بساسیرشده

(تغییرمسیر از فوق اشباع)

فوق اشباع یا بساسیرشده (به انگلیسی: Supersaturation) در علم شیمی به محلولی گفته می‌شود که بیش از اندازه محلول اشباع خود در شرایط مشابه،ماده حل شونده در خود حل کرده باشد.همچنین به بخاری که فشار آن بالاتر از فشاربخار آن ماده باشد،بخار فوق اشباع گویند.

از محلول فوق اشباع قند در آب برای تولید کریستال های نبات استفاده می‌شود.

منابعویرایش