قهرمانی وزنه‌برداری جهان ۱۹۷۰

قهرمانی وزنه‌برداری جهان ۱۹۷۰ چهل و چهارمین دوره از رقابت‌های قهرمانی جهان می‌باشد که از ۱۲ تا ۲۰ سپتامبر ۱۹۷۰ در کلمبوس، ایالات متحدهٔ آمریکا برگزار گردید. در این دوره ۱۲۹ ورزشکار مرد از ۲۸ کشور رقابت کردند.

قهرمانی جهان ۱۹۷۰
شهر میزبانایالات متحده آمریکاکلمبوس، ایالات متحده آمریکا
تاریخ‌ها۱۲–۲۰ سپتامبر

آزمایش آمفتامین (دکسترا) نه وزنه‌بردار مثبت اعلام شد و آن‌ها رد صلاحیت شدند.[۱] نمونه‌های ادرار با بهره‌گیری از دستگاه اسپکتروفتومتر طیف‌سنج ماورا بنفش بکمن DK-2 آزمایش شدند.[۲]

خلاصه مدال‌ها

رویداد طلا نقره برنز
۵۲ ک‌گ
پرس Sándor Holczreiter
  مجارستان
۱۲۰٫۰ ک‌گ Vladislav Krishchishin
  اتحاد جماهیر شوروی
۱۱۲٫۵ ک‌گ Vladimir Smetanin
  اتحاد جماهیر شوروی
۱۰۵٫۰ ک‌گ
یک ضرب Walter Szołtysek
  لهستان
۱۰۲٫۵ ک‌گ Vladimir Smetanin
  اتحاد جماهیر شوروی
۱۰۰٫۰ ک‌گ Salvador del Rosario
  فیلیپین
۹۵٫۰ ک‌گ
دو ضرب Salvador del Rosario
  فیلیپین
۱۳۰٫۰ ک‌گ Charlie Depthios
  اندونزی
۱۲۷٫۵ ک‌گ Walter Szołtysek
  لهستان
۱۲۷٫۵ ک‌گ
مجموع Sándor Holczreiter
  مجارستان
۳۴۲٫۵ ک‌گ
ر.ج
Walter Szołtysek
  لهستان
۳۳۰٫۰ ک‌گ Vladimir Smetanin
  اتحاد جماهیر شوروی
۳۳۰٫۰ ک‌گ
۵۶ ک‌گ
پرس ایمره فولدی
  مجارستان
۱۲۰٫۰ ک‌گ Fernando Báez
  پورتوریکو
۱۱۵٫۰ ک‌گ محمد نصیری
  ایران
۱۱۵٫۰ ک‌گ
یک ضرب هنریک تروبیکی
  لهستان
۱۰۷٫۵ ک‌گ Kenkichi Ando
  ژاپن
۱۰۵٫۰ ک‌گ ایمره فولدی
  مجارستان
۱۰۵٫۰ ک‌گ
دو ضرب محمد نصیری
  ایران
۱۴۷٫۵ ک‌گ ایمره فولدی
  مجارستان
۱۳۷٫۵ ک‌گ Kenkichi Ando
  ژاپن
۱۳۵٫۰ ک‌گ
مجموع محمد نصیری
  ایران
۳۶۲٫۵ ک‌گ ایمره فولدی
  مجارستان
۳۶۲٫۵ ک‌گ هنریک تروبیکی
  لهستان
۳۵۷٫۵ ک‌گ
۶۰ ک‌گ
پرس Mladen Kuchev
  بلغارستان
۱۳۰٫۰ ک‌گ Mieczysław Nowak
  لهستان
۱۲۷٫۵ ک‌گ یوشینوبو میاکه
  ژاپن
۱۲۰٫۰ ک‌گ
یک ضرب Jan Wojnowski
  لهستان
۱۲۰٫۰ ک‌گ Yoshiyuki Miyake
  ژاپن
۱۱۷٫۵ ک‌گ Mieczysław Nowak
  لهستان
۱۱۵٫۰ ک‌گ
دو ضرب Mieczysław Nowak
  لهستان
۱۵۰٫۰ ک‌گ Jan Wojnowski
  لهستان
۱۴۷٫۵ ک‌گ János Benedek
  مجارستان
۱۴۷٫۵ ک‌گ
مجموع Mieczysław Nowak
  لهستان
۳۹۲٫۵ ک‌گ Jan Wojnowski
  لهستان
۳۸۵٫۰ ک‌گ Yoshiyuki Miyake
  ژاپن
۳۸۲٫۵ ک‌گ
۶۷٫۵ ک‌گ
پرس János Bagócs
  مجارستان
۱۴۰٫۰ ک‌گ Zbigniew Kaczmarek
  لهستان
۱۴۰٫۰ ک‌گ والدمار باشانوفسکی
  لهستان
۱۳۷٫۵ ک‌گ
یک ضرب والدمار باشانوفسکی
  لهستان
۱۳۵٫۰ ک‌گ Zbigniew Kaczmarek
  لهستان
۱۳۲٫۵ ک‌گ Yusaku Ono
  ژاپن
۱۲۵٫۰ ک‌گ
دو ضرب János Bagócs
  مجارستان
۱۶۷٫۵ ک‌گ Zbigniew Kaczmarek
  لهستان
۱۶۷٫۵ ک‌گ Won Shin-hee
  کره جنوبی
۱۶۵٫۰ ک‌گ
مجموع Zbigniew Kaczmarek
  لهستان
۴۴۰٫۰ ک‌گ والدمار باشانوفسکی
  لهستان
۴۳۷٫۵ ک‌گ János Bagócs
  مجارستان
۴۳۲٫۵ ک‌گ
۷۵ ک‌گ
پرس ویکتور کورنتسوف
  اتحاد جماهیر شوروی
۱۵۲٫۵ ک‌گ Ari Kurko
  فنلاند
