۸۹٬۲۳۷[۱۶] ۰٫۶٪
۹ فرودگاه شهری بیلی بیشاپ تورنتو تورنتو ۱٬۵۵۰٬۰۰۰[۱۷] ۳۷٫۲٪
۱۰ فرودگاه بین‌المللی ویکتوریا ویکتوریا، بریتیش کلمبیا ۱٬۴۹۹٬۷۹۲[۵] -۱٫۰٪
۱۱ فرودگاه بین‌المللی کلونا کلونا ۱٬۳۹۰٬۱۸۷[۶] -۰٫۱٪
۱۲ فرودگاه بین‌المللی سنت جان St. John's ۱٬۳۲۹٬۲۳۹[۱۸] ۱٫۸٪
۱۳ فرودگاه بین‌المللی ژان لوساژ شهر کبک کبک (شهر) ۱٬۳۱۳٬۴۳۲[۱۹] ۱۰٫۴٪
۱۴ فرودگاه بین‌المللی ساسکاتون جان گ. دیفنبکر ساسکاتون ۱٬۲۴۶٬۴۰۵[۲۰] ۲٫۵٪
۱۵ فرودگاه بین‌المللی رجاینا رجاینا ۱٬۱۴۱٬۱۷۷[۲۱] ۱٫۹٪

۲۰ فرودگاه برتر کانادا بر پایه تعداد پروازها ویرایش

رتبه فرودگاه مکان حرکت
هواپیما[۲۲]
تغییر
سالانه
۱ فرودگاه بین‌المللی پیرسون تورنتو تورنتو ۴۳۰٬۵۴۹ ۲٫۷٪
۲ فرودگاه بین‌المللی ونکوور ونکوور ۲۹۸٬۴۸۳ ۰٫۷٪
۳ فرودگاه بین‌المللی کالگری کالگری ۲۳۷٬۱۸۵ ۱٫۲٪
۴ فرودگاه بین‌المللی مونترآل-پییر الیوت ترودو مونترآل ۲۳۲٬۰۷۶ ۶٫۷٪
۵ فرودگاه بین‌المللی مک‌دونالد-کارتیر اتاوا اتاوا ۱۷۰٬۹۴۶ -۰٫۹٪
۶ فرودگاه مونترآل/سن-اوبر Greater Montreal ۱۶۵٬۳۵۳ -۱۲٫۲٪
۷ فرودگاه باوندری بی ونکوور بزرگ ۱۴۶٬۸۵۸ ۱٫۶٪
۸ فرودگاه بین‌المللی ویکتوریا ویکتوریا، بریتیش کلمبیا ۱۴۱٬۴۶۵ -۳٫۴٪
۹ فرودگاه بین‌المللی وینیپگ جیمز آرمسترانگ ریچاردسون وینیپگ ۱۳۷٬۹۷۴ ۲٫۲٪
۱۰ فرودگاه بین‌المللی ادمونتون ادمونتون ۱۳۶٬۸۷۱ ۴٫۷٪
۱۱ فرودگاه شهری باتنویل تورنتو ۱۳۶٬۵۷۵ -۱۷٫۲٪
۱۲ فرودگاه کالگری کالگری ۱۳۳٬۲۰۸ -۲٫۵٪
۱۳ فرودگاه بین‌المللی ژان لوساژ شهر کبک کبک (شهر) ۱۲۸٬۷۴۸ ۱٫۵٪
۱۴ فرودگاه شهری بیلی بیشاپ تورنتو تورنتو ۱۱۱٬۲۸۰ -۲٫۳٪
۱۵ فرودگاه پیت میدوز پیت مدوز ۱۱۰٬۳۴۶ ۱٫۸٪
۱۶ فرودگاه سنت اندروز وینیپگ ۱۰۴٬۰۵۵ -۱۳٫۲٪
۱۷ فرودگاه بین‌المللی ابتسفرد Abbotsford ۹۷٬۶۸۴ -۴٫۴٪
۱۸ فرودگاه بین‌المللی منطقه آبیلو شهرداری منطقه واترلو ۹۶٬۹۰۷ -۲٫۵٪
۱۹ فرودگاه بین‌المللی تاندر بی ثاندر بی ۹۶٬۷۱۲ ۹٫۶٪
۲۰ فرودگاه بین‌المللی لندن لندن، انتاریو ۹۴٬۷۴۷ -۳۳٫۲٪

۲۰۱۰ ویرایش

۱۵ فرودگاه برتر کانادا بر پایهٔ جابجایی مسافر ویرایش

رتبه فرودگاه مکان جمع
مسافران
منبع تغییر
سالانه
۱ فرودگاه بین‌المللی پیرسون تورنتو تورنتو ۳۱٬۸۴۲٬۴۱۳ [۲۳] ۴٫۹٪
۲ فرودگاه بین‌المللی ونکوور ونکوور ۱۶٬۷۷۹٬۷۰۹ [۲۴] ۳٫۷٪
۳ فرودگاه بین‌المللی مونترآل-پییر الیوت ترودو مونترآل ۱۲٬۹۷۱٬۲۲۹ [۲۵] ۶٫۱٪
۴ فرودگاه بین‌المللی کالگری کالگری ۱۲٬۶۳۰٬۶۹۵ [۲۶] ۳٫۷٪
۵ فرودگاه بین‌المللی ادمونتون ادمونتون ۶٬۰۸۹٬۰۹۹ [۲۷] ۰٫۰٪
۶ فرودگاه بین‌المللی مک‌دونالد-کارتیر اتاوا اتاوا ۴٬۴۷۳٬۸۹۴ [۲۸] ۵٫۷٪
۷ فرودگاه شهری هالیبورتنستانهوپ هالیفاکس ۳٬۵۰۸٬۱۵۳ [۲۹] ۲٫۶٪
۸ فرودگاه بین‌المللی وینیپگ جیمز آرمسترانگ ریچاردسون وینیپگ ۳٬۳۶۹٬۹۷۴ [۳۰] -۰٫۳٪
۹ فرودگاه بین‌المللی ویکتوریا ویکتوریا، بریتیش کلمبیا ۱٬۵۱۴٬۷۱۳ [۳۱] -۱٫۲٪
۱۰ فرودگاه بین‌المللی کلونا کلونا ۱٬۳۹۱٬۷۲۵ [۳۲] ۱٫۸٪
۱۱ فرودگاه بین‌المللی سنت جان St. John's ۱٬۳۱۸٬۷۱۳ [۳۳] ۸٫۰٪
۱۲ فرودگاه بین‌المللی ساسکاتون جان گ. دیفنبکر ساسکاتون ۱٬۲۱۵٬۹۲۳ [۳۳] ۵٫۱٪
۱۳ فرودگاه بین‌المللی ژان لوساژ شهر کبک کبک (شهر) ۱٬۱۹۰٬۰۸۸ [۳۴] ۱۵٫۰٪
۱۴ فرودگاه شهری بیلی بیشاپ تورنتو تورنتو ۱٬۱۳۰٬۶۲۵ [۳۵] ۴۶٫۷٪
۱۵ فرودگاه بین‌المللی رجاینا رجاینا ۱٬۱۲۰٬۱۳۴ [۳۶] ۹٫۶٪

