قهرمانی وزنه‌برداری جهان ۱۹۹۳

قهرمانی وزنه‌برداری جهان ۱۹۹۳ شصت و هفتمین دوره از رقابت‌های قهرمانی جهان می‌باشد که از ۱۱ تا ۲۱ نوامبر ۱۹۹۳ در ملبورن، استرالیا برگزار گردید.

قهرمانی جهان ۱۹۹۳
شهر میزباناسترالیاملبورن، استرالیا
تاریخ‌ها۱۱–۲۱ نوامبر

خلاصه مدال‌هاویرایش

مردانویرایش

رویداد طلا نقره برنز
۵۴ ک‌گ
یک ضرب Yang Bing
  چین
۱۲۲٫۵ ک‌گ خلیل موتلو
  ترکیه
۱۲۲٫۵ ک‌گ Ko Kwang-ku
  کرهٔ جنوبی
۱۲۰٫۰ ک‌گ
دو ضرب ایوان ایوانوف
  بلغارستان
۱۵۷٫۵ ک‌گ خلیل موتلو
  ترکیه
۱۵۲٫۵ ک‌گ Ko Kwang-ku
  کرهٔ جنوبی
۱۵۰٫۰ ک‌گ
مجموع ایوان ایوانوف
  بلغارستان
۲۷۷٫۵ ک‌گ
ر.ج
خلیل موتلو
  ترکیه
۲۷۵٫۰ ک‌گ Ko Kwang-ku
  کرهٔ جنوبی
۲۷۰٫۰ ک‌گ
۵۹ ک‌گ
یک ضرب نیکولای پاشالوف
  بلغارستان
۱۳۷٫۵ ک‌گ Hafız Süleymanoğlu
  ترکیه
۱۳۵٫۰ ک‌گ Qiu Shanlin
  چین
۱۳۲٫۵ ک‌گ
دو ضرب نیکولای پاشالوف
  بلغارستان
۱۶۷٫۵ ک‌گ
ر.ج
Georgios Tzelilis
  یونان
۱۶۵٫۰ ک‌گ تانگ لینگشنگ
  چین
۱۶۲٫۵ ک‌گ
مجموع نیکولای پاشالوف
  بلغارستان
۳۰۵٫۰ ک‌گ
ر.ج
Hafız Süleymanoğlu
  ترکیه
۲۹۵٫۰ ک‌گ تانگ لینگشنگ
  چین
۲۹۲٫۵ ک‌گ
۶۴ ک‌گ
یک ضرب نعیم سلیمان‌اوغلو
  ترکیه
۱۴۵٫۰ ک‌گ Zhang Youyi
  چین
۱۴۲٫۵ ک‌گ Ri Hi-bong
  کرهٔ شمالی
۱۴۲٫۵ ک‌گ
دو ضرب نعیم سلیمان‌اوغلو
  ترکیه
۱۷۷٫۵ ک‌گ
ر.ج
Valerios Leonidis
  یونان
۱۷۵٫۰ ک‌گ یوریک سارکیسیان
  ارمنستان
۱۷۵٫۰ ک‌گ
مجموع نعیم سلیمان‌اوغلو
  ترکیه
۳۲۲٫۵ ک‌گ
ر.ج
Ri Hi-bong
  کرهٔ شمالی
۳۱۷٫۵ ک‌گ یوریک سارکیسیان
  ارمنستان
۳۱۵٫۰ ک‌گ
۷۰ ک‌گ
یک ضرب Yoto Yotov
  بلغارستان
۱۵۵٫۰ ک‌گ Ergün Batmaz
  ترکیه
۱۵۰٫۰ ک‌گ Vasil Vanev
  بلغارستان
۱۵۰٫۰ ک‌گ
دو ضرب Yoto Yotov
  بلغارستان
۱۸۷٫۵ ک‌گ Andreas Behm
  آلمان
۱۸۵٫۰ ک‌گ Kim Hak-bong
  کرهٔ جنوبی
۱۸۲٫۵ ک‌گ
مجموع Yoto Yotov
  بلغارستان
۳۴۲٫۵ ک‌گ Ergün Batmaz
  ترکیه
۳۳۲٫۵ ک‌گ Andreas Behm
  آلمان
۳۳۰٫۰ ک‌گ
۷۶ ک‌گ
یک ضرب Ruslan Savchenko
  اوکراین
۱۷۰٫۰ ک‌گ
ر.ج
Kim Myong-nam
  کرهٔ شمالی
۱۶۷٫۵ ک‌گ Altymyrat Orazdurdyýew
  ترکمنستان
۱۶۷٫۵ ک‌گ
دو ضرب Altymyrat Orazdurdyýew
  ترکمنستان
۲۰۲٫۵ ک‌گ
ر.ج
Ruslan Savchenko
  اوکراین
