قائم (قاهره)

القائم (عربی: القائم بأمر الله‎) یک خلیفه عباسی در مصر بود که تحت قیومیت مملوکان بین ۱۴۵۱ و ۱۴۵۵ خلافت داشت. او توسط سلطان اسماعیل الدین اینال خلع شد زیرا در شورش مملوک‌ها علیه اینال، از آن‌ها اعلان حمایت کرد.

القائم

سلطنت۱۴۵۱–۱۴۵۵
پیشینمستکفی دوم
جانشینمستنجد
درگذشته۱۴۵۸
پدرمتوکل اول
دین و مذهباسلام

منابعویرایش

  • "Biography of Al-Qa'im" (به Arabic). Islampedia.com. Archived from the original on 2008-06-11.

کتابشناسیویرایش