۲۰ فرودگاه برتر کانادا بر پایه تعداد پروازها ویرایش

رتبه فرودگاه مکان حرکت
هواپیما[۳۷]
تغییر
سالانه
۱ فرودگاه بین‌المللی پیرسون تورنتو تورنتو ۴۱۹٬۰۴۴ ۲٫۷٪
۲ فرودگاه بین‌المللی ونکوور ونکوور ۲۹۶٬۵۱۱ -۵٫۹٪
۳ فرودگاه بین‌المللی کالگری کالگری ۲۳۴٬۲۳۹ ۰٫۵٪
۴ فرودگاه بین‌المللی مونترآل-پییر الیوت ترودو مونترآل ۲۱۷٬۵۴۵ ۲٫۵٪
۵ فرودگاه مونترآل/سن-اوبر Greater Montreal ۱۸۵٬۷۲۹ -۷٫۲٪
۶ فرودگاه بین‌المللی مک‌دونالد-کارتیر اتاوا اتاوا ۱۷۲٬۱۱۵ ۰٫۱٪
۷ فرودگاه شهری باتنویل تورنتو ۱۶۱٬۴۵۵ ۴٫۲٪
۸ فرودگاه باوندری بی ونکوور بزرگ ۱۴۴٬۳۲۱ -۲۷٫۵٪
۹ فرودگاه بین‌المللی ویکتوریا ویکتوریا، بریتیش کلمبیا ۱۴۴٬۲۵۵ -۱۵٫۵٪
۱۰ فرودگاه بین‌المللی لندن لندن، انتاریو ۱۴۱٬۱۹۵ -۱۲٫۳٪
۱۱ فرودگاه کالگری کالگری ۱۳۶٬۳۲۴ -۵٫۳٪
۱۲ فرودگاه بین‌المللی وینیپگ جیمز آرمسترانگ ریچاردسون وینیپگ ۱۳۴٬۵۳۱ ۰٫۲٪
۱۳ فرودگاه بین‌المللی ادمونتون ادمونتون ۱۳۰٬۶۱۸ ۲٫۹٪
۱۴ فرودگاه بین‌المللی ژان لوساژ شهر کبک کبک (شهر) ۱۲۶٬۶۸۹ -۱٫۷٪
۱۵ فرودگاه سنت اندروز وینیپگ ۱۱۸٬۰۳۵ ۷٫۰٪
۱۶ فرودگاه بین‌المللی گریتر مانکتن مونکتون ۱۱۶٬۸۵۱ -۳۵٫۶٪
۱۷ فرودگاه شهری بیلی بیشاپ تورنتو تورنتو ۱۱۳٬۶۸۵ ۶٫۵٪
۱۸ فرودگاه پیت میدوز پیت مدوز ۱۰۸٬۲۸۴ -۱۵٫۸٪
۱۹ فرودگاه بین‌المللی ابتسفرد Abbotsford ۱۰۲٬۱۲۸ -۲۰٫۵٪
۲۰ فرودگاه بین‌المللی منطقه آبیلو شهرداری منطقه واترلو ۹۹٬۱۲۹ ۳٫۸٪

۲۰۰۹ ویرایش

۲۰ فرودگاه برتر کانادا بر پایهٔ جابجایی مسافر ویرایش

رتبه فرودگاه مکان جمع
مسافران[۳۸]A
تغییر
سالانهA
کّل
مسافرانB
تغییر
سالانهB
۱ فرودگاه بین‌المللی پیرسون تورنتو تورنتو ۲۸٬۹۳۷٬۷۶۵ -۵٫۲۰٪ ۳۰٬۳۶۸٬۳۹۹[۲۳] -۶٫۱۰٪
۲ فرودگاه بین‌المللی ونکوور ونکوور ۱۵٬۵۰۳٬۶۴۵ -۹٫۴۰٪ ۱۶٬۱۷۹٬۳۱۲[۲۴] -۹٫۴۰٪
۳ فرودگاه بین‌المللی مونترآل-پییر الیوت ترودو مونترآل ۱۱٬۷۰۶٬۹۳۶ -۳٫۸۰٪ ۱۲٬۲۲۴٬۵۳۴[۲۵] -۴٫۶۰٪
۴ فرودگاه بین‌المللی کالگری کالگری ۱۱٬۲۵۵٬۸۳۳ -۷٫۸۰٪ ۱۲٬۱۷۵٬۰۱۱[۲۶] -۲٫۷۰٪
۵ فرودگاه بین‌المللی ادمونتون ادمونتون ۵٬۷۸۷٬۵۱۲ -۷٫۱۰٪ ۶٬۰۹۰٬۲۱۳[۲۷] -۵٫۴۰٪
۶ فرودگاه بین‌المللی مک‌دونالد-کارتیر اتاوا اتاوا ۴٬۰۸۹٬۶۲۴ -۱٫۶۰٪ ۴٬۲۳۲٬۸۳۱[۲۸] -۲٫۵۰٪
۷ فرودگاه شهری هالیبورتنستانهوپ هالیفاکس ۳٬۳۱۸٬۴۹۸ -۴٫۲۰٪ ۳٬۴۱۷٬۱۶۴[۲۹] -۴٫۵۰٪
۸ فرودگاه بین‌المللی وینیپگ جیمز آرمسترانگ ریچاردسون وینیپگ ۳٬۳۰۵٬۰۸۵ -۶٫۹۰٪ ۳٬۳۷۹٬۴۴۰[۳۰] -۵٫۵۰٪
۹ فرودگاه بین‌المللی ویکتوریا ویکتوریا، بریتیش کلمبیا ۱٬۴۴۹٬۹۶۶ -۳٫۴۰٪ ۱٬۵۳۲٬۸۸۹[۳۱] -۰٫۴۰٪
۱۰ فرودگاه بین‌المللی کلونا کلونا ۱٬۲۸۰٬۱۹۷ -۵٫۸۰٪ ۱٬۳۶۷٬۶۳۱[۳۲] -۱٫۶۰٪
۱۱ فرودگاه بین‌المللی سنت جان St. John's ۱٬۱۶۶٬۸۴۹ -۱٫۵۰٪ ۱٬۲۵۰٬۰۰۰[۳۹]C ۱٫۰۰٪C
۱۲ فرودگاه بین‌المللی ژان لوساژ شهر کبک کبک (شهر) ۱٬۱۵۴٬۰۱۲ ۴٫۹۰٪ ۱٬۰۳۵٬۰۰۰[۴۰] ۱٫۲۰٪[۴۱]
۱۳ فرودگاه بین‌المللی ساسکاتون جان گ. دیفنبکر ساسکاتون ۱٬۱۱۵٬۳۹۷ ۰٫۴۰٪ ۱٬۱۵۷٬۳۹۳[۴۲] ۲٫۰۰٪
۱۴ فرودگاه بین‌المللی رجاینا رجاینا ۹۹۷٬۳۱۰ ۰٫۷۰٪ ۱٬۰۲۲٬۰۴۲[۴۳] ۱٫۷۰٪
۱۵ فرودگاه شهری بیلی بیشاپ تورنتو تورنتو n/a n/aE ۷۷۰٬۰۰۰[۴۴] n/a
۱۶ Fort McMurray Airport فورت مک‌موری ۶۵۴٬۲۲۶ -۳٫۹۰٪ ۷۱۰٬۰۰۰[۴۵]D -۲٫۷۰٪D
۱۷ فرودگاه بین‌المللی تاندر بی ثاندر بی ۶۰۶٬۲۷۵ -۳٫۰۰٪ ۶۵۳٬۱۰۶[۴۶] ۱٫۲۰٪
۱۸ فرودگاه بین‌المللی لندن لندن، انتاریو ۵۰۱٬۸۳۵ ۸٫۶۰٪ ۴۷۶٬۱۹۲[۴۷] ۵٫۹۰٪
۱۹ فرودگاه بین‌المللی گریتر مانکتن مونکتون ۴۹۵٬۱۰۸ -۹٫۹۰٪ ۵۱۵٬۴۶۰[۴۸] -۱۰٫۱۰٪
۲۰ فرودگاه پرینس جرج پرنس جورج، بریتیش کلمبیا ۳۶۹٬۰۱۷ -۱۰٫۰۰٪ ۳۷۶٬۰۲۸[۴۹] -۹٫۹۰٪