۲۰۰٫۰ ک‌گ خاچاطور کیاپاناکتسیان
  ارمنستان
۱۹۷٫۵ ک‌گ
مجموع Altymyrat Orazdurdyýew
  ترکمنستان
۳۷۰٫۰ ک‌گ
ر.ج
Ruslan Savchenko
  اوکراین
۳۷۰٫۰ ک‌گ Kim Myong-nam
  کرهٔ شمالی
۳۶۲٫۵ ک‌گ
۸۳ ک‌گ
یک ضرب پیروس دیماس
  یونان
۱۷۵٫۰ ک‌گ Oleksandr Blyshchyk
  اوکراین
۱۷۵٫۰ ک‌گ László Barsi
  مجارستان
۱۷۲٫۵ ک‌گ
دو ضرب Marc Huster
  آلمان
۲۱۰٫۰ ک‌گ
ر.ج
Kiril Kounev
  استرالیا
۲۰۷٫۵ ک‌گ Wang Yuanfeng
  چین
۲۰۲٫۵ ک‌گ
مجموع پیروس دیماس
  یونان
۳۷۷٫۵ ک‌گ Marc Huster
  آلمان
۳۷۵٫۰ ک‌گ Kiril Kounev
  استرالیا
۳۷۲٫۵ ک‌گ
۹۱ ک‌گ
یک ضرب Ivan Chakarov
  بلغارستان
۱۸۵٫۰ ک‌گ
ر.ج
آناتولی خراپاتی
  قزاقستان
۱۸۰٫۰ ک‌گ کاخی کاشیاشویلی
  گرجستان
۱۸۰٫۰ ک‌گ
دو ضرب کاخی کاشیاشویلی
  گرجستان
۲۲۲٫۵ ک‌گ Ivan Chakarov
  بلغارستان
۲۲۲٫۵ ک‌گ آناتولی خراپاتی
  قزاقستان
۲۱۵٫۰ ک‌گ
مجموع Ivan Chakarov
  بلغارستان
۴۰۷٫۵ ک‌گ
ر.ج
کاخی کاشیاشویلی
  گرجستان
۴۰۲٫۵ ک‌گ آناتولی خراپاتی
  قزاقستان
۳۹۵٫۰ ک‌گ
۹۹ ک‌گ
یک ضرب Sergey Syrtsov
  روسیه
۱۹۰٫۰ ک‌گ نیکو ولاد
  استرالیا
۱۹۰٫۰ ک‌گ
ر.ج
ویکتور ترگوبوف
  روسیه
۱۸۵٫۰ ک‌گ
دو ضرب ویکتور ترگوبوف
  روسیه
۲۲۲٫۵ ک‌گ
ر.ج
Sergey Syrtsov
  روسیه
۲۱۷٫۵ ک‌گ Igor Sadykov
  آلمان
۲۱۵٫۰ ک‌گ
مجموع ویکتور ترگوبوف
  روسیه
۴۰۷٫۵ ک‌گ Sergey Syrtsov
  روسیه
۴۰۷٫۵ ک‌گ Igor Sadykov
  آلمان
۳۹۲٫۵ ک‌گ
۱۰۸ ک‌گ
یک ضرب تیمور تایمازوف
  اوکراین
۱۹۵٫۰ ک‌گ Ihor Razoronov
  اوکراین
۱۸۵٫۰ ک‌گ Stefan Botev
  استرالیا
۱۸۵٫۰ ک‌گ
دو ضرب Stefan Botev
  استرالیا
۲۳۲٫۵ ک‌گ Ihor Razoronov
  اوکراین
۲۳۰٫۰ ک‌گ تیمور تایمازوف
  اوکراین
۲۲۵٫۰ ک‌گ
مجموع تیمور تایمازوف
  اوکراین
۴۲۰٫۰ ک‌گ Stefan Botev
  استرالیا
۴۱۷٫۵ ک‌گ Ihor Razoronov
  اوکراین
۴۱۵٫۰ ک‌گ
۱۰۸+ ک‌گ
یک ضرب رونی ولر
  آلمان
۲۰۰٫۰ ک‌گ
ر.ج
Manfred Nerlinger
  آلمان
۱۹۲٫۵ ک‌گ آندری چمرکین
  روسیه
۱۹۰٫۰ ک‌گ
دو ضرب Manfred Nerlinger
  آلمان
۲۴۷٫۵ ک‌گ
ر.ج
آندری چمرکین
  روسیه
۲۴۵٫۰ ک‌گ رونی ولر
  آلمان
۲۴۲٫۵ ک‌گ
مجموع رونی ولر
  آلمان
۴۴۲٫۵ ک‌گ
ر.ج
Manfred Nerlinger
  آلمان
۴۴۰٫۰ ک‌گ آندری چمرکین
  روسیه
۴۳۵٫۰ ک‌گ

