والیبال قهرمانی مردان آسیا ۱۹۸۹


والیبال قهرمانی مردان آسیا ۱۹۸۹ پنجمین دوره از قهرمانی آسیا می‌باشد که از ۱۵ تا ۲۴ سپتامبر ۱۹۸۹ در سئول، کره جنوبی برگزار گردید.

قهرمانی آسیا ۱۹۸۹
جزئیات تورنمنت
کشور میزبان کره جنوبی
تاریخ۱۵–۲۴ سپتامبر
تیم‌ها۱۹
مکان(ها)۲ (در ۱ شهر میزبان)
قهرمان کرهٔ جنوبی (یکمین عنوان)

ترکیب گروه‌ها

ویرایش
گروه A گروه B گروه C گروه D

  بحرین
  کرهٔ جنوبی
  عراق
  نپال
  تایلند

  بنگلادش
  امارات متحدهٔ عربی
  ژاپن
  نیوزیلند
  پاکستان

  استرالیا
  چین
  ایران
  قطر
  تایوان

  هنگ کنگ
  هند
  کویت
  سری‌لانکا

دور مقدماتی

ویرایش

گروه A

ویرایش
مسابقات ست‌ها امتیازها
رتبه تیم امتیازها برد باخت برد باخت نسبت برد باخت نسبت
۱   کرهٔ جنوبی ۸ ۴ ۰ ۱۲ ۰ MAX ۱۸۰ ۵۲ ۳٫۴۶۲
۲   عراق ۷ ۳ ۱ ۹ ۶ ۱٫۵۰۰ ۹ ۶ ۱٫۵۰۰
۳   تایلند ۶ ۲ ۲ ۸ ۶ ۱٫۳۳۳ ۱۶۳ ۱۶۲ ۱٫۰۰۶
۴   بحرین ۵ ۱ ۳ ۴ ۱۰ ۰٫۴۰۰ ۱۴۳ ۱۸۱ ۰٫۷۹۰
۵   نپال ۴ ۰ ۴ ۱ ۱۲ ۰٫۰۸۳
تاریخ نتیجه ست ۱ ست ۲ ست ۳ ست ۴ ست ۵ مجموع
۱۷ اکتبر کرهٔ جنوبی   ۳–۰   بحرین ۱۵–۰ ۱۵–۲ ۱۵–۴ ۴۵–۶
۱۷ اکتبر تایلند   ۳–۰   نپال ۱۵–۱۰ ۱۵–۲ ۱۵–۱۲ ۴۵–۲۴
۱۸ اکتبر کرهٔ جنوبی   ۳–۰   عراق ۱۵–۰ ۱۵–۹ ۱۵–۱۳ ۴۵–۲۲
۱۸ اکتبر تایلند   ۳–۰   بحرین ۱۵–۸ ۱۵–۱۳ ۱۵–۹ ۴۵–۳۰
۱۹ اکتبر عراق   ۳–۲   تایلند ۱۵–۷ ۶–۱۵ ۱۲–۱۵ ۱۵–۱۳ ۱۵–۸ ۶۳–۵۸
۱۹ اکتبر بحرین   ۳–۱   نپال ۸–۱۵ ۱۵–۵ ۱۵–۶ ۱۵–۵ ۵۳–۳۱
۱۸ اکتبر عراق   ۳–۰   نپال ۱۵–۵ ۱۵–۷ ۱۶–۱۴ ۴۶–۲۶
۱۹ اکتبر کرهٔ جنوبی   ۳–۰   تایلند ۱۵–۰ ۱۵–۷ ۱۵–۸ ۴۵–۱۵
۱۹ اکتبر عراق   ۳–۱   بحرین ۱۵–۱۱ ۱۵–۱۳ ۱۵–۱۷ ۱۵–۱۳ ۶۰–۵۴
۱۹ اکتبر تایلند   ۳–۰   نپال ۱۵–۴ ۱۵–۵ ۱۵–۲ ۴۵–۱۱

