قهرمانی وزنه‌برداری جهان ۱۹۹۴

قهرمانی وزنه‌برداری جهان ۱۹۹۴ شصت و هشتمین دوره از رقابت‌های قهرمانی جهان می‌باشد که از ۱۷ تا ۲۷ نوامبر ۱۹۹۴ در استانبول، ترکیه برگزار گردید.

قهرمانی جهان ۱۹۹۴
شهر میزبانترکیهاستانبول، ترکیه
تاریخ‌ها۱۷–۲۷ نوامبر
محل برگزاری اصلیAbdi İpekçi Arena

خلاصه مدال‌هاویرایش

مردانویرایش

رویداد طلا نقره برنز
۵۴ ک‌گ
یک ضرب خلیل موتلو
  ترکیه
۱۳۰٫۰ ک‌گ
ر.ج
William Vargas
  کوبا
۱۲۲٫۵ ک‌گ Sevdalin Minchev
  بلغارستان
۱۲۲٫۵ ک‌گ
دو ضرب خلیل موتلو
  ترکیه
۱۶۰٫۰ ک‌گ
ر.ج
ایوان ایوانوف
  بلغارستان
۱۵۵٫۰ ک‌گ Lan Shizhang
  چین
۱۵۰٫۰ ک‌گ
مجموع خلیل موتلو
  ترکیه
۲۹۰٫۰ ک‌گ
ر.ج
ایوان ایوانوف
  بلغارستان
۲۷۵٫۰ ک‌گ Sevdalin Minchev
  بلغارستان
۲۷۰٫۰ ک‌گ
۵۹ ک‌گ
یک ضرب نیکولای پاشالوف
  بلغارستان
۱۳۵٫۰ ک‌گ Hafız Süleymanoğlu
  ترکیه
۱۳۵٫۰ ک‌گ Radostin Panayotov
  بلغارستان
۱۳۰٫۰ ک‌گ
دو ضرب نیکولای پاشالوف
  بلغارستان
۱۶۸٫۰ ک‌گ
ر.ج
Hafız Süleymanoğlu
  ترکیه
۱۶۲٫۵ ک‌گ چون بیونگ-کوان
  کرهٔ جنوبی
۱۵۷٫۵ ک‌گ
مجموع نیکولای پاشالوف
  بلغارستان
۳۰۲٫۵ ک‌گ Hafız Süleymanoğlu
  ترکیه
۲۹۷٫۵ ک‌گ Radostin Panayotov
  بلغارستان
۲۸۷٫۵ ک‌گ
۶۴ ک‌گ
یک ضرب نعیم سلیمان‌اوغلو
  ترکیه
۱۴۷٫۵ ک‌گ
ر.ج
Valerios Leonidis
  یونان
۱۴۶٫۵ ک‌گ Ilian Iliev
  بلغارستان
۱۴۲٫۵ ک‌گ
دو ضرب نعیم سلیمان‌اوغلو
  ترکیه
۱۸۲٫۵ ک‌گ
ر.ج
Valerios Leonidis
  یونان
۱۸۰٫۵ ک‌گ Attila Czanka
  مجارستان
۱۷۲٫۵ ک‌گ
مجموع نعیم سلیمان‌اوغلو
  ترکیه
۳۳۰٫۰ ک‌گ
ر.ج
Valerios Leonidis
  یونان
۳۲۵٫۰ ک‌گ Attila Czanka
  مجارستان
۳۱۲٫۵ ک‌گ
۷۰ ک‌گ
یک ضرب Fedail Güler
  ترکیه
۱۶۰٫۰ ک‌گ
ر.ج
Angel Genchev
  بلغارستان
۱۵۵٫۰ ک‌گ Ergün Batmaz
  ترکیه
۱۵۵٫۰ ک‌گ
دو ضرب Attila Feri
  مجارستان
۱۹۰٫۰ ک‌گ Fedail Güler
  ترکیه
۱۹۰٫۰ ک‌گ Yoto Yotov
  بلغارستان
۱۹۰٫۰ ک‌گ
مجموع Fedail Güler
  ترکیه
۳۵۰٫۰ ک‌گ
ر.ج
Yoto Yotov
  بلغارستان
۳۴۵٫۰ ک‌گ Angel Genchev
  بلغارستان
۳۴۰٫۰ ک‌گ
۷۶ ک‌گ
یک ضرب Ingo Steinhöfel
  آلمان
۱۶۵٫۰ ک‌گ Roman Sevasteyev
  اوکراین
۱۶۲٫۵ ک‌گ Leonid Lobachev
  بلاروس
۱۶۲٫۵ ک‌گ
دو ضرب پابلو لارا
  کوبا
