فوت-پوند (انرژی)

(تغییرمسیر از فوت پوند)

فوت-پوند (نشانه: ft·lbf or یا·lbf)، یک واحد اندازه‌گیری کار یا انرژی در مهندسی و جاذبه زمین در هر دو سیستم دستگاه آمریکایی و دستگاه امپراتوری است.

تبدیل به سایر یکاهاویرایش

یکاهای انرژیویرایش

یک فوت-پوند برابر است با:

  • ۱٫۳۵۵۸۱۷۹۴۸۳۳۱۴ ژول
  • ۱۳۵۵۸۱۷۹٫۴۸۳۳۱۴ ارگ (یکا)
  • ۰٫۰۰۱۲۸۵۰۶۷ یکای بریتانیایی حرارت
  • ۰٫۳۲۳۸۳۲ gram کالری
  • ۰٫۰۰۰۳۲۳۸۳۲ کیلوگرم کالری

یکاهای قدرتویرایش

  • ۱ وات۴۴٫۲۵۳۷۲۸۹۶ ft·lbf/min = ۰٫۷۳۷۵۶۲۱۴۹۳۳۳ ft·lbf/sec
  • ۱ اسب بخار (mechanical) = ۳۳٬۰۰۰ ft·lbf/min = ۵۵۰ ft·lbf/s

جستارهای وابستهویرایش