قهرمانی وزنه‌برداری جهان ۱۹۹۴

قهرمانی وزنه‌برداری جهان ۱۹۹۴ شصت و هشتمین دوره از رقابت‌های قهرمانی جهان می‌باشد که از ۱۷ تا ۲۷ نوامبر ۱۹۹۴ در استانبول، ترکیه برگزار گردید.

تاریخ‌ها۱۷–۲۷ نوامبر

خلاصه مدال‌ها ویرایش

مردان ویرایش

رویداد طلا نقره برنز
۵۴ ک‌گ
یک ضرب خلیل موتلو
  ترکیه
۱۳۰٫۰ ک‌گ
ر.ج
ویلیام وارگاس
  کوبا
۱۲۲٫۵ ک‌گ سودالین مینچف
  بلغارستان
۱۲۲٫۵ ک‌گ
دو ضرب خلیل موتلو
  ترکیه
۱۶۰٫۰ ک‌گ
ر.ج
ایوان ایوانوف
  بلغارستان
۱۵۵٫۰ ک‌گ Lan Shizhang
  چین
۱۵۰٫۰ ک‌گ
مجموع خلیل موتلو
  ترکیه
۲۹۰٫۰ ک‌گ
ر.ج
ایوان ایوانوف
  بلغارستان
۲۷۵٫۰ ک‌گ سودالین مینچف
  بلغارستان
۲۷۰٫۰ ک‌گ
۵۹ ک‌گ
یک ضرب نیکولای پاشالوف
  بلغارستان
۱۳۵٫۰ ک‌گ حافظ سلیمان‌اوغلو
  ترکیه
۱۳۵٫۰ ک‌گ Radostin Panayotov
  بلغارستان
۱۳۰٫۰ ک‌گ
دو ضرب نیکولای پاشالوف
  بلغارستان
۱۶۸٫۰ ک‌گ
ر.ج
حافظ سلیمان‌اوغلو
  ترکیه
۱۶۲٫۵ ک‌گ چون بیونگ-کوان
  کرهٔ جنوبی
۱۵۷٫۵ ک‌گ
مجموع نیکولای پاشالوف
  بلغارستان
۳۰۲٫۵ ک‌گ حافظ سلیمان‌اوغلو
  ترکیه
۲۹۷٫۵ ک‌گ Radostin Panayotov
  بلغارستان
۲۸۷٫۵ ک‌گ
۶۴ ک‌گ
یک ضرب نعیم سلیمان‌اوغلو
  ترکیه
۱۴۷٫۵ ک‌گ
ر.ج
والریوس لئونیدیس
  یونان
۱۴۶٫۵ ک‌گ Ilian Iliev
  بلغارستان
۱۴۲٫۵ ک‌گ
دو ضرب نعیم سلیمان‌اوغلو
  ترکیه
۱۸۲٫۵ ک‌گ
ر.ج
والریوس لئونیدیس
  یونان
۱۸۰٫۵ ک‌گ آتیلا چانکا
  مجارستان
۱۷۲٫۵ ک‌گ
مجموع نعیم سلیمان‌اوغلو
  ترکیه
۳۳۰٫۰ ک‌گ
ر.ج
والریوس لئونیدیس
  یونان
۳۲۵٫۰ ک‌گ آتیلا چانکا
  مجارستان
۳۱۲٫۵ ک‌گ
۷۰ ک‌گ
یک ضرب فداییل گولار
  ترکیه
۱۶۰٫۰ ک‌گ
ر.ج
آنگل گنچف
  بلغارستان
۱۵۵٫۰ ک‌گ ارگون باتماز
  ترکیه
۱۵۵٫۰ ک‌گ
دو ضرب آتیلا فری
  مجارستان
۱۹۰٫۰ ک‌گ فداییل گولار
  ترکیه
۱۹۰٫۰ ک‌گ یوتو یوتوف
  بلغارستان
۱۹۰٫۰ ک‌گ
مجموع فداییل گولار
  ترکیه
۳۵۰٫۰ ک‌گ
ر.ج
یوتو یوتوف
  بلغارستان
۳۴۵٫۰ ک‌گ آنگل گنچف
  بلغارستان
۳۴۰٫۰ ک‌گ
۷۶ ک‌گ
یک ضرب اینگو اشتاینهوفل
  آلمان
۱۶۵٫۰ ک‌گ Roman Sevasteyev
  اوکراین
۱۶۲٫۵ ک‌گ Leonid Lobachev
  بلاروس
۱۶۲٫۵ ک‌گ
دو ضرب پابلو لارا
  کوبا
۲۰۲٫۵ ک‌گ روسلان ساوچنکو
  اوکراین
۲۰۰٫۰ ک‌گ اینگو اشتاینهوفل