یادداشت‌ها

A.^ اداره آمار کانادا figures.
B.^ Airport figures.
C.^ "...the number of travelers flying in and out of St. John’s increased by almost 1%." - Fraser Edison, Chair. "...the number of passengers using our Airport... approximately 1.25 million..." - Keith Collins, President & CEO.[۳۹]
D.^ Estimated from graph.
E.^ Numbers are "suppressed to meet the confidentiality requirements of the Statistics Act"[۵۰]

۲۰ فرودکاه برتر کانادا بر پایهٔ جابجایی مسافران ملی و بین‌المللی و بار ویرایش

رتبه فرودگاه[۵۱] ملی % از کل بار % از کل بین‌المللی % از کل
۱ فرودگاه بین‌المللی پیرسون تورنتو ۱۲٬۳۸۹٬۹۸۶ ۴۲٫۸٪ ۷٬۷۸۷٬۷۱۳ ۲۶٫۹٪ ۸٬۷۶۰٬۰۶۶ ۳۰٫۳٪
۲ فرودگاه بین‌المللی ونکوور ۸٬۳۵۵٬۶۷۵ ۵۳٫۹٪ ۳٬۷۶۱٬۸۷۸ ۲۴٫۳٪ ۳٬۳۸۶٬۰۹۲ ۲۱٫۸٪
۳ فرودگاه بین‌المللی مونترآل-پییر الیوت ترودو ۴٬۵۶۰٬۲۹۷ ۳۹٫۰٪ ۲٬۷۰۱٬۶۷۹ ۲۳٫۱٪ ۴٬۴۴۴٬۹۶۰ ۳۸٫۰٪
۴ فرودگاه بین‌المللی کالگری ۷٬۸۳۴٬۹۷۹ ۶۹٫۶٪ ۲٬۳۲۱٬۰۳۵ ۲۰٫۶٪ ۱٬۰۹۹٬۸۱۹ ۹٫۸٪
۵ فرودگاه بین‌المللی ادمونتون ۴٬۴۶۷٬۰۶۹ ۷۷٫۲٪ ۹۸۲٬۹۸۵ ۱۷٫۰٪ ۳۳۷٬۴۵۸ ۵٫۸٪
۶ فرودگاه بین‌المللی مک‌دونالد-کارتیر اتاوا ۳٬۰۲۹٬۷۴۶ ۷۴٫۱٪ ۶۸۰٬۴۳۸ ۱۶٫۶٪ ۳۷۹٬۴۴۰ ۹٫۳٪
۷ فرودگاه شهری هالیبورتنستانهوپ ۲٬۶۷۳٬۹۰۸ ۸۰٫۶٪ ۳۴۲٬۲۱۳ ۱۰٫۳٪ ۳۰۲٬۳۷۷ ۹٫۱٪
۸ فرودگاه بین‌المللی وینیپگ جیمز آرمسترانگ ریچاردسون ۲٬۷۳۰٬۸۸۰ ۸۲٫۶٪ ۴۵۵٬۰۹۱ ۱۳٫۸٪ ۱۱۹٬۱۱۴ ۳٫۶٪
۹ فرودگاه بین‌المللی ویکتوریا ۱٬۱۹۰٬۶۷۴ ۸۲٫۱٪ ۲۴۶٬۰۱۳ ۱۷٫۰٪ ۱۳٬۲۷۹ ۰٫۹٪
۱۰ فرودگاه بین‌المللی کلونا ۱٬۱۶۳٬۵۹۸ ۹۰٫۹٪ ۹۷٬۵۳۶ ۷٫۶٪ ۱۹٬۰۶۳ ۱٫۵٪
۱۱ فرودگاه بین‌المللی سنت جان ۱٬۰۹۷٬۶۵۸ ۹۴٫۱٪ ۳۵٬۲۹۱ ۳٫۰٪ ۳۳٬۹۰۰ ۲٫۹٪
۱۲ فرودگاه بین‌المللی ژان لوساژ شهر کبک ۶۸۱٬۵۶۶ ۵۹٫۱٪ ۱۷۳٬۸۸۸ ۱۵٫۱٪ ۲۹۸٬۵۵۸ ۲۵٫۹٪
۱۳ فرودگاه بین‌المللی ساسکاتون جان گ. دیفنبکر ۹۳۷٬۴۵۹ ۸۴٫۰٪ ۱۳۲٬۹۷۰ ۱۱٫۹٪ ۴۴٬۹۶۸ ۴٫۰٪
۱۴ فرودگاه بین‌المللی رجاینا ۸۵۳٬۲۱۷ ۸۵٫۶٪ ۱۰۰٬۲۶۸ ۱۰٫۱٪ ۴۳٬۸۲۵ ۴٫۴٪
۱۵ Fort McMurray Airport ۶۵۴٬۱۱۲ ۱۰۰٫۰٪ ۱۱۴ ۰٫۰٪ ۰ ۰٫۰٪
۱۶ فرودگاه بین‌المللی تاندر بی ۵۸۲٬۲۱۵ ۹۶٫۰٪ ۲۰٬۰۰۷ ۳٫۳٪ ۴٬۰۵۳ ۰٫۷٪
۱۷ فرودگاه بین‌المللی لندن ۴۳۴٬۲۲۰ ۸۶٫۵٪ ۵۰٬۱۵۷ ۱۰٫۰٪ ۱۷٬۴۵۸ ۳٫۵٪
۱۸ فرودگاه بین‌المللی گریتر مانکتن ۴۵۸٬۳۶۴ ۹۲٫۶٪ ۲۳٬۹۸۵ ۴٫۸٪ ۱۲٬۷۵۹ ۲٫۶٪
۱۹ فرودگاه پرینس جرج ۳۶۴٬۳۵۰ ۹۸٫۷٪ ۰ ۰٫۰٪ ۴٬۶۶۷ ۱٫۳٪
۲۰ فرودگاه آبی بندرگاه ونکوور ۳۳۸٬۷۱۴ ۹۹٫۶٪ ۱٬۴۶۵ ۰٫۴٪ ۰ ۰٫۰٪