۱۵۰٫۰ ک‌گ Werner Dittrich
  آلمان شرقی
۱۵۰٫۰ ک‌گ
یک ضرب Aimé Terme
  فرانسه
۱۴۲٫۵ ک‌گ لایف ینسن
  نروژ
۱۴۲٫۵ ک‌گ محمد طرابلسی
  لبنان
۱۴۰٫۰ ک‌گ
دو ضرب ویکتور کورنتسوف
  اتحاد جماهیر شوروی
۱۸۰٫۰ ک‌گ Gábor Szarvas
  مجارستان
۱۷۲٫۵ ک‌گ یوردان بیکوف
  بلغارستان
۱۷۰٫۰ ک‌گ
مجموع ویکتور کورنتسوف
  اتحاد جماهیر شوروی
۴۶۲٫۵ ک‌گ لایف ینسن
  نروژ
۴۵۵٫۰ ک‌گ Gábor Szarvas
  مجارستان
۴۴۵٫۰ ک‌گ
۸۲٫۵ ک‌گ
پرس Gennady Ivanchenko
  اتحاد جماهیر شوروی
۱۶۵٫۰ ک‌گ Norbert Ozimek
  لهستان
۱۶۰٫۰ ک‌گ György Horváth
  مجارستان
۱۵۷٫۵ ک‌گ
یک ضرب Gennady Ivanchenko
  اتحاد جماهیر شوروی
۱۵۰٫۰ ک‌گ دیوید ریگتر
  اتحاد جماهیر شوروی
۱۴۷٫۵ ک‌گ Masushi Ouchi
  ژاپن
۱۴۵٫۰ ک‌گ
دو ضرب Gennady Ivanchenko
  اتحاد جماهیر شوروی
۱۹۰٫۰ ک‌گ Norbert Ozimek
  لهستان
۱۸۲٫۵ ک‌گ Mike Karchut
  ایالات متحده آمریکا
۱۸۲٫۵ ک‌گ
مجموع Gennady Ivanchenko
  اتحاد جماهیر شوروی
۵۰۵٫۰ ک‌گ
ر.ج
Norbert Ozimek
  لهستان
۴۸۲٫۵ ک‌گ دیوید ریگتر
  اتحاد جماهیر شوروی
۴۸۲٫۵ ک‌گ
۹۰ ک‌گ
پرس Vasily Kolotov
  اتحاد جماهیر شوروی
۱۷۵٫۰ ک‌گ Jean-Pierre Van Lerberghe
  بلژیک
۱۶۵٫۰ ک‌گ Marek Gołąb
  لهستان
۱۶۵٫۰ ک‌گ
یک ضرب Vasily Kolotov
  اتحاد جماهیر شوروی
۱۶۰٫۰ ک‌گ Rainer Dörrzapf
  آلمان غربی
۱۴۵٫۰ ک‌گ Pierre Gourrier
  فرانسه
۱۴۲٫۵ ک‌گ
دو ضرب Vasily Kolotov
  اتحاد جماهیر شوروی
۲۰۲٫۵ ک‌گ
ر.ج
Phil Grippaldi
  ایالات متحده آمریکا
۱۹۰٫۰ ک‌گ Géza Tóth
  مجارستان
۱۸۷٫۵ ک‌گ
مجموع Vasily Kolotov
  اتحاد جماهیر شوروی
۵۳۷٫۵ ک‌گ
ر.ج
Phil Grippaldi
  ایالات متحده آمریکا
۴۹۰٫۰ ک‌گ Géza Tóth
  مجارستان
۴۹۰٫۰ ک‌گ
۱۱۰ ک‌گ
پرس یان تالتس
  اتحاد جماهیر شوروی
۲۰۰٫۰ ک‌گ
ر.ج
Aleksandar Kraychev
  بلغارستان
۱۸۷٫۵ ک‌گ Bob Bednarski
  ایالات متحده آمریکا
۱۸۲٫۵ ک‌گ
یک ضرب Kauko Kangasniemi
  فنلاند
۱۶۰٫۰ ک‌گ یان تالتس
  اتحاد جماهیر شوروی
۱۵۵٫۰ ک‌گ Jean-Paul Fouletier
  فرانسه
۱۵۲٫۵ ک‌گ
دو ضرب یان تالتس
  اتحاد جماهیر شوروی
۲۱۰٫۰ ک‌گ Roberto Vezzani
  ایتالیا
۲۰۰٫۰ ک‌گ Bob Bednarski
  ایالات متحده آمریکا
۲۰۰٫۰ ک‌گ
مجموع یان تالتس
  اتحاد جماهیر شوروی
۵۶۵٫۰ ک‌گ
ر.ج
Aleksandar Kraychev
  بلغارستان
۵۳۵٫۰ ک‌گ Bob Bednarski
  ایالات متحده آمریکا
۵۳۰٫۰ ک‌گ
۱۱۰+ ک‌گ
پرس Serge Reding
  بلژیک
۲۱۵٫۰ ک‌گ واسیلی آلکسیف
  اتحاد جماهیر شوروی
۲۱۵٫۰ ک‌گ Ken Patera
  ایالات متحده آمریکا
۲۰۷٫۵ ک‌گ
یک ضرب Kalevi Lahdenranta
  فنلاند
۱۷۲٫۵ ک‌گ واسیلی آلکسیف
  اتحاد جماهیر شوروی
۱۷۰٫۰ ک‌گ Manfred Rieger
  آلمان شرقی
۱۶۵٫۰ ک‌گ
دو ضرب واسیلی آلکسیف
  اتحاد جماهیر شوروی
۲۲۷٫۵ ک‌گ
ر.ج
Serge Reding
  بلژیک
۲۱۵٫۰ ک‌گ Kalevi Lahdenranta
  فنلاند
۲۱۰٫۰ ک‌گ
مجموع واسیلی آلکسیف
  اتحاد جماهیر شوروی
۶۱۲٫۵ ک‌گ Serge Reding
  بلژیک
۵۹۰٫۰ ک‌گ Kalevi Lahdenranta
  فنلاند
۵۷۷٫۵ ک‌گ