زنانویرایش

رویداد طلا نقره برنز
۴۶ ک‌گ
یک ضرب Chu Nan-mei
  تایوان
۶۷٫۵ ک‌گ Donka Mincheva
  بلغارستان
۶۷٫۵ ک‌گ Satomi Saito
  ژاپن
۶۵٫۰ ک‌گ
دو ضرب Chu Nan-mei
  تایوان
۸۵٫۰ ک‌گ Yu Shiu-fen
  تایوان
۸۵٫۰ ک‌گ
ر.ج
Satomi Saito
  ژاپن
۸۲٫۵ ک‌گ
مجموع Chu Nan-mei
  تایوان
۱۵۲٫۵ ک‌گ
ر.ج
Yu Shiu-fen
  تایوان
۱۴۷٫۵ ک‌گ Satomi Saito
  ژاپن
۱۴۷٫۵ ک‌گ
۵۰ ک‌گ
یک ضرب Guan Hong
  چین
۷۷٫۵ ک‌گ Liu Xiuhua
  چین
۷۷٫۵ ک‌گ
ر.ج
Kuo Chin-chun
  تایوان
۷۵٫۰ ک‌گ
دو ضرب Liu Xiuhua
  چین
۱۱۰٫۰ ک‌گ
ر.ج
Guan Hong
  چین
۱۰۰٫۰ ک‌گ Kuo Chin-chun
  تایوان
۹۵٫۰ ک‌گ
مجموع Liu Xiuhua
  چین
۱۸۷٫۵ ک‌گ
ر.ج
Guan Hong
  چین
۱۷۷٫۵ ک‌گ Kuo Chin-chun
  تایوان
۱۷۰٫۰ ک‌گ
۵۴ ک‌گ
یک ضرب چن شیائومین
  چین
۹۰٫۰ ک‌گ
ر.ج
Robin Byrd
  ایالات متحده آمریکا
۸۲٫۵ ک‌گ کارنام مالسواری
  هند
۸۲٫۵ ک‌گ
دو ضرب چن شیائومین
  چین
۱۱۰٫۰ ک‌گ
ر.ج
Nancy Niro
  کانادا
۹۷٫۵ ک‌گ Hiromi Uemura
  ژاپن
۹۵٫۰ ک‌گ
مجموع چن شیائومین
  چین
۲۰۰٫۰ ک‌گ
ر.ج
Robin Byrd
  ایالات متحده آمریکا
۱۷۷٫۵ ک‌گ کارنام مالسواری
  هند
۱۷۷٫۵ ک‌گ
۵۹ ک‌گ
یک ضرب Sun Caiyan
  چین
۹۷٫۵ ک‌گ
ر.ج
Gergana Kirilova
  بلغارستان
۹۲٫۵ ک‌گ Maria Christoforidou
  یونان
۹۰٫۰ ک‌گ
دو ضرب Sun Caiyan
  چین
۱۲۰٫۰ ک‌گ
ر.ج
Gergana Kirilova
  بلغارستان
۱۱۰٫۰ ک‌گ Maria Christoforidou
  یونان
۱۰۷٫۵ ک‌گ
مجموع Sun Caiyan
  چین
۲۱۷٫۵ ک‌گ
ر.ج
Gergana Kirilova
  بلغارستان
۲۰۲٫۵ ک‌گ Maria Christoforidou
  یونان
۱۹۷٫۵ ک‌گ
۶۴ ک‌گ
یک ضرب Li Hongyun
  چین
۱۰۲٫۵ ک‌گ
ر.ج
Erzsébet Márkus
  مجارستان
۹۰٫۰ ک‌گ Won Soon-yi
  کرهٔ جنوبی
۸۷٫۵ ک‌گ
دو ضرب Li Hongyun
  چین
۱۱۷٫۵ ک‌گ
ر.ج
Won Soon-yi
  کرهٔ جنوبی