۲۰ فرودگاه برتر کانادا بر پایه تعداد پروازها ویرایش

رتبه فرودگاه مکان حرکت
هواپیما[۳۷][۵۲]
تغییر
سالانه
۱ فرودگاه بین‌المللی پیرسون تورنتو تورنتو ۴۰۷٬۷۲۴ -۵٫۳٪
۲ فرودگاه بین‌المللی ونکوور ونکوور ۳۱۳٬۹۸۴ -۷٫۶٪
۳ فرودگاه بین‌المللی کالگری کالگری ۲۳۳٬۱۴۵ -۵٫۷٪
۴ فرودگاه بین‌المللی مونترآل-پییر الیوت ترودو مونترآل ۲۱۲٬۱۲۴ -۶٫۲٪
۵ فرودگاه مونترآل/سن-اوبر Greater Montreal ۱۹۹٬۰۳۷ ۵٫۴٪
۶ فرودگاه باوندری بی ونکوور بزرگ ۱۸۴٬۰۵۲ -۸٫۵٪
۷ فرودگاه بین‌المللی مک‌دونالد-کارتیر اتاوا اتاوا ۱۷۱٬۹۵۷ ۱٫۱٪
۸ فرودگاه بین‌المللی ویکتوریا ویکتوریا، بریتیش کلمبیا ۱۶۶٬۶۱۵ -۴٫۵٪
۹ فرودگاه بین‌المللی لندن لندن، انتاریو ۱۵۸٬۶۰۶ -۳٫۸٪
۱۰ فرودگاه بین‌المللی گریتر مانکتن مونکتون ۱۵۸٬۴۵۶ ۱۶٫۸٪
۱۱ فرودگاه شهری باتنویل تورنتو ۱۵۴٬۷۰۲ -۶٫۰٪
۱۲ فرودگاه کالگری کالگری ۱۴۳٬۵۲۳ -۱۶٫۴٪
۱۳ فرودگاه بین‌المللی وینیپگ جیمز آرمسترانگ ریچاردسون وینیپگ ۱۳۴٬۲۴۲ -۶٫۴٪
۱۴ فرودگاه بین‌المللی ژان لوساژ شهر کبک کبک (شهر) ۱۲۸٬۸۹۰ ۲٫۶٪
۱۵ فرودگاه بین‌المللی ادمونتون ادمونتون ۱۲۶٬۷۷۵ -۵٫۱٪
۱۶ فرودگاه پیت میدوز پیت مدوز ۱۲۵٬۴۰۹ ۴٫۲٪
۱۷ فرودگاه بین‌المللی ابتسفرد Abbotsford ۱۲۳٬۱۰۲ -۲۷٫۴٪
۱۸ فرودگاه سنت اندروز وینیپگ ۱۰۹٬۷۵۶ ۵٫۰٪
۱۹ فرودگاه شهری بیلی بیشاپ تورنتو تورنتو ۱۰۶٬۳۱۶ ۱۲٫۳٪
۲۰ فرودگاه بین‌المللی فردریکتون فردریکتون ۱۰۶٬۱۷۸ ۳۰٫۹٪

Canada's 20 busiest airports by freight ویرایش

رتبه فرودگاه[۵۳] مکان کّل
(tonnes)
Annual
change
۱ فرودگاه بین‌المللی پیرسون تورنتو تورنتو ۲۹۰٬۶۳۶ -۱۱٫۳٪
۲ فرودگاه بین‌المللی ونکوور ونکوور ۱۶۸٬۴۲۶ -۳٫۹٪
۳ فرودگاه بین‌المللی جان سی. منرو همیلتن همیلتون (انتاریو) ۷۳٬۸۴۰ -۵٫۱٪
۴ فرودگاه بین‌المللی کالگری کالگری ۷۲٬۷۳۰ -۳٫۵٪
۵ فرودگاه بین‌المللی مونترآل-پییر الیوت ترودو مونترآل ۶۶٬۲۶۰ -۱۳٫۹٪
۶ فرودگاه بین‌المللی مونترآل-میرابل مونترآل ۵۹٬۶۴۴ -۰٫۲٪
۷ فرودگاه بین‌المللی وینیپگ جیمز آرمسترانگ ریچاردسون وینیپگ ۵۳٬۴۷۶ -۷٫۳٪
۸ فرودگاه شهری هالیبورتنستانهوپ هالیفاکس ۲۶٬۷۰۳ ۲۸٫۰٪
۹ فرودگاه بین‌المللی گریتر مانکتن مونکتون ۲۲٬۱۳۷ ۲۴٫۱٪
۱۰ فرودگاه بین‌المللی ادمونتون ادمونتون ۱۹٬۴۳۱ ۱۲٫۵٪
۱۱ فرودگاه بین‌المللی سنت جان St. John's ۹٬۸۳۹ ۳٫۸٪
۱۲ فرودگاه بین‌المللی مک‌دونالد-کارتیر اتاوا اتاوا ۸٬۷۹۳ -۲۷٫۸٪
۱۳ فرودگاه بین‌المللی ساسکاتون جان گ. دیفنبکر ساسکاتون ۴٬۳۲۶ -۱۲٫۵٪
۱۴ فرودگاه بین‌المللی رجاینا رجاینا ۴٬۱۶۷ -۱۲٫۶٪
۱۵ فرودگاه بین‌المللی ویکتوریا ویکتوریا، بریتیش کلمبیا ۳٬۸۳۴ -۹٫۴٪
۱۶ فرودگاه بین‌المللی کلونا کلونا ۲٬۱۸۴ -۲۶٫۸٪
۱۷ فرودگاه بین‌المللی تاندر بی ثاندر بی ۱٬۹۷۹ -۱۰٫۴٪
۱۸ فرودگاه بین‌المللی ژان لوساژ شهر کبک کبک (شهر) ۱٬۷۷۴ ۴۲٫۴٪
۱۹ فرودگاه ویندزر ویندزور (انتاریو) ۱٬۰۸۳ ۶۹٫۸٪
۲۰ فرودگاه پرینس جرج پرنس جورج، بریتیش کلمبیا ۸۴۶ -۲۷٫۸٪