  آلمان
۱۹۷٫۵ ک‌گ
مجموع پابلو لارا
  کوبا
۳۶۵٫۰ ک‌گ اینگو اشتاینهوفل
  آلمان
۳۶۲٫۵ ک‌گ روسلان ساوچنکو
  اوکراین
۳۶۰٫۰ ک‌گ
۸۳ ک‌گ
یک ضرب سرگو چاخویان
  ارمنستان
۱۷۵٫۵ ک‌گ
ر.ج
مارک هاستر
  آلمان
۱۷۲٫۵ ک‌گ پیروس دیماس
  یونان
۱۷۲٫۵ ک‌گ
دو ضرب مارک هاستر
  آلمان
۲۱۰٫۰ ک‌گ سونای بولوت
  ترکیه
۲۱۰٫۵ ک‌گ
ر.ج
وادیم واکارچوک
  مولدووا
۲۰۵٫۰ ک‌گ
مجموع مارک هاستر
  آلمان
۳۸۲٫۵ ک‌گ
ر.ج
سرگو چاخویان
  ارمنستان
۳۸۰٫۰ ک‌گ سونای بولوت
  ترکیه
۳۷۵٫۰ ک‌گ
۹۱ ک‌گ
یک ضرب الکسی پتروف
  روسیه
۱۸۶٫۰ ک‌گ
ر.ج
ایوان چاکاروف
  بلغارستان
۱۸۵٫۰ ک‌گ کاخی کاشیاشویلی
  یونان
۱۷۷٫۵ ک‌گ
دو ضرب الکسی پتروف
  روسیه
۲۲۸٫۰ ک‌گ
ر.ج
کاخی کاشیاشویلی
  یونان
۲۲۰٫۰ ک‌گ ویکتور بلیاتسکی
  بلاروس
۲۰۷٫۵ ک‌گ
مجموع الکسی پتروف
  روسیه
۴۱۲٫۵ ک‌گ
ر.ج
کاخی کاشیاشویلی
  یونان
۳۹۷٫۵ ک‌گ ویکتور بلیاتسکی
  بلاروس
۳۸۰٫۰ ک‌گ
۹۹ ک‌گ
یک ضرب سرگی سیرتسوف (وزنه‌بردار)
  روسیه
۱۹۲٫۵ ک‌گ
ر.ج
ویکتور ترگوبوف
  روسیه
۱۸۵٫۰ ک‌گ آغوان گریگوریان
  ارمنستان
۱۸۰٫۰ ک‌گ
دو ضرب سرگی سیرتسوف (وزنه‌بردار)
  روسیه
۲۲۵٫۵ ک‌گ
ر.ج
ویکتور ترگوبوف
  روسیه
۲۲۰٫۰ ک‌گ استانیسلاو ریبالچنکو
  اوکراین
۲۱۷٫۵ ک‌گ
مجموع سرگی سیرتسوف (وزنه‌بردار)
  روسیه
۴۱۷٫۵ ک‌گ
ر.ج
ویکتور ترگوبوف
  روسیه
۴۰۵٫۰ ک‌گ استانیسلاو ریبالچنکو
  اوکراین
۳۹۵٫۰ ک‌گ
۱۰۸ ک‌گ
یک ضرب تیمور تایمازوف
  اوکراین
۲۰۰٫۰ ک‌گ
ر.ج
آرتور آکویف
  روسیه
۱۹۵٫۰ ک‌گ نیکو ولاد
  استرالیا
۱۹۲٫۵ ک‌گ
دو ضرب تیمور تایمازوف
  اوکراین
۲۳۵٫۵ ک‌گ
ر.ج
نیکو ولاد
  استرالیا
۲۳۰٫۰ ک‌گ آرتور آکویف
  روسیه
۲۲۵٫۰ ک‌گ
مجموع تیمور تایمازوف
  اوکراین
۴۳۵٫۰ ک‌گ
ر.ج
نیکو ولاد
  استرالیا
۴۲۲٫۵ ک‌گ آرتور آکویف
  روسیه
۴۲۰٫۰ ک‌گ
۱۰۸+ ک‌گ
یک ضرب الکساندر کورلوویچ
  بلاروس
۲۰۵٫۰ ک‌گ
ر.ج
آندری چمرکین
  روسیه
۲۰۰٫۰ ک‌گ اشتفان بوتف
  استرالیا
۱۹۵٫۰ ک‌گ
دو ضرب الکساندر کورلوویچ
  بلاروس
۲۵۳٫۰ ک‌گ
ر.ج
آندری چمرکین
  روسیه
۲۵۲٫۵ ک‌گ اشتفان بوتف
  استرالیا
۲۴۰٫۰ ک‌گ
مجموع الکساندر کورلوویچ
  بلاروس
۴۵۷٫۵ ک‌گ
ر.ج
آندری چمرکین
  روسیه
۴۵۲٫۵ ک‌گ اشتفان بوتف
  استرالیا
۴۳۵٫۰ ک‌گ

