تیم ملی والیبال مردان کویت

تیم ملی والیبال مردان کویت نماینده کویت در مسابقات بین‌المللی والیبال و مسابقات دوستانه است. این تیم ملی در حال حاضر در رتبه ۸۰ جهان قرار دارد.[۱][۲]

کویت
سازماناتحادیه والیبال کویت (KVA)
کنفدراسیونآسیا
سرمربیسعد السعد
رده‌بندی FIVB۸۰ (از ۲۸ ژوئن ۲۰۲۱)
لباس‌ها
Team colours Team colours Team colours
Team colours
 
میزبان

قهرمانی آسیا ویرایش

سال نتیجه پی ال دی برد باخت SW SL PW PL
  ۱۹۷۵ شرکت نکرد ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
  ۱۹۷۹ هفتم ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
  ۱۹۸۳ هفتم ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
  ۱۹۸۷ چهارم ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
  ۱۹۸۹ پنجم ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
  ۱۹۹۱ شرکت نکرد ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
  ۱۹۹۳ چهاردهم ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
  ۱۹۹۵ سیزدهم ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
  ۱۹۹۷ شرکت نکرد ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
  ۱۹۹۹ چهاردهم ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
  ۲۰۰۱ شرکت نکرد ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
  ۲۰۰۳ شرکت نکرد ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
  ۲۰۰۵ شرکت نکرد ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
  ۲۰۰۷ هفدهم ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
  ۲۰۰۹ شرکت نکرد ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
  ۲۰۱۱ شرکت نکرد ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
  ۲۰۱۳ هفدهم ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
  ۲۰۱۵ چهاردهم ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
  ۲۰۱۷ شرکت نکرد ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
  ۲۰۱۹ پانزدهم ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
مجموع ۰/۱۹ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰

منابع ویرایش