۲۰۰۸ ویرایش

Canada's 20 busiest airports by passenger traffic ویرایش

رتبه فرودگاه[۵۴] مکان Total
passengers
Annual
change
۱ فرودگاه بین‌المللی پیرسون تورنتو تورنتو ۳۰٬۱۲۷٬۴۳۱ ۱٫۲٪
۲ فرودگاه بین‌المللی ونکوور ونکوور ۱۷٬۰۵۷٬۹۶۸ ۰٫۲٪
۳ فرودگاه بین‌المللی کالگری کالگری ۱۲٬۱۷۳٬۹۷۷ ۲٫۰٪
۴ فرودگاه بین‌المللی مونترآل-پییر الیوت ترودو مونترآل ۱۲٬۰۳۲٬۶۹۹ -۲٫۳٪
۵ فرودگاه بین‌المللی ادمونتون ادمونتون ۶٬۲۳۰٬۸۷۶ ۶٫۸٪
۶ فرودگاه بین‌المللی مک‌دونالد-کارتیر اتاوا اتاوا ۴٬۱۴۶٬۶۲۸ ۴٫۶٪
۷ فرودگاه شهری هالیبورتنستانهوپ هالیفاکس ۳٬۴۵۸٬۹۶۱ ۳٫۴٪
۸ فرودگاه بین‌المللی وینیپگ جیمز آرمسترانگ ریچاردسون وینیپگ ۳٬۴۵۲٬۳۰۷ -۲٫۹٪
۹ فرودگاه بین‌المللی ویکتوریا ویکتوریا، بریتیش کلمبیا ۱٬۵۰۱٬۱۸۹ ۴٫۳٪
۱۰ فرودگاه بین‌المللی کلونا کلونا ۱٬۳۵۹٬۶۱۹ ۲٫۴٪
۱۱ فرودگاه بین‌المللی سنت جان St. John's ۱٬۱۸۴٬۶۵۵ ۱٫۷٪
۱۲ فرودگاه بین‌المللی ساسکاتون جان گ. دیفنبکر ساسکاتون ۱٬۱۰۲٬۹۲۴ ۹٫۰٪
۱۳ فرودگاه بین‌المللی ژان لوساژ شهر کبک کبک (شهر) ۱٬۰۹۹٬۹۱۵ ۲۱٫۵٪
۱۴ فرودگاه بین‌المللی رجاینا رجاینا ۹۹۱٬۱۰۸ ۶٫۸٪
۱۵ Fort McMurray Airport فورت مک‌موری ۶۸۰٬۰۰۸ ۲۱٫۷٪
۱۶ فرودگاه بین‌المللی تاندر بی ثاندر بی ۶۲۵٬۳۴۵ -۰٫۲٪
۱۷ فرودگاه بین‌المللی جان سی. منرو همیلتن همیلتون (انتاریو) ۵۴۹٬۹۹۸ -۱۷٫۲٪
۱۸ فرودگاه بین‌المللی گریتر مانکتن مونکتون ۵۴۹٬۳۱۵ ۸٫۲٪
۱۹ فرودگاه بین‌المللی ابتسفرد Abbotsford ۴۹۸٬۳۵۹ -۰٫۸٪
۲۰ فرودگاه بین‌المللی لندن لندن، انتاریو ۴۶۲٬۰۱۹ ۱٫۷٪

Canada's 20 busiest airports by domestic, transborder and international passenger traffic ویرایش