گروه B

ویرایش
مسابقات ست‌ها امتیازها
رتبه تیم امتیازها برد باخت برد باخت نسبت برد باخت نسبت
۱   ژاپن ۸ ۴ ۰ ۱۲ ۰ MAX
۲   پاکستان ۷ ۳ ۱ ۹ ۳ ۳٫۰۰۰
۳   امارات متحدهٔ عربی ۶ ۲ ۲ ۶ ۷ ۰٫۸۵۷
۴   نیوزیلند ۵ ۱ ۳ ۴ ۹ ۰٫۴۴۴ ۱۰۱ ۱۶۸ ۰٫۶۰۱
۵   بنگلادش ۴ ۰ ۴ ۰ ۱۲ ۰٫۰۰۰
تاریخ نتیجه ست ۱ ست ۲ ست ۳ ست ۴ ست ۵ مجموع
۱۷ اکتبر ژاپن   ۳–۰   پاکستان ۱۵–۲ ۱۵–۳ ۱۵–۲ ۴۵–۷
۱۷ اکتبر نیوزیلند   ۳–۰   بنگلادش ۱۵–۱۱ ۱۵–۶ ۱۵–۱۴ ۴۵–۳۱
۱۸ اکتبر ژاپن   ۳–۰   نیوزیلند ۱۵–۱ ۱۵–۱ ۱۵–۱ ۴۵–۳
۱۸ اکتبر امارات متحدهٔ عربی   ۳–۰   بنگلادش ۱۵–۶ ۱۵–۱۱ ۱۵–۶ ۴۵–۲۳
۱۹ اکتبر ژاپن   ۳–۰   امارات متحدهٔ عربی ۱۵–۲ ۱۵–۳ ۱۵–۱۰ ۴۵–۱۵
۱۹ اکتبر پاکستان   ۳–۰   نیوزیلند ۱۵–۲ ۱۵–۸ ۱۵–۴ ۴۵–۱۴
۱۸ اکتبر پاکستان   ۳–۰   امارات متحدهٔ عربی ۱۵–۱۳ ۱۵–۱۳ ۱۵–۸ ۴۵–۳۴
۱۹ اکتبر ژاپن   ۳–۰   بنگلادش ۱۵–۲ ۱۵–۳ ۱۵–۲ ۴۵–۷
۱۹ اکتبر پاکستان   ۳–۰   بنگلادش ۱۵–۹ ۱۵–۴ ۱۵–۳ ۴۵–۱۶
۱۹ اکتبر امارات متحدهٔ عربی   ۳–۱   نیوزیلند ۲–۱۵ ۱۵–۶ ۱۵–۸ ۱۵–۹ ۴۷–۳۸

گروه C

ویرایش
مسابقات ست‌ها امتیازها
رتبه تیم امتیازها برد باخت برد باخت نسبت برد باخت نسبت
۱   چین ۸ ۴ ۰ ۱۲ ۳ ۴٫۰۰۰ ۲۲۰ ۱۱۵ ۱٫۹۱۳
۲   ایران ۷ ۳ ۱ ۱۰ ۳ ۳٫۳۳۳
۳   تایوان ۶ ۲ ۲ ۷ ۶ ۱٫۱۶۷
۴   استرالیا ۵ ۱ ۳ ۴ ۹ ۰٫۴۴۴
۵   قطر ۴ ۰ ۴ ۰ ۱۲ ۰٫۰۰۰
تاریخ نتیجه ست ۱ ست ۲ ست ۳ ست ۴ ست ۵ مجموع
۱۷ اکتبر استرالیا   ۳–۰   قطر ۱۵–۴ ۱۵–۴ ۱۵–۶ ۴۵–۱۴
۱۷ اکتبر چین   ۳–۱   تایوان ۱۴–۱۶ ۱۵–۹ ۱۶–۱۴ ۱۵–۱۱ ۶۰–۵۰
۱۸ اکتبر چین   ۳–۰   قطر ۱۵–۵ ۱۵–۰ ۱۵–۰ ۴۵–۵
۱۸ اکتبر ایران   ۳–۰   تایوان ۱۵–۱۳ ۱۵–۱۰ ۱۵–۱۱ ۴۵–۳۴
۱۹ اکتبر ایران   ۳–۰   قطر ۱۵–۱ ۱۵–۴ ۱۵–۱ ۴۵–۶
۱۹ اکتبر چین   ۳–۱   استرالیا ۱۵–۵ ۱۵–۷ ۱۲–۱۵ ۱۵–۶ ۵۷–۳۳
۱۸ اکتبر ایران   ۳–۰   استرالیا ۱۵–۹ ۱۵–۹ ۱۵–۶ ۴۵–۲۴
۱۹ اکتبر تایوان   ۳–۰   قطر ۱۵–۲ ۱۵–۱ ۱۵–۱۰ ۴۵–۱۳
۱۹ اکتبر چین   ۳–۱   ایران ۱۵–۱ ۱۵–۱ ۱۳–۱۵ ۱۵–۱۰ ۵۸–۲۷
۱۹ اکتبر تایوان   ۳–۰   استرالیا ۱۵–۸ ۱۵–۱۰ ۱۵–۴ ۴۵–۲۲