۱۱۵٫۰ ک‌گ Yuriko Takahashi
  ژاپن
۱۱۰٫۰ ک‌گ
مجموع Li Hongyun
  چین
۲۲۰٫۰ ک‌گ
ر.ج
Won Soon-yi
  کرهٔ جنوبی
۲۰۲٫۵ ک‌گ Julie Malenfant
  کانادا
۱۹۵٫۰ ک‌گ
۷۰ ک‌گ
یک ضرب Milena Trendafilova
  بلغارستان
۱۰۰٫۰ ک‌گ
ر.ج
Kim Dong-hee
  کرهٔ جنوبی
۹۲٫۵ ک‌گ Kumi Haseba
  ژاپن
۹۲٫۵ ک‌گ
دو ضرب Milena Trendafilova
  بلغارستان
۱۲۰٫۰ ک‌گ
ر.ج
Kumi Haseba
  ژاپن
۱۱۵٫۰ ک‌گ Kim Dong-hee
  کرهٔ جنوبی
۱۱۲٫۵ ک‌گ
مجموع Milena Trendafilova
  بلغارستان
۲۲۰٫۰ ک‌گ
ر.ج
Kumi Haseba
  ژاپن
۲۰۷٫۵ ک‌گ Kim Dong-hee
  کرهٔ جنوبی
۲۰۵٫۰ ک‌گ
۷۶ ک‌گ
یک ضرب Hua Ju
  چین
۱۰۵٫۰ ک‌گ
ر.ج
Li Changping
  چین
۹۲٫۵ ک‌گ Mária Takács
  مجارستان
۹۲٫۵ ک‌گ
دو ضرب Li Changping
  چین
۱۲۷٫۵ ک‌گ
ر.ج
Hua Ju
  چین
۱۲۵٫۰ ک‌گ Valkana Tosheva
  بلغارستان
۱۱۷٫۵ ک‌گ
مجموع Hua Ju
  چین
۲۳۰٫۰ ک‌گ
ر.ج
Li Changping
  چین
۲۲۰٫۰ ک‌گ Mária Takács
  مجارستان
۲۰۷٫۵ ک‌گ
۸۳ ک‌گ
یک ضرب Xing Shuwen
  چین
۱۰۷٫۵ ک‌گ
ر.ج
Chen Shu-chih
  تایوان
۱۰۲٫۵ ک‌گ Panagiota Antonopoulou
  یونان
۹۰٫۰ ک‌گ
دو ضرب Chen Shu-chih
  تایوان
۱۲۷٫۵ ک‌گ
ر.ج
Panagiota Antonopoulou
  یونان
۱۲۵٫۰ ک‌گ Bharti Singh
  هند
۱۱۷٫۵ ک‌گ
مجموع Chen Shu-chih
  تایوان
۲۳۰٫۰ ک‌گ
ر.ج
Panagiota Antonopoulou
  یونان
۲۱۵٫۰ ک‌گ Bharti Singh
  هند
۲۰۷٫۵ ک‌گ
۸۳+ ک‌گ
یک ضرب Li Yajuan
  چین
۱۰۵٫۰ ک‌گ
ر.ج
Lubov Grigurko
  اوکراین
۱۰۰٫۰ ک‌گ Carla Garrett
  ایالات متحده آمریکا
۱۰۰٫۰ ک‌گ
دو ضرب Li Yajuan
  چین
۱۵۵٫۰ ک‌گ
ر.ج
Carla Garrett
  ایالات متحده آمریکا
۱۳۲٫۵ ک‌گ Theodoula Spanou
  یونان
۱۱۵٫۰ ک‌گ
مجموع Li Yajuan
  چین
۲۶۰٫۰ ک‌گ
ر.ج
Carla Garrett
  ایالات متحده آمریکا
۲۳۲٫۵ ک‌گ Lubov Grigurko
  اوکراین
۲۱۵٫۰ ک‌گ