Rank فرودگاه[۵۵] Domestic % of total Transborder % of total International % of total
۱ فرودگاه بین‌المللی پیرسون تورنتو ۱۳٬۵۷۱٬۷۵۵ ۴۵٫۰٪ ۸٬۱۷۰٬۶۵۹ ۲۷٫۱٪ ۸٬۳۸۵٬۰۱۷ ۲۷٫۸٪
۲ فرودگاه بین‌المللی ونکوور ۹٬۰۶۴٬۵۷۳ ۵۳٫۱٪ ۴٬۳۳۱٬۳۴۱ ۲۵٫۴٪ ۳٬۶۶۲٬۰۵۴ ۲۱٫۵٪
۳ فرودگاه بین‌المللی کالگری ۸٬۶۹۰٬۴۹۳ ۷۱٫۴٪ ۲٬۴۳۹٬۰۲۷ ۲۰٫۰٪ ۱٬۰۴۴٬۴۵۷ ۸٫۶٪
۴ فرودگاه بین‌المللی مونترآل-پییر الیوت ترودو ۵٬۰۲۵٬۶۵۴ ۴۱٫۸٪ ۲٬۶۹۴٬۷۹۲ ۲۲٫۴٪ ۴٬۳۱۲٬۲۵۳ ۳۵٫۸٪
۵ فرودگاه بین‌المللی ادمونتون ۴٬۹۵۳٬۴۸۴ ۷۹٫۵٪ ۹۲۸٬۸۸۵ ۱۴٫۹٪ ۳۴۸٬۵۰۷ ۵٫۶٪
۶ فرودگاه بین‌المللی مک‌دونالد-کارتیر اتاوا ۳٬۱۳۴٬۱۰۸ ۷۵٫۶٪ ۶۹۵٬۹۸۹ ۱۶٫۸٪ ۳۱۶٬۵۳۱ ۷٫۶٪
۷ فرودگاه شهری هالیبورتنستانهوپ ۲٬۷۸۰٬۰۸۸ ۸۰٫۴٪ ۳۷۱٬۶۲۰ ۱۰٫۷٪ ۳۰۷٬۲۵۳ ۸٫۹٪
۸ فرودگاه بین‌المللی وینیپگ جیمز آرمسترانگ ریچاردسون ۲٬۸۷۰٬۰۸۹ ۸۳٫۱٪ ۴۷۸٬۱۳۶ ۱۳٫۸٪ ۱۰۴٬۰۸۲ ۳٫۰٪
۹ فرودگاه بین‌المللی ویکتوریا ۱٬۲۶۱٬۶۱۳ ۸۴٫۰٪ ۲۲۹٬۴۵۸ ۱۵٫۳٪ ۱۰٬۱۱۸ ۰٫۷٪
۱۰ فرودگاه بین‌المللی کلونا ۱٬۲۲۷٬۴۱۲ ۹۰٫۳٪ ۱۱۸٬۱۵۳ ۸٫۷٪ ۱۴٬۰۵۴ ۱٫۰٪
۱۱ فرودگاه بین‌المللی سنت جان ۱٬۱۱۷٬۷۴۵ ۹۴٫۴٪ ۳۶٬۷۵۸ ۳٫۱٪ ۳۰٬۱۵۲ ۲٫۵٪
۱۲ فرودگاه بین‌المللی ساسکاتون جان گ. دیفنبکر ۹۷۵٬۲۰۰ ۸۸٫۴٪ ۹۰٬۸۸۷ ۸٫۲٪ ۳۶٬۸۳۷ ۳٫۳٪
۱۳ فرودگاه بین‌المللی ژان لوساژ شهر کبک ۷۰۸٬۵۶۶ ۶۴٫۴٪ ۱۵۲٬۲۷۹ ۱۳٫۸٪ ۲۳۹٬۰۷۰ ۲۱٫۷٪
۱۴ فرودگاه بین‌المللی رجاینا ۸۷۹٬۰۱۴ ۸۸٫۷٪ ۷۲٬۴۱۸ ۷٫۳٪ ۳۹٬۶۷۶ ۴٫۰٪
۱۵ Fort McMurray Airport ۶۸۰٬۰۰۸ ۱۰۰٫۰٪ ۰ ۰٫۰٪ ۰ ۰٫۰٪
۱۶ فرودگاه بین‌المللی تاندر بی ۶۰۰٬۵۴۷ ۹۶٫۰٪ ۲۱٬۴۴۹ ۳٫۴٪ ۳٬۳۴۹ ۰٫۵٪
۱۷ فرودگاه بین‌المللی جان سی. منرو همیلتن ۴۷۱٬۰۵۶ ۸۵٫۶٪ ۲۴٬۲۹۷ ۴٫۴٪ ۵۴٬۶۴۵ ۹٫۹٪
۱۸ فرودگاه بین‌المللی گریتر مانکتن ۵۰۷٬۰۸۸ ۹۲٫۳٪ ۳۱٬۰۰۱ ۵٫۶٪ ۱۱٬۲۲۶ ۲٫۰٪
۱۹ فرودگاه بین‌المللی ابتسفرد ۴۹۵٬۴۶۷ ۹۹٫۴٪ ۲۳ ۰٫۰٪ ۲٬۸۶۹ ۰٫۶٪
۲۰ فرودگاه بین‌المللی لندن ۴۰۳٬۸۵۰ ۸۷٫۴٪ ۴۵٬۱۳۲ ۹٫۸٪ ۱۳٬۰۳۷ ۲٫۸٪

Canada's 20 busiest airports by aircraft movements ویرایش

رتبه فرودگاه مکان حرکت
هواپیما[۳۷]
Annual
change
۱ فرودگاه بین‌المللی پیرسون تورنتو تورنتو ۴۲۹٬۲۶۲ ۱٫۱٪
۲ فرودگاه بین‌المللی ونکوور ونکوور ۳۳۷٬۸۰۲ ۳٫۵٪
۳ فرودگاه بین‌المللی کالگری کالگری ۲۴۶٬۳۷۰ -۰٫۹٪
۴ فرودگاه بین‌المللی مونترآل-پییر الیوت ترودو مونترآل ۲۲۵٬۲۱۸ ۱٫۰٪
۵ فرودگاه باوندری بی Boundary Bay ۱۹۹٬۶۴۴ ۳٫۱٪
۶ فرودگاه مونترآل/سن-اوبر Greater Montreal ۱۸۸٬۳۶۹ ۲۰٫۴٪
۷ فرودگاه بین‌المللی ویکتوریا ویکتوریا، بریتیش کلمبیا ۱۷۴٬۱۶۳ ۳٫۷٪
۸ فرودگاه بین‌المللی مک‌دونالد-کارتیر اتاوا اتاوا ۱۷۰٬۰۴۰ ۲٫۵٪
۹ فرودگاه کالگری کالگری ۱۶۷٬۱۰۵ -۵۵٫۹٪
۱۰ فرودگاه بین‌المللی لندن لندن، انتاریو ۱۶۴٬۶۶۷ ۴۱٫۶٪
۱۱ فرودگاه شهری باتنویل تورنتو ۱۶۳٬۹۹۴ -۲٫۶٪
۱۲ فرودگاه بین‌المللی ابتسفرد Abbotsford ۱۵۶٬۸۸۳ -۱۱٫۸٪
۱۳ فرودگاه بین‌المللی وینیپگ جیمز آرمسترانگ ریچاردسون وینیپگ ۱۴۲٬۸۱۰ -۵٫۸٪
۱۴ فرودگاه بین‌المللی ادمونتون ادمونتون ۱۳۳٬۲۴۵ ۱٫۹٪
۱۵ فرودگاه بین‌المللی گریتر مانکتن مونکتون ۱۳۱٬۸۵۸ ۴٫۹٪
۱۶ فرودگاه بین‌المللی ژان لوساژ شهر کبک کبک (شهر) ۱۲۵٬۵۱۲ ۴٫۸٪
۱۷ فرودگاه پیت میدوز Pitt Meadows ۱۲۰٬۰۹۸ ۱۰٫۰٪
۱۸ فرودگاه بین‌المللی منطقه آبیلو شهرداری منطقه واترلو ۱۰۶٬۰۵۲ ۱٫۷٪
۱۹ فرودگاه بین‌المللی ساسکاتون جان گ. دیفنبکر ساسکاتون ۱۰۵٬۶۲۰ ۶٫۱٪
۲۰ فرودگاه سنت اندروز وینیپگ ۱۰۴٬۲۴۴ -۶٫۳٪