زنان ویرایش

رویداد طلا نقره برنز
۴۶ ک‌گ
یک ضرب Yun Yanhong
  چین
۸۰٫۵ ک‌گ
ر.ج
کونیارانی دوی
  هند
۷۲٫۵ ک‌گ Misasanga Wangkiree
  تایلند
۷۲٫۵ ک‌گ
دو ضرب Yun Yanhong
  چین
۱۰۰٫۰ ک‌گ کونیارانی دوی
  هند
۹۵٫۰ ک‌گ Chu Nan-mei
  تایوان
۸۷٫۵ ک‌گ
مجموع Yun Yanhong
  چین
۱۸۰٫۰ ک‌گ کونیارانی دوی
  هند
۱۶۷٫۵ ک‌گ Tsai Huey-woan
  تایوان
۱۵۵٫۰ ک‌گ
۵۰ ک‌گ
یک ضرب رابین گود
  ایالات متحده آمریکا
۸۰٫۰ ک‌گ Chen Li-chuan
  تایوان
۷۵٫۰ ک‌گ Siyka Stoeva
  بلغارستان
۷۵٫۰ ک‌گ
دو ضرب ایزابلا دراگنوا
  بلغارستان
۹۵٫۰ ک‌گ رابین گود
  ایالات متحده آمریکا
۹۵٫۰ ک‌گ Anna Stroubou
  یونان
۹۰٫۰ ک‌گ
مجموع رابین گود
  ایالات متحده آمریکا
۱۷۵٫۰ ک‌گ ایزابلا دراگنوا
  بلغارستان
۱۶۵٫۰ ک‌گ Chen Li-chuan
  تایوان
۱۶۵٫۰ ک‌گ
۵۴ ک‌گ
یک ضرب لی فنگ-یینگ
  چین
۸۷٫۵ ک‌گ Janeta Georgieva
  بلغارستان
۸۷٫۵ ک‌گ کارنام مالسواری
  هند
۸۷٫۵ ک‌گ
دو ضرب کارنام مالسواری
  هند
۱۱۰٫۰ ک‌گ لی فنگ-یینگ
  چین
۱۰۷٫۵ ک‌گ Neli Yankova
  بلغارستان
۱۰۲٫۵ ک‌گ
مجموع کارنام مالسواری
  هند
۱۹۷٫۵ ک‌گ لی فنگ-یینگ
  چین
۱۹۵٫۰ ک‌گ Janeta Georgieva
  بلغارستان
۱۸۵٫۰ ک‌گ
۵۹ ک‌گ
یک ضرب Zou Feie
  چین
۹۸٫۵ ک‌گ
ر.ج
گرگانا کیریلووا
  بلغارستان
۹۰٫۰ ک‌گ کاساراپورن سوتا
  تایلند
۸۵٫۰ ک‌گ
دو ضرب Zou Feie
  چین
۱۲۳٫۰ ک‌گ
ر.ج
کاساراپورن سوتا
  تایلند
۱۱۲٫۵ ک‌گ گرگانا کیریلووا
  بلغارستان
۱۱۲٫۵ ک‌گ
مجموع Zou Feie
  چین
۲۲۰٫۰ ک‌گ گرگانا کیریلووا
  بلغارستان
۲۰۲٫۵ ک‌گ کاساراپورن سوتا
  تایلند
۱۹۷٫۵ ک‌گ
۶۴ ک‌گ
یک ضرب Li Hongyun
  چین
۱۰۵٫۰ ک‌گ
ر.ج
ارژبت مارکوش
  مجارستان
۹۲٫۵ ک‌گ کو یی-هانگ
  تایوان
۹۰٫۰ ک‌گ
دو ضرب Li Hongyun
  چین
۱۳۰٫۰ ک‌گ
ر.ج
کو یی-هانگ
