فیلم علمی تخیلی

(تغییرمسیر از فیلم علمی–تخیلی)

فیلم علمی-تخیلی یک ژانر فیلم است که در آن از ترکیب توصیفاتی همچون داستان‌های علمی-تخیلی، ادبیات گمانه‌زن و دانش استفاده شده‌است. به‌طور کلی این فیلم‌ها در مورد پدیده‌های ساخته می‌شوند که از دید علم لزوماً پذیرفته نشده‌است. پدیده‌هایی همچون موجودات فرازمینی، قدرت‌های عجیب، دنیاهای بیگانه، حس ششم و سفر در زمان و همچنین اغلب همراه با عناصر مربوط به آینده همچون فضاپیما و ربات‌ها یا فناوری‌های دیگر در این فیلم‌ها استفاده می‌شود.

آثار مشهور ویرایش

سریال‌های تلویزیونی ویرایش

فیلم‌ها ویرایش