باز کردن منو اصلی

اصطلاح فوت کوزه‌گری در واقع یکی از امثال و حکم (ضرب‌المثل‌ها) است و در اشاره به کسی به کار می‌رود که همه چیز را برای انجام کاری می‌داند به جز یک نکته مهم و نهایی.

منابعویرایش