فیل‌های جنگی ایرانی

ایرانیان در جنگ گوگمل در سال ۳۳۱ پیش از میلاد از فیل‌های جنگی استفاده کردند. این نبرد میان اسکندر سردار مقدونیه و داریوش سوم پادشاه ایران درگرفت. ایرانیان ۱۵ فیل جنگی تعلیم دیده هندی را در قلب میانی صف جنگی خود جای داده بودند که آنچنان تأثیری بر روی سپاه مقدونی گذارده بودند که شب قبل از نبرد، اسکندر مراسم قربانی برای خدای ترس را به جا آورد. با وجود این، ایرانیان جنگ را باختند و امپراتوری هخامنشی را به اسکندر واگذار کردند. این فیل‌ها بعدها توسط ساسانیان تحت نظارت سرپرستی ویژه به نام زند-هاپت معروف به فرمانده هندوها، مورد استفاده قرار گرفتند.

فیل‌های جنگی در طاق بستان، ایران
مینیاتور قرون وسطی که فیل‌های جنگی ارتش ساسانیان را نشان می‌دهد

جستارهای وابستهویرایش

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش

پیوند به بیرونویرایش