۲۰۲٫۵ ک‌گ Ruslan Savchenko
  اوکراین
۲۰۰٫۰ ک‌گ Ingo Steinhöfel
  آلمان
۱۹۷٫۵ ک‌گ
مجموع پابلو لارا
  کوبا
۳۶۵٫۰ ک‌گ Ingo Steinhöfel
  آلمان
۳۶۲٫۵ ک‌گ Ruslan Savchenko
  اوکراین
۳۶۰٫۰ ک‌گ
۸۳ ک‌گ
یک ضرب سرگو چاخویان
  ارمنستان
۱۷۵٫۵ ک‌گ
ر.ج
Marc Huster
  آلمان
۱۷۲٫۵ ک‌گ پیروس دیماس
  یونان
۱۷۲٫۵ ک‌گ
دو ضرب Marc Huster
  آلمان
۲۱۰٫۰ ک‌گ Sunay Bulut
  ترکیه
۲۱۰٫۵ ک‌گ
ر.ج
Vadim Vacarciuc
  مولداوی
۲۰۵٫۰ ک‌گ
مجموع Marc Huster
  آلمان
۳۸۲٫۵ ک‌گ
ر.ج
سرگو چاخویان
  ارمنستان
۳۸۰٫۰ ک‌گ Sunay Bulut
  ترکیه
۳۷۵٫۰ ک‌گ
۹۱ ک‌گ
یک ضرب الکسی پتروف
  روسیه
۱۸۶٫۰ ک‌گ
ر.ج
Ivan Chakarov
  بلغارستان
۱۸۵٫۰ ک‌گ کاخی کاشیاشویلی
  یونان
۱۷۷٫۵ ک‌گ
دو ضرب الکسی پتروف
  روسیه
۲۲۸٫۰ ک‌گ
ر.ج
کاخی کاشیاشویلی
  یونان
۲۲۰٫۰ ک‌گ Viktor Belyatsky
  بلاروس
۲۰۷٫۵ ک‌گ
مجموع الکسی پتروف
  روسیه
۴۱۲٫۵ ک‌گ
ر.ج
کاخی کاشیاشویلی
  یونان
۳۹۷٫۵ ک‌گ Viktor Belyatsky
  بلاروس
۳۸۰٫۰ ک‌گ
۹۹ ک‌گ
یک ضرب Sergey Syrtsov
  روسیه
۱۹۲٫۵ ک‌گ
ر.ج
ویکتور ترگوبوف
  روسیه
۱۸۵٫۰ ک‌گ آغوان گریگوریان
  ارمنستان
۱۸۰٫۰ ک‌گ
دو ضرب Sergey Syrtsov
  روسیه
۲۲۵٫۵ ک‌گ
ر.ج
ویکتور ترگوبوف
  روسیه
۲۲۰٫۰ ک‌گ Stanislav Rybalchenko
  اوکراین
۲۱۷٫۵ ک‌گ
مجموع Sergey Syrtsov
  روسیه
۴۱۷٫۵ ک‌گ
ر.ج
ویکتور ترگوبوف
  روسیه
۴۰۵٫۰ ک‌گ Stanislav Rybalchenko
  اوکراین
۳۹۵٫۰ ک‌گ
۱۰۸ ک‌گ
یک ضرب تیمور تایمازوف
  اوکراین
۲۰۰٫۰ ک‌گ
ر.ج
Artur Akoyev
  روسیه
۱۹۵٫۰ ک‌گ نیکو ولاد
  استرالیا
۱۹۲٫۵ ک‌گ
دو ضرب تیمور تایمازوف
  اوکراین
۲۳۵٫۵ ک‌گ
ر.ج
نیکو ولاد
  استرالیا
۲۳۰٫۰ ک‌گ Artur Akoyev
  روسیه
۲۲۵٫۰ ک‌گ
مجموع تیمور تایمازوف
  اوکراین
۴۳۵٫۰ ک‌گ
ر.ج
نیکو ولاد
  استرالیا
۴۲۲٫۵ ک‌گ Artur Akoyev
  روسیه
۴۲۰٫۰ ک‌گ
۱۰۸+ ک‌گ
یک ضرب الکساندر کورلوویچ
  بلاروس
۲۰۵٫۰ ک‌گ
ر.ج
آندری چمرکین
  روسیه
۲۰۰٫۰ ک‌گ Stefan Botev
  استرالیا
۱۹۵٫۰ ک‌گ
دو ضرب الکساندر کورلوویچ
  بلاروس
۲۵۳٫۰ ک‌گ
ر.ج
آندری چمرکین
  روسیه
۲۵۲٫۵ ک‌گ Stefan Botev
  استرالیا
۲۴۰٫۰ ک‌گ
مجموع الکساندر کورلوویچ
  بلاروس
۴۵۷٫۵ ک‌گ
ر.ج
آندری چمرکین
  روسیه
۴۵۲٫۵ ک‌گ Stefan Botev
  استرالیا
۴۳۵٫۰ ک‌گ