Canada's 20 busiest airports by freight ویرایش

رتبه فرودگاه[۵۶] مکان کّل
(tonnes)
Annual
change
۱ فرودگاه بین‌المللی پیرسون تورنتو تورنتو ۳۲۲٬۲۵۳٫۵۰ -۷٫۷٪
۲ فرودگاه بین‌المللی ونکوور ونکوور ۱۷۳٬۹۹۱٫۲۰ -۳٫۵٪
۳ فرودگاه بین‌المللی جان سی. منرو همیلتن همیلتون (انتاریو) ۷۸٬۲۳۲٫۰۰ -۵٫۷٪
۴ فرودگاه بین‌المللی مونترآل-پییر الیوت ترودو مونترآل ۷۶٬۸۵۴٫۶۰ -۲٫۶٪
۵ فرودگاه بین‌المللی کالگری کالگری ۷۴٬۴۳۶٫۸۰ -۷٫۴٪
۶ فرودگاه بین‌المللی مونترآل-میرابل مونترآل ۵۹٬۹۶۰٫۲۰ -۲٫۱٪
۷ فرودگاه بین‌المللی وینیپگ جیمز آرمسترانگ ریچاردسون وینیپگ ۵۴٬۸۴۳٫۲۰ -۱۵٫۴٪
۸ فرودگاه شهری هالیبورتنستانهوپ هالیفاکس ۲۰٬۸۹۰٫۲۰ -۶٫۹٪
۹ فرودگاه بین‌المللی گریتر مانکتن مونکتون ۱۷٬۸۵۴٫۰۰ n/a
۱۰ فرودگاه بین‌المللی ادمونتون ادمونتون ۱۷٬۳۰۳٫۶۰ -۱٫۵٪
۱۱ فرودگاه بین‌المللی مک‌دونالد-کارتیر اتاوا اتاوا ۱۲٬۱۷۴٫۰۰ -۱۶٫۱٪
۱۲ فرودگاه بین‌المللی سنت جان St. John's ۹٬۴۷۷٫۶۰ ۱۲٫۵٪
۱۳ فرودگاه بین‌المللی رجاینا رجاینا ۴٬۷۶۵٫۶۰ n/a
۱۴ فرودگاه بین‌المللی ساسکاتون جان گ. دیفنبکر ساسکاتون ۴٬۷۰۳٫۵۰ ۱۳٫۶٪
۱۵ فرودگاه بین‌المللی ویکتوریا ویکتوریا، بریتیش کلمبیا ۴٬۲۳۲٫۱۰ -۱۷٫۳٪
۱۶ فرودگاه بین‌المللی کلونا کلونا ۲٬۹۸۴٫۸۰ ۴۷٫۲٪
۱۷ فرودگاه بین‌المللی تاندر بی ثاندر بی ۲٬۱۷۴٫۱۰ -۲٫۹٪
۱۸ فرودگاه بین‌المللی ژان لوساژ شهر کبک کبک (شهر) ۱٬۲۴۵٫۲۰ -۱۴٫۲٪
۱۹ فرودگاه پرینس جرج پرنس جورج، بریتیش کلمبیا ۱٬۱۷۲٫۸۰ ۱۴٫۹٪
۲۰ فرودگاه کملوپس کملوپس ۷۰۹٫۸ n/a