جدول مدال‌هاویرایش

رده‌بندی بر اساس مدال‌های بزرگ (نتیجهٔ مجموع)

رتبهکشورطلانقرهبرنزمجموع
۱  چین۶۲۱۹
۲  بلغارستان۵۱۰۶
۳  تایوان۲۱۱۴
۴  ترکیه۱۳۰۴
۵  آلمان۱۲۲۵
۶  اوکراین۱۱۲۴
۷  روسیه۱۱۱۳
  یونان۱۱۱۳
۹  ترکمنستان۱۰۰۱
۱۰  ایالات متحده آمریکا۰۲۰۲
۱۱  کرهٔ جنوبی۰۱۲۳
۱۲  استرالیا۰۱۱۲
  ژاپن۰۱۱۲
  کرهٔ شمالی۰۱۱۲
۱۵  گرجستان۰۱۰۱
۱۶  هند۰۰۲۲
۱۷  ارمنستان۰۰۱۱
  قزاقستان۰۰۱۱
  مجارستان۰۰۱۱
  کانادا۰۰۱۱
مجموع (۲۰ کشور)۱۹۱۹۱۹۵۷

رده‌بندی بر اساس تمام مدال‌ها: بزرگ (نتیجهٔ مجموع) و کوچک (یک ضرب و دو ضرب)

رتبهکشورطلانقرهبرنزمجموع
۱  چین۲۰۷۴۳۱
۲  بلغارستان۱۳۵۲۲۰
۳  تایوان۵۳۳۱۱
۴  آلمان۴۴۴۱۲
۵  ترکیه۳۷۰۱۰
۶  اوکراین۳۶۳۱۲
۷  روسیه۳۳۳۹
۸  یونان۲۴۵۱۱
۹  ترکمنستان۲۰۱۳
۱۰  استرالیا۱۳۲۶
۱۱  گرجستان۱۱۱۳
۱۲  ایالات متحده آمریکا۰۴۱۵
۱۳  کرهٔ جنوبی۰۳۷۱۰
۱۴  ژاپن۰۲۶۸
۱۵  کرهٔ شمالی۰۲۲۴
۱۶  مجارستان۰۱۳۴
۱۷  قزاقستان۰۱۲۳
۱۸  کانادا۰۱۱۲
۱۹  هند۰۰۴۴
۲۰  ارمنستان۰۰۳۳
مجموع (۲۰ کشور)۵۷۵۷۵۷۱۷۱

منابعویرایش

پیوند به بیرونویرایش