زنانویرایش

رویداد طلا نقره برنز
۴۶ ک‌گ
یک ضرب Yun Yanhong
  چین
۸۰٫۵ ک‌گ
ر.ج
کونیارانی دوی
  هند
۷۲٫۵ ک‌گ Misasanga Wangkiree
  تایلند
۷۲٫۵ ک‌گ
دو ضرب Yun Yanhong
  چین
۱۰۰٫۰ ک‌گ کونیارانی دوی
  هند
۹۵٫۰ ک‌گ Chu Nan-mei
  تایوان
۸۷٫۵ ک‌گ
مجموع Yun Yanhong
  چین
۱۸۰٫۰ ک‌گ کونیارانی دوی
  هند
۱۶۷٫۵ ک‌گ Tsai Huey-woan
  تایوان
۱۵۵٫۰ ک‌گ
۵۰ ک‌گ
یک ضرب Robin Byrd
  ایالات متحدهٔ آمریکا
۸۰٫۰ ک‌گ Chen Li-chuan
  تایوان
۷۵٫۰ ک‌گ Siyka Stoeva
  بلغارستان
۷۵٫۰ ک‌گ
دو ضرب Izabela Rifatova
  بلغارستان
۹۵٫۰ ک‌گ Robin Byrd
  ایالات متحدهٔ آمریکا
۹۵٫۰ ک‌گ Anna Stroubou
  یونان
۹۰٫۰ ک‌گ
مجموع Robin Byrd
  ایالات متحدهٔ آمریکا
۱۷۵٫۰ ک‌گ Izabela Rifatova
  بلغارستان
۱۶۵٫۰ ک‌گ Chen Li-chuan
  تایوان
۱۶۵٫۰ ک‌گ
۵۴ ک‌گ
یک ضرب Li Fengying
  چین
۸۷٫۵ ک‌گ Janeta Georgieva
  بلغارستان
۸۷٫۵ ک‌گ کارنام مالسواری
  هند
۸۷٫۵ ک‌گ
دو ضرب کارنام مالسواری
  هند
۱۱۰٫۰ ک‌گ Li Fengying
  چین
۱۰۷٫۵ ک‌گ Neli Yankova
  بلغارستان
۱۰۲٫۵ ک‌گ
مجموع کارنام مالسواری
  هند
۱۹۷٫۵ ک‌گ Li Fengying
  چین
۱۹۵٫۰ ک‌گ Janeta Georgieva
  بلغارستان
۱۸۵٫۰ ک‌گ
۵۹ ک‌گ
یک ضرب Zou Feie
  چین
۹۸٫۵ ک‌گ
ر.ج
Gergana Kirilova
  بلغارستان
۹۰٫۰ ک‌گ Khassaraporn Suta
  تایلند
۸۵٫۰ ک‌گ
دو ضرب Zou Feie
  چین
۱۲۳٫۰ ک‌گ
ر.ج
Khassaraporn Suta
  تایلند
۱۱۲٫۵ ک‌گ Gergana Kirilova
  بلغارستان
۱۱۲٫۵ ک‌گ
مجموع Zou Feie
  چین
۲۲۰٫۰ ک‌گ Gergana Kirilova
  بلغارستان
۲۰۲٫۵ ک‌گ Khassaraporn Suta
  تایلند
۱۹۷٫۵ ک‌گ
۶۴ ک‌گ
یک ضرب Li Hongyun
  چین
۱۰۵٫۰ ک‌گ
ر.ج
Erzsébet Márkus
  مجارستان
۹۲٫۵ ک‌گ Kuo Shu-fen
  تایوان
۹۰٫۰ ک‌گ
دو ضرب Li Hongyun
  چین
۱۳۰٫۰ ک‌گ
ر.ج
Kuo Shu-fen