جستارهای وابسته ویرایش

منابع ویرایش

 1. «نسخه آرشیو شده». بایگانی‌شده از اصلی در ۱۵ مه ۲۰۱۳. دریافت‌شده در ۱۸ مارس ۲۰۱۳.
 2. http://www.admtl.com/UploadedFiles/ADMTL/APropos/SalleDePresse/Pax%20AN-Dec2012.pdf[پیوند مرده]
 3. http://www.flyeia.com/news/general/2013/record-breaking_heights_and_more_flights_in_2012!.aspx?navID=11901[پیوند مرده]
 4. http://ottawa-airport.ca/sites/default/files/yow/pax_stats_chart_-_dec_12_eng.pdf[پیوند مرده]
 5. ۵٫۰ ۵٫۱ «نسخه آرشیو شده» (PDF). بایگانی‌شده از اصلی (PDF) در ۱۳ مه ۲۰۱۳. دریافت‌شده در ۱۸ مارس ۲۰۱۳.
 6. ۶٫۰ ۶٫۱ http://www.kelowna.ca/CM/Page182.aspx
 7. «نسخه آرشیو شده». بایگانی‌شده از اصلی در ۲۸ ژانویه ۲۰۱۳. دریافت‌شده در ۱۸ مارس ۲۰۱۳.
 8. http://www.leaderpost.com/Regina+airport+traffic+hits+185M+2012/7824989/story.html[پیوند مرده]
 9. «نسخه آرشیو شده» (PDF). بایگانی‌شده از اصلی (PDF) در ۴ مارس ۲۰۱۶. دریافت‌شده در ۱۸ مارس ۲۰۱۳.
 10. «نسخه آرشیو شده». بایگانی‌شده از اصلی در ۹ ژوئن ۲۰۱۲. دریافت‌شده در ۱۸ مارس ۲۰۱۳.
 11. http://www.admtl.com/UploadedFiles/ADMTL/APropos/SalleDePresse/Comm_4T_2011A.pdf[پیوند مرده]
 12. http://www.yyc.com/data//1/rec_docs/33_BR_PaxTotal.pdf[پیوند مرده]
 13. http://corporate.flyeia.com/media/502831/12%20-%20همگانی%20report%20p1.pdf
 14. http://ottawa-airport.ca/sites/default/files/yow/pax_stats_chart_-_dec_11_eng.pdf[پیوند مرده]
 15. «نسخه آرشیو شده». بایگانی‌شده از اصلی در ۱۲ مه ۲۰۱۳. دریافت‌شده در ۲۴ ژانویه ۲۰۲۳.
 16. http://www.waa.ca/uploads/ck/files/WAA_DOCS-#306136-v1-Website_Statistics.pdf[پیوند مرده]
 17. «نسخه آرشیو شده». بایگانی‌شده از اصلی در ۲۲ ژوئن ۲۰۱۳. دریافت‌شده در ۱۸ مارس ۲۰۱۳.
 18. http://www.statcan.gc.ca/pub/51-203-x/2011000/t008-eng.htm
 19. «نسخه آرشیو شده». بایگانی‌شده از اصلی در ۱۳ دسامبر ۲۰۱۱. دریافت‌شده در ۱۸ مارس ۲۰۱۳.
 20. «نسخه آرشیو شده». بایگانی‌شده از اصلی در ۳ اكتبر ۲۰۱۵. دریافت‌شده در ۱۸ مارس ۲۰۱۳. تاریخ وارد شده در |archive-date= را بررسی کنید (کمک)
 21. «نسخه آرشیو شده» (PDF). بایگانی‌شده از اصلی (PDF) در ۷ نوامبر ۲۰۱۷. دریافت‌شده در ۱۸ مارس ۲۰۱۳.
 22. Total aircraft movements by class of operation — NAV CANADA towers
 23. ۲۳٫۰ ۲۳٫۱ «Lester B. Pearson International Airport (Enplaned + Deplaned ) Passengers» (PDF). بایگانی‌شده از اصلی (PDF) در ۱۷ ژوئن ۲۰۱۱. دریافت‌شده در ۱۷ ژوئن ۲۰۱۱.
 24. ۲۴٫۰ ۲۴٫۱ YVR Passengers (Enplaned + Deplaned) 1992-2010[پیوند مرده]
 25. ۲۵٫۰ ۲۵٫۱ «ENPLANED / DEPLANED PASSENGERS* (revenue and non-revenue)» (PDF). بایگانی‌شده از اصلی (PDF) در ۷ مارس ۲۰۱۳. دریافت‌شده در ۲۴ سپتامبر ۲۰۱۹.
 26. ۲۶٫۰ ۲۶٫۱ «Calgary International Airport Local E&D Passenger Statistics¹» (PDF). بایگانی‌شده از اصلی (PDF) در ۲۷ اکتبر ۲۰۱۰. دریافت‌شده در ۲۷ اکتبر ۲۰۱۰.
 27. ۲۷٫۰ ۲۷٫۱ Edmonton International Airport Enplaned and Deplaned Passengers 2010 Actual Compared to 2009 Actual
 28. ۲۸٫۰ ۲۸٫۱ «Ottawa Macdonald-Cartier International Airport Total Passenger Volume (2006-2010)» (PDF). بایگانی‌شده از اصلی (PDF) در ۲۷ سپتامبر ۲۰۱۱. دریافت‌شده در ۲۷ سپتامبر ۲۰۱۱.
 29. ۲۹٫۰ ۲۹٫۱ Airport Statistics بایگانی‌شده در ۱۱ مه ۲۰۱۳ توسط Wayback Machine Halifax
 30. ۳۰٫۰ ۳۰٫۱ Passenger Statistics بایگانی‌شده در ۱ ژانویه ۲۰۱۱ توسط Wayback Machine Winnipeg
 31. ۳۱٫۰ ۳۱٫۱ «YYJ Passengers (Enplaned + Deplaned) 2004 - 2010» (PDF). بایگانی‌شده از اصلی (PDF) در ۲۷ اوت ۲۰۰۸. دریافت‌شده در ۲۷ اوت ۲۰۰۸.
 32. ۳۲٫۰ ۳۲٫۱ Facts and Statistics Kelowna
 33. ۳۳٫۰ ۳۳٫۱ «ACI North America - 2010 Final rankings». بایگانی‌شده از اصلی در ۱۵ مه ۲۰۱۱. دریافت‌شده در ۱۸ مارس ۲۰۱۳.
 34. «Le Blogue». بایگانی‌شده از اصلی در ۲۷ ژوئیه ۲۰۱۳. دریافت‌شده در ۱۸ مارس ۲۰۱۳.
 35. «ACI - North American airports traffic (2010)». بایگانی‌شده از اصلی در ۱۶ مارس ۲۰۱۲. دریافت‌شده در ۱۶ مارس ۲۰۱۲.
 36. Regina airport sees record number of passengers in 2010[پیوند مرده]
 37. ۳۷٫۰ ۳۷٫۱ ۳۷٫۲ Total aircraft movements by class of operation — NAV CANADA towers
 38. Passengers enplaned and deplaned on selected services — Top 50 airports (2009)
 39. ۳۹٫۰ ۳۹٫۱ Reaching New Heights 2009 Annual Report بایگانی‌شده در ۳۰ ژوئیه ۲۰۱۲ توسط Wayback Machine St. John's
 40. Annual Report 2009 Passenger First بایگانی‌شده در ۱۴ مارس ۲۰۱۲ توسط Wayback Machine Québec City
 41. Passenger First Annual Report 2008 بایگانی‌شده در ۱۴ مارس ۲۰۱۲ توسط Wayback Machine Québec City
 42. Facts & Figures بایگانی‌شده در ۲۱ نوامبر ۲۰۱۲ توسط Wayback Machine Saskatoon
 43. The Sky’s the Limit It’s Your Airport Celebrating 10 Years of Success بایگانی‌شده در ۲۸ ژوئیه ۲۰۱۲ توسط Wayback Machine Regina
 44. «Tunnel To Toronto City Airport To Go Ahead». Airwise. ژوئیه ۱۴, ۲۰۱۰. بایگانی‌شده از اصلی در ۲۰ مارس ۲۰۱۲. دریافت‌شده در ۱۸ مارس ۲۰۱۳.
 45. «Statistics». بایگانی‌شده از اصلی در ۲۷ اوت ۲۰۱۲. دریافت‌شده در ۱۸ مارس ۲۰۱۳.
 46. Annual Report 2009 Thunder Bay فرودگاه‌های بین‌المللی Authority
 47. 2009 Annual Report London
 48. «GMIA Passenger Traffic». بایگانی‌شده از اصلی در ۶ ژوئیه ۲۰۱۱. دریافت‌شده در ۱۸ مارس ۲۰۱۳.
 49. Prince George Airport Authority 2009 Annual Report بایگانی‌شده در ۲۴ سپتامبر ۲۰۱۵ توسط Wayback Machine & 2008 Annual Report بایگانی‌شده در ۲۴ سپتامبر ۲۰۱۵ توسط Wayback Machine
 50. User information
 51. Passengers enplaned and deplaned on selected services — Top 50 airports by sector (2009)
 52. Total aircraft movements by class of operation — NAV CANADA flight service stations
 53. Tonnes of cargo loaded and unloaded on major scheduled services and major charter services — Top 50 airports (2009)
 54. Passengers enplaned and deplaned on selected services — Top 50 airports (2008)
 55. Passengers enplaned and deplaned on selected services — Top 50 airports by sector (2008)
 56. Tonnes of cargo loaded and unloaded on major scheduled services and major charter services — Top 50 airports (2008)