گروه D

ویرایش
مسابقات ست‌ها امتیازها
رتبه تیم امتیازها برد باخت برد باخت نسبت برد باخت نسبت
۱   هند ۶ ۳ ۰ ۹ ۰ MAX
۲   کویت ۵ ۲ ۱ ۶ ۳ ۲٫۰۰۰ ۱۱۷ ۶۹ ۱٫۶۹۶
۳   سری‌لانکا ۴ ۱ ۲ ۳ ۶ ۰٫۵۰۰
۴   هنگ کنگ ۳ ۰ ۳ ۰ ۹ ۰٫۰۰۰ ۴۶ ۱۳۷ ۰٫۳۳۶
تاریخ نتیجه ست ۱ ست ۲ ست ۳ ست ۴ ست ۵ مجموع
۱۶ سپتامبر کویت   ۳–۰   سری‌لانکا ۱۵–۷ ۱۵–۵ ۱۵–۰ ۴۵–۱۲
۱۷ سپتامبر هند   ۳–۰   هنگ کنگ ۱۵–۵ ۱۵–۳ ۱۵–۲ ۴۵–۱۰
۱۸ سپتامبر سری‌لانکا   ۳–۰   هنگ کنگ ۱۷–۱۵ ۱۵–۵ ۱۵–۴ ۴۷–۲۴
۱۸ سپتامبر هند   ۳–۰   کویت ۱۵–۸ ۱۵–۸ ۱۵–۱۱ ۴۵–۲۷
۱۹ سپتامبر هند   ۳–۰   سری‌لانکا ۱۵–۶ ۱۵–۲ ۱۵–۵ ۴۵–۱۳
۲۰ سپتامبر کویت   ۳–۰   هنگ کنگ ۱۵–۵ ۱۵–۲ ۱۵–۵ ۴۵–۱۲

دور دوم

ویرایش

گروه E

ویرایش
مسابقات ست‌ها امتیازها
رتبه تیم امتیازها برد باخت برد باخت نسبت برد باخت نسبت
۱   کرهٔ جنوبی ۶ ۳ ۰ ۹ ۲ ۴٫۵۰۰ ۱۵۵ ۱۰۳ ۱٫۵۰۵
۲   چین ۵ ۲ ۱ ۸ ۴ ۲٫۰۰۰ ۱۶۲ ۱۱۰ ۱٫۴۷۳
۳   عراق ۴ ۱ ۲ ۳ ۷ ۰٫۴۲۹ ۹۴ ۱۴۴ ۰٫۶۵۳
۴   ایران ۳ ۰ ۳ ۲ ۹ ۰٫۲۲۲ ۱۰۳ ۱۵۷ ۰٫۶۵۶
تاریخ نتیجه ست ۱ ست ۲ ست ۳ ست ۴ ست ۵ مجموع
۲۱ سپتامبر چین   ۳–۰   عراق ۱۵–۱۲ ۱۵–۶ ۱۵–۰ ۴۵–۱۸
۲۱ سپتامبر کرهٔ جنوبی   ۳–۰   ایران ۱۵–۴ ۱۵–۶ ۱۵–۱۲ ۴۵–۲۲
۲۲ سپتامبر عراق   ۳–۱   ایران ۱۵–۱۰ ۱۷–۱۵ ۶–۱۵ ۱۶–۱۴ ۵۴–۵۴
۲۲ سپتامبر کرهٔ جنوبی   ۳–۲   چین ۱۰–۱۵ ۱۵–۶ ۱۰–۱۵ ۱۵–۱۰ ۱۵–۱۳ ۶۵–۵۹

