درست کردن آب نمک یعنی حل کردن سدیم کلرید (NaCl) در آب

در دانش شیمی، محلول یا به فارسی لویش[۱] یا به فارسی تاجیکی چاره (به انگلیسی: Solution) به ترکیب همگن دو یا چند ماده گفته می‌شود. در حل کردن یا لوییدن[۲] (Solve) ماده‌ای در ماده دیگر، یکی از مواد حل‌شونده یا لویِشت[۳] (Solute) و دیگری حلال یا لویَنده[۴] (solvent) خوانده می‌شود. برای نمونه آب‌نبات (حل شونده) هنگام مکیدن در بزاق دهان (حلال) حل می‌شود. یا ممکن است که مایعی در مایع دیگر حل گردد یا گازی با گازی دیگر ترکیب گردد. همه محلول‌ها بر پایه برهمکنش‌های میان مولکول‌ها و یون‌های حلاّل و حل‌شونده دسته‌بندی می‌شوند و در نتیجه از انرژی آزاد مولکول‌های مواد کم می‌شود. البته محلول همان مخلوط یکنواخت یا همگن است. محلول ها موادی شفاف، همگن،‌ و اجزایش ته‌نشین نشدنی و جدا نشدنی از یکدیگر می‌باشند.

انواع محلولویرایش

منظور از ترکیب همگن این است که اجزای تشکیل دهنده مخلوط در یک فاز باشند. خواص مخلوط (غلظت، دما، چگالی و…) به‌طور یکنواخت در حجم مخلوط هستند. به‌طور معمول ماده‌ای که به مقدار بیشتری در مخلوط موجود باشد، حلال نامیده می‌شود. حلال می‌تواند گاز، مایع یا جامد باشد. به مواد دیگری که در محلول موجود هستند (به غیر از حلال) حل شونده می‌گویند. حلال در هر فاز فیزیکی باشد، محلول هم در همان فاز خواهد بود. در کل محلول‌ها را بر اساس نوع حلال به دو دسته تقسیم می‌کنند:

  1. محلول آبی (aq): محلول‌هایی که حلال آن‌ها آب (H2O) است.
  2. محلول غیر آبی (sol): محلول‌هایی که حلال آن‌ها غیر از آب است.

انواع برهمکنش بین ذره‌ایویرایش

نوع ذره‌ها (مثال)
دوقطبی-دوقطبی اتانول - استون
پیوند هیدروژنی آب - آب
یون - دوقطبی یون کلرید - آب
یون - دوقطبی القایی یون کلرید- هگزان
دوقطبی-دوقطبی القایی آب - هگزان
دوقطبی القایی-دوقطبی القایی هگزان - هگزان

از نظر شیمیدانان نامحلول مطلق وجود ندارد؛ زیرا تمام مواد هر چند به مقدار بسیار ناچیز در هم حل می‌شوند.

منابعویرایش

لویش، لوییدن، لوییده و لوینده از «فرهنگ اخترشناسی و اخترفیزیک» دکتر محمد حیدری ملایری: http://dictionary.obspm.fr/index.php

  1. «An Etymological Dictionary of Astronomy and Astrophysics - 1». dictionary.obspm.fr. دریافت‌شده در ۲۰۲۰-۰۸-۰۸.
  2. «An Etymological Dictionary of Astronomy and Astrophysics - 1». dictionary.obspm.fr. دریافت‌شده در ۲۰۲۰-۰۸-۰۸.
  3. «An Etymological Dictionary of Astronomy and Astrophysics - 1». dictionary.obspm.fr. دریافت‌شده در ۲۰۲۰-۰۸-۰۸.
  4. «An Etymological Dictionary of Astronomy and Astrophysics - 1». dictionary.obspm.fr. دریافت‌شده در ۲۰۲۰-۰۸-۰۸.