جدول مدال‌ها

رده‌بندی بر اساس مدال‌ها بزرگ (نتیجهٔ مجموع)

رتبهکشورطلانقرهبرنزمجموع
۱  اتحاد جماهیر شوروی۵۰۲۷
۲  لهستان۲۴۱۷
۳  مجارستان۱۱۳۵
۴  ایران۱۰۰۱
۵  ایالات متحده آمریکا۰۱۱۲
۶  بلغارستان۰۱۰۱
  بلژیک۰۱۰۱
  نروژ۰۱۰۱
۹  فنلاند۰۰۱۱
  ژاپن۰۰۱۱
مجموع (۱۰ کشور)۹۹۹۲۷

رده‌بندی بر اساس تمام مدال‌ها: بزرگ (نتیجهٔ مجموع) و کوچک (پرس، یک ضرب و دو ضرب)

رتبهکشورطلانقرهبرنزمجموع
۱  اتحاد جماهیر شوروی۱۶۶۳۲۵
۲  لهستان۷۱۱۵۲۳
۳  مجارستان۵۳۷۱۵
۴  فنلاند۲۱۲۵
۵  ایران۲۰۱۳
۶  بلژیک۱۳۰۴
۷  بلغارستان۱۲۱۴
۸  فرانسه۱۰۲۳
۹  فیلیپین۱۰۱۲
۱۰  ایالات متحده آمریکا۰۲۵۷
  ژاپن۰۲۵۷
۱۲  نروژ۰۲۰۲
۱۳  آلمان غربی۰۱۰۱
  اندونزی۰۱۰۱
  ایتالیا۰۱۰۱
  پورتوریکو۰۱۰۱
۱۷  آلمان شرقی۰۰۲۲
۱۸  لبنان۰۰۱۱
  کره جنوبی۰۰۱۱
مجموع (۱۹ کشور)۳۶۳۶۳۶۱۰۸

منابع

پیوند به بیرون