قطر (ابهام‌زدایی)

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی در ویکی‌پدیا

قَطَر نام یک کشور عربی است.
قطر همچنین ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:

  • قطر سوراخ یکی از اصطلاحات در فناوری موتور خودرو
ریاضیات