  تایوان
۱۱۵٫۰ ک‌گ Alexia Papageorgiou
  یونان
۱۱۰٫۰ ک‌گ
مجموع Li Hongyun
  چین
۲۳۵٫۰ ک‌گ
ر.ج
کو یی-هانگ
  تایوان
۲۰۵٫۰ ک‌گ ارژبت مارکوش
  مجارستان
۱۹۷٫۵ ک‌گ
۷۰ ک‌گ
یک ضرب Qu Lihua
  چین
۹۷٫۵ ک‌گ Wasana Putcharkarn
  تایلند
۹۵٫۰ ک‌گ Zhou Meihong
  چین
۹۵٫۰ ک‌گ
دو ضرب Zhou Meihong
  چین
۱۲۸٫۵ ک‌گ
ر.ج
Qu Lihua
  چین
۱۲۲٫۵ ک‌گ Irina Kasimova
  روسیه
۱۱۷٫۵ ک‌گ
مجموع Zhou Meihong
  چین
۲۲۲٫۵ ک‌گ Qu Lihua
  چین
۲۲۰٫۰ ک‌گ Wasana Putcharkarn
  تایلند
۲۱۰٫۰ ک‌گ
۷۶ ک‌گ
یک ضرب آلبینا خومیچ
  روسیه
۹۷٫۵ ک‌گ Mária Takács
  مجارستان
۹۵٫۰ ک‌گ روت اوگبیفو
  نیجریه
۹۵٫۰ ک‌گ
دو ضرب Panagiota Antonopoulou
  یونان
۱۲۷٫۵ ک‌گ Mária Takács
  مجارستان
۱۲۲٫۵ ک‌گ روت اوگبیفو
  نیجریه
۱۱۵٫۰ ک‌گ
مجموع Panagiota Antonopoulou
  یونان
۲۲۰٫۰ ک‌گ Mária Takács
  مجارستان
۲۱۷٫۵ ک‌گ آلبینا خومیچ
  روسیه
۲۱۲٫۵ ک‌گ
۸۳ ک‌گ
یک ضرب ماریا ایزابل اوروتیا
  کلمبیا
۱۰۵٫۰ ک‌گ Chen Shu-chih
  تایوان
۱۰۵٫۰ ک‌گ Derya Açiک‌گöz
  ترکیه
۱۰۰٫۰ ک‌گ
دو ضرب ماریا ایزابل اوروتیا
  کلمبیا
۱۳۲٫۵ ک‌گ
ر.ج
Chen Shu-chih
  تایوان
۱۳۰٫۵ ک‌گ Derya Açiک‌گöz
  ترکیه
۱۲۰٫۰ ک‌گ
مجموع ماریا ایزابل اوروتیا
  کلمبیا
۲۳۷٫۵ ک‌گ Chen Shu-chih
  تایوان
۲۳۵٫۰ ک‌گ Derya Açiک‌گöz
  ترکیه
۲۲۰٫۰ ک‌گ
۸۳+ ک‌گ
یک ضرب Karoliina Lundahl
  فنلاند
۱۰۲٫۵ ک‌گ Myrtle Augee
  بریتانیای کبیر
۹۷٫۵ ک‌گ Chen Hsiao-lien
  تایوان
۹۵٫۰ ک‌گ
دو ضرب Karoliina Lundahl
  فنلاند
۱۲۷٫۵ ک‌گ Chen Hsiao-lien
  تایوان
۱۲۲٫۵ ک‌گ Myrtle Augee
  بریتانیای کبیر
۱۲۰٫۰ ک‌گ
مجموع Karoliina Lundahl
  فنلاند
۲۳۰٫۰ ک‌گ Chen Hsiao-lien
  تایوان
۲۱۷٫۵ ک‌گ Myrtle Augee
  بریتانیای کبیر
۲۱۷٫۵ ک‌گ