  تایوان
۱۱۵٫۰ ک‌گ Alexia Papageorgiou
  یونان
۱۱۰٫۰ ک‌گ
مجموع Li Hongyun
  چین
۲۳۵٫۰ ک‌گ
ر.ج
Kuo Shu-fen
  تایوان
۲۰۵٫۰ ک‌گ Erzsébet Márkus
  مجارستان
۱۹۷٫۵ ک‌گ
۷۰ ک‌گ
یک ضرب Qu Lihua
  چین
۹۷٫۵ ک‌گ Wasana Putcharkarn
  تایلند
۹۵٫۰ ک‌گ Zhou Meihong
  چین
۹۵٫۰ ک‌گ
دو ضرب Zhou Meihong
  چین
۱۲۸٫۵ ک‌گ
ر.ج
Qu Lihua
  چین
۱۲۲٫۵ ک‌گ Irina Kasimova
  روسیه
۱۱۷٫۵ ک‌گ
مجموع Zhou Meihong
  چین
۲۲۲٫۵ ک‌گ Qu Lihua
  چین
۲۲۰٫۰ ک‌گ Wasana Putcharkarn
  تایلند
۲۱۰٫۰ ک‌گ
۷۶ ک‌گ
یک ضرب Albina Khomich
  روسیه
۹۷٫۵ ک‌گ Mária Takács
  مجارستان
۹۵٫۰ ک‌گ Ruth Ogbeifo
  نیجریه
۹۵٫۰ ک‌گ
دو ضرب Panagiota Antonopoulou
  یونان
۱۲۷٫۵ ک‌گ Mária Takács
  مجارستان
۱۲۲٫۵ ک‌گ Ruth Ogbeifo
  نیجریه
۱۱۵٫۰ ک‌گ
مجموع Panagiota Antonopoulou
  یونان
۲۲۰٫۰ ک‌گ Mária Takács
  مجارستان
۲۱۷٫۵ ک‌گ Albina Khomich
  روسیه
۲۱۲٫۵ ک‌گ
۸۳ ک‌گ
یک ضرب ماریا ایزابل اوروتیا
  کلمبیا
۱۰۵٫۰ ک‌گ Chen Shu-chih
  تایوان
۱۰۵٫۰ ک‌گ Derya Açiک‌گöz
  ترکیه
۱۰۰٫۰ ک‌گ
دو ضرب ماریا ایزابل اوروتیا
  کلمبیا
۱۳۲٫۵ ک‌گ
ر.ج
Chen Shu-chih
  تایوان
۱۳۰٫۵ ک‌گ Derya Açiک‌گöz
  ترکیه
۱۲۰٫۰ ک‌گ
مجموع ماریا ایزابل اوروتیا
  کلمبیا
۲۳۷٫۵ ک‌گ Chen Shu-chih
  تایوان
۲۳۵٫۰ ک‌گ Derya Açiک‌گöz
  ترکیه
۲۲۰٫۰ ک‌گ
۸۳+ ک‌گ
یک ضرب Karoliina Lundahl
  فنلاند
۱۰۲٫۵ ک‌گ Myrtle Augee
  بریتانیای کبیر
۹۷٫۵ ک‌گ Chen Hsiao-lien
  تایوان
۹۵٫۰ ک‌گ
دو ضرب Karoliina Lundahl
  فنلاند
۱۲۷٫۵ ک‌گ Chen Hsiao-lien
  تایوان
۱۲۲٫۵ ک‌گ Myrtle Augee
  بریتانیای کبیر
۱۲۰٫۰ ک‌گ
مجموع Karoliina Lundahl
  فنلاند
۲۳۰٫۰ ک‌گ Chen Hsiao-lien
  تایوان
۲۱۷٫۵ ک‌گ Myrtle Augee
  بریتانیای کبیر
۲۱۷٫۵ ک‌گ

