مملوک در عربی به معنی برده است و می‌تواند به یکی از پادشاهی‌های زیر اشاره کند:

یک نجیب‌زادهٔ مملوک از حلب

از این میان، سلطنت مملوک در مصر طولانی‌ترین سلطنت را دارا بود که با ترفیع سربازان ترک از نژاد قپچاق و دیگر نژادهای ترک و چرکسها و گرجی‌ها دولتی نظامی را در تاریخ مصر اسلامی تشکیل دادند.

منابعویرایش

Wikipedia contributors, "Mamluk," Wikipedia, The Free Encyclopedia, (accessed January 10, 2015).