جدول مدال‌ها ویرایش

رده‌بندی بر اساس مدال‌های بزرگ (نتیجهٔ مجموع)

رتبهکشورطلانقرهبرنزمجموع
۱  چین۴۲۰۶
۲  ترکیه۳۱۲۶
۳  روسیه۲۲۲۶
۴  بلغارستان۱۴۴۹
۵  یونان۱۲۰۳
۶  آلمان۱۱۰۲
  هند۱۱۰۲
۸  اوکراین۱۰۲۳
۹  بلاروس۱۰۱۲
۱۰  ایالات متحده آمریکا۱۰۰۱
  فنلاند۱۰۰۱
  کلمبیا۱۰۰۱
  کوبا۱۰۰۱
۱۴  تایوان۰۳۲۵
۱۵  مجارستان۰۱۲۳
۱۶  استرالیا۰۱۱۲
۱۷  ارمنستان۰۱۰۱
۱۸  تایلند۰۰۲۲
۱۹  بریتانیای کبیر۰۰۱۱
مجموع (۱۹ کشور)۱۹۱۹۱۹۵۷

رده‌بندی بر اساس تمام مدال‌ها: بزرگ (نتیجهٔ مجموع) و کوچک (یک ضرب و دو ضرب)

رتبهکشورطلانقرهبرنزمجموع
۱  چین۱۳۴۲۱۹
۲  ترکیه۸۵۵۱۸
۳  روسیه۷۷۴۱۸
۴  بلغارستان۴۹۱۱۲۴
۵  اوکراین۳۲۳۸
۶  آلمان۳۲۱۶
۷  بلاروس۳۰۳۶
۸  فنلاند۳۰۰۳
  کلمبیا۳۰۰۳
۱۰  یونان۲۵۴۱۱
۱۱  هند۲۳۱۶
۱۲  ایالات متحده آمریکا۲۱۰۳
  کوبا۲۱۰۳
۱۴  مجارستان۱۴۳۸
۱۵  ارمنستان۱۱۱۳
۱۶  تایوان۰۸۵۱۳
۱۷  استرالیا۰۲۴۶
  تایلند۰۲۴۶
۱۹  بریتانیای کبیر۰۱۲۳
۲۰  نیجریه۰۰۲۲
۲۱  مولدووا۰۰۱۱
  کرهٔ جنوبی۰۰۱۱
مجموع (۲۲ کشور)۵۷۵۷۵۷۱۷۱

منابع ویرایش

پیوند به بیرون ویرایش