گروه F

ویرایش
مسابقات ست‌ها امتیازها
رتبه تیم امتیازها برد باخت برد باخت نسبت برد باخت نسبت
۱   ژاپن ۶ ۳ ۰ ۹ ۰ MAX ۱۳۵ ۵۱ ۲٫۶۴۷
۲   پاکستان ۵ ۲ ۱ ۶ ۵ ۱٫۲۰۰ ۱۱۴ ۱۴۵ ۰٫۷۸۶
۲   هند ۴ ۱ ۲ ۴ ۶ ۰٫۶۶۷ ۱۲۱ ۱۲۶ ۰٫۹۶۰
۴   کویت ۳ ۰ ۳ ۱ ۹ ۰٫۱۱۱ ۹۵ ۱۴۳ ۰٫۶۶۴
تاریخ نتیجه ست ۱ ست ۲ ست ۳ ست ۴ ست ۵ مجموع
۲۱ سپتامبر پاکستان   ۳–۱   هند ۸–۱۵ ۱۶–۱۴ ۱۵–۱۲ ۱۵–۱۳ ۵۴–۵۴
۲۱ سپتامبر ژاپن   ۳–۰   کویت ۱۵–۵ ۱۵–۹ ۱۵–۸ ۴۵–۲۲
۲۲ سپتامبر پاکستان   ۳–۱   هند ۷–۱۵ ۱۵–۹ ۱۵–۸ ۱۶–۱۴ ۵۳–۴۶
۲۲ سپتامبر ژاپن   ۳–۰   هند ۱۵–۱۰ ۱۵–۸ ۱۵–۴ ۴۵–۲۲

رده‌بندی سیزدهم تا شانزدهم

ویرایش
  نیمه‌نهایی مکان سیزدهم
۲۳ سپتامبر – سئول
   سری‌لانکا  ۳  
   بحرین  ?  
 
۲۴ سپتامبر – سئول
       سری‌لانکا  ۳
     هنگ کنگ  ?
مکان پانزدهم
۲۳ سپتامبر – سئول ۲۴ سپتامبر – سئول
   هنگ کنگ  ۳    بحرین  ۳
   تایلند  ?      تایلند  ?

نیمه‌نهایی سیزدهم تا شانزدهم

ویرایش
تاریخ نتیجه ست ۱ ست ۲ ست ۳ ست ۴ ست ۵ مجموع
۲۳ سپتامبر هنگ کنگ   ۳–?   تایلند
۲۳ سپتامبر سری‌لانکا   ۳–?   بحرین

مکان پانزدهم

ویرایش
تاریخ نتیجه ست ۱ ست ۲ ست ۳ ست ۴ ست ۵ مجموع
۲۴ سپتامبر تایلند   ۳–?   بحرین

مکان سیزدهم

ویرایش
تاریخ نتیجه ست ۱ ست ۲ ست ۳ ست ۴ ست ۵ مجموع
۲۴ سپتامبر سری‌لانکا   ۳–?   هنگ کنگ

رده‌بندی نهم تا دوازدهم

ویرایش
  نیمه‌نهایی مکان نهم
۲۳ سپتامبر – سئول
   تایوان  ۳  
   نیوزیلند  ?  
 
۲۴ سپتامبر – سئول
       تایوان  ۳
     استرالیا  ?
مکان یازدهم
۲۳ سپتامبر – سئول ۲۴ سپتامبر – سئول
   استرالیا  ۳    امارات متحدهٔ عربی  ۳
   امارات متحدهٔ عربی  ?      نیوزیلند  ?