جدول مدال‌هاویرایش

رده‌بندی بر اساس مدال‌های بزرگ (نتیجهٔ مجموع)

رتبهکشورطلانقرهبرنزمجموع
۱  چین۴۲۰۶
۲  ترکیه۳۱۲۶
۳  روسیه۲۲۲۶
۴  بلغارستان۱۴۴۹
۵  یونان۱۲۰۳
۶  آلمان۱۱۰۲
  هند۱۱۰۲
۸  اوکراین۱۰۲۳
۹  بلاروس۱۰۱۲
۱۰  ایالات متحدهٔ آمریکا۱۰۰۱
  فنلاند۱۰۰۱
  کلمبیا۱۰۰۱
  کوبا۱۰۰۱
۱۴  تایوان۰۳۲۵
۱۵  مجارستان۰۱۲۳
۱۶  استرالیا۰۱۱۲
۱۷  ارمنستان۰۱۰۱
۱۸  تایلند۰۰۲۲
۱۹  بریتانیای کبیر۰۰۱۱
مجموع (۱۹ کشور)۱۹۱۹۱۹۵۷

رده‌بندی بر اساس تمام مدال‌ها: بزرگ (نتیجهٔ مجموع) و کوچک (یک ضرب و دو ضرب)

رتبهکشورطلانقرهبرنزمجموع
۱  چین۱۳۴۲۱۹
۲  ترکیه۸۵۵۱۸
۳  روسیه۷۷۴۱۸
۴  بلغارستان۴۹۱۱۲۴
۵  اوکراین۳۲۳۸
۶  آلمان۳۲۱۶
۷  بلاروس۳۰۳۶
۸  فنلاند۳۰۰۳
  کلمبیا۳۰۰۳
۱۰  یونان۲۵۴۱۱
۱۱  هند۲۳۱۶
۱۲  ایالات متحدهٔ آمریکا۲۱۰۳
  کوبا۲۱۰۳
۱۴  مجارستان۱۴۳۸
۱۵  ارمنستان۱۱۱۳
۱۶  تایوان۰۸۵۱۳
۱۷  استرالیا۰۲۴۶
  تایلند۰۲۴۶
۱۹  بریتانیای کبیر۰۱۲۳
۲۰  نیجریه۰۰۲۲
۲۱  مولداوی۰۰۱۱
  کرهٔ جنوبی۰۰۱۱
مجموع (۲۲ کشور)۵۷۵۷۵۷۱۷۱

منابعویرایش

پیوند به بیرونویرایش