نیمه‌نهایی نهم تا دوازدهم

ویرایش
تاریخ نتیجه ست ۱ ست ۲ ست ۳ ست ۴ ست ۵ مجموع
۲۳ سپتامبر استرالیا   ۳–?   امارات متحدهٔ عربی
۲۳ سپتامبر تایوان   ۳–?   نیوزیلند

مکان یازدهم

ویرایش
تاریخ نتیجه ست ۱ ست ۲ ست ۳ ست ۴ ست ۵ مجموع
۲۴ سپتامبر امارات متحدهٔ عربی   ۳–?   نیوزیلند

مکان نهم

ویرایش
تاریخ نتیجه ست ۱ ست ۲ ست ۳ ست ۴ ست ۵ مجموع
۲۴ سپتامبر تایوان   ۳–?   استرالیا

رده‌بندی پنجم تا هشتم

ویرایش
  نیمه‌نهایی مکان پنجم
۲۳ سپتامبر – سئول
   کویت  ۳  
   عراق  ?  
 
۲۴ سپتامبر – سئول
       کویت  ۳
     هند  ?
مکان هفتم
۲۳ سپتامبر – سئول ۲۴ سپتامبر – سئول
   هند  ۳    عراق  ۳
   ایران  ?      ایران  ?

نیمه‌نهایی پنجم تا هشتم

ویرایش
تاریخ نتیجه ست ۱ ست ۲ ست ۳ ست ۴ ست ۵ مجموع
۲۳ سپتامبر هند   ۳–?   ایران
۲۳ سپتامبر کویت   ۳–?   عراق

مکان هفتم

ویرایش
تاریخ نتیجه ست ۱ ست ۲ ست ۳ ست ۴ ست ۵ مجموع
۲۴ سپتامبر عراق   ۳–?   ایران

مکان پنجم

ویرایش
تاریخ نتیجه ست ۱ ست ۲ ست ۳ ست ۴ ست ۵ مجموع
۲۴ سپتامبر کویت   ۳–۱   هند ۱۵–۱۱ ۱۰–۱۵ ۱۵–۱۱ ۱۵–۵ ۵۵–۴۲

قهرمانی

ویرایش
  نیمه‌نهایی نهایی
۲۳ سپتامبر – سئول
   کرهٔ جنوبی  ۳  
   پاکستان  ۰  
 
۲۴ سپتامبر – سئول
       کرهٔ جنوبی  ۳
     ژاپن  ۰
مکان سوم
۲۳ سپتامبر – سئول ۲۴ سپتامبر – سئول
   ژاپن  ۳    چین  ۳
   چین  ۰      پاکستان  ۲

نیمه‌نهایی

ویرایش
تاریخ نتیجه ست ۱ ست ۲ ست ۳ ست ۴ ست ۵ مجموع
۲۳ سپتامبر کرهٔ جنوبی   ۳–۰   پاکستان ۱۵–۴ ۱۵–۱ ۱۵–۹ ۴۵–۱۴
۲۳ سپتامبر ژاپن   ۳–۰   چین ۱۵–۱۱ ۱۵–۱۰ ۱۵–۲ ۴۵–۲۳

مکان سوم

ویرایش
تاریخ نتیجه ست ۱ ست ۲ ست ۳ ست ۴ ست ۵ مجموع
۲۴ سپتامبر چین   ۳–۲   پاکستان ۱۳–۱۵ ۱۵–۱۱ ۱۵–۱۰ ۱۳–۱۵ ۱۵–۱۰ ۷۱–۶۱

فینال

ویرایش
تاریخ نتیجه ست ۱ ست ۲ ست ۳ ست ۴ ست ۵ مجموع
۲۴ سپتامبر کرهٔ جنوبی   ۳–۰   ژاپن ۱۵–۶ ۱۵–۹ ۱۵–۱۳ ۴۵–۲۸

جدول نهایی

ویرایش

منابع

ویرایش