قهرمانی وزنه‌برداری جهان ۱۹۹۵

قهرمانی وزنه‌برداری جهان ۱۹۹۵ شصت و نهمین دوره از رقابت‌های قهرمانی جهان می‌باشد که از ۱۶ تا ۲۶ نوامبر ۱۹۹۵ در گوانگ‌ژو, چین برگزار گردید.

تاریخ‌ها۱۶–۲۶ نوامبر

خلاصه مدال‌ها ویرایش

مردان ویرایش

رویداد طلا نقره برنز
۵۴ ک‌گ
یک ضرب خلیل موتلو
  ترکیه
۱۳۰٫۰ ک‌گ Zhang Xiangsen
  چین
۱۲۷٫۵ ک‌گ Lan Shizhang
  چین
۱۲۵٫۰ ک‌گ
دو ضرب Zhang Xiangsen
  چین
۱۵۷٫۵ ک‌گ خلیل موتلو
  ترکیه
۱۵۵٫۰ ک‌گ Lan Shizhang
  چین
۱۴۷٫۵ ک‌گ
مجموع Zhang Xiangsen
  چین
۲۸۵٫۰ ک‌گ خلیل موتلو
  ترکیه
۲۸۵٫۰ ک‌گ Lan Shizhang
  چین
۲۷۲٫۵ ک‌گ
۵۹ ک‌گ
یک ضرب Leonidas Sabanis
  یونان
۱۳۷٫۵ ک‌گ نیکولای پاشالوف
  بلغارستان
۱۳۵٫۰ ک‌گ William Vargas
  کوبا
۱۳۵٫۰ ک‌گ
دو ضرب تانگ لینگشنگ
  چین
۱۶۷٫۵ ک‌گ Li Chuanghuan
  چین
۱۶۷٫۵ ک‌گ Leonidas Sabanis
  یونان
۱۶۵٫۰ ک‌گ
مجموع Leonidas Sabanis
  یونان
۳۰۲٫۵ ک‌گ چون بیونگ-کوان
  کرهٔ جنوبی
۳۰۰٫۰ ک‌گ نیکولای پاشالوف
  بلغارستان
۲۹۵٫۰ ک‌گ
۶۴ ک‌گ
یک ضرب نعیم سلیمان‌اوغلو
  ترکیه
۱۴۷٫۵ ک‌گ Valerios Leonidis
  یونان
۱۴۸٫۰ ک‌گ
ر.ج
Wang Guohua
  چین
۱۴۵٫۰ ک‌گ
دو ضرب نعیم سلیمان‌اوغلو
  ترکیه
۱۸۰٫۰ ک‌گ Valerios Leonidis
  یونان
۱۸۰٫۰ ک‌گ Peng Song
  چین
۱۷۵٫۰ ک‌گ
مجموع نعیم سلیمان‌اوغلو
  ترکیه
۳۲۷٫۵ ک‌گ Valerios Leonidis
  یونان
۳۲۷٫۵ ک‌گ Peng Song
  چین
۳۱۵٫۰ ک‌گ
۷۰ ک‌گ
یک ضرب Fedail Güler
  ترکیه
۱۵۷٫۵ ک‌گ ژان شوگانگ
  چین
۱۵۷٫۵ ک‌گ Ergün Batmaz
  ترکیه
۱۵۵٫۰ ک‌گ
دو ضرب Attila Feri
  مجارستان
۱۹۰٫۰ ک‌گ ژان شوگانگ
  چین
۱۹۰٫۰ ک‌گ Fedail Güler
  ترکیه
۱۸۷٫۵ ک‌گ
مجموع ژان شوگانگ
  چین
۳۴۷٫۵ ک‌گ Fedail Güler
  ترکیه
۳۴۵٫۰ ک‌گ Ergün Batmaz
  ترکیه
۳۴۰٫۰ ک‌گ
۷۶ ک‌گ
یک ضرب پابلو لارا
  کوبا
۱۶۲٫۵ ک‌گ خاچاطور کیاپاناکتسیان
  ارمنستان
۱۶۲٫۵ ک‌گ Yoto Yotov
  بلغارستان
۱۶۲٫۵ ک‌گ
دو ضرب پابلو لارا
  کوبا
۲۰۵٫۰ ک‌گ Yoto Yotov
  بلغارستان
۲۰۲٫۵ ک‌گ Viktor Mitrou
  یونان
۱۹۷٫۵ ک‌گ
مجموع پابلو لارا
  کوبا
۳۶۷٫۵ ک‌گ Yoto Yotov
  بلغارستان
۳۶۵٫۰ ک‌گ Viktor Mitrou
  یونان
۳۵۷٫۵ ک‌گ
۸۳ ک‌گ
یک ضرب Marc Huster
  آلمان
۱۷۵٫۰ ک‌گ پیروس دیماس
  یونان
۱۷۲٫۵ ک‌گ سرگو چاخویان
  ارمنستان
۱۶۷٫۵ ک‌گ
دو ضرب پیروس دیماس
  یونان
۲۱۲٫۵ ک‌گ
ر.ج
Marc Huster
  آلمان
۲۱۰٫۰ ک‌گ Dursun Sevinç
  ترکیه
۲۰۷٫۵ ک‌گ
مجموع پیروس دیماس
  یونان
۳۸۵٫۰ ک‌گ Marc Huster
  آلمان
۳۸۵٫۰ ک‌گ Vadim Vacarciuc
  مولدووا
۳۷۵٫۰ ک‌گ
۹۱ ک‌گ
یک ضرب Igor Alekseyev
  روسیه
۱۸۰٫۰ ک‌گ Andrey Makarov
  قزاقستان
۱۷۵٫۰ ک‌گ آلکساندر کاراپتیان
  ارمنستان
۱۷۲٫۵ ک‌گ
دو ضرب Igor Alekseyev
  روسیه
۲۱۰٫۰ ک‌گ آلکساندر کاراپتیان
  ارمنستان
۲۱۰٫۰ ک‌گ Viktor Belyatsky
  بلاروس
۲۰۷٫۵ ک‌گ
مجموع Igor Alekseyev
  روسیه
۳۹۰٫۰ ک‌گ آلکساندر کاراپتیان
  ارمنستان
۳۸۲٫۵ ک‌گ Andrey Makarov
  قزاقستان
۳۸۰٫۰ ک‌گ
۹۹ ک‌گ
یک ضرب Sergey Syrtsov
  روسیه
۱۹۰٫۰ ک‌گ آناتولی خراپاتی
  قزاقستان
۱۸۵٫۰ ک‌گ کاخی کاشیاشویلی
  یونان
۱۸۲٫۵ ک‌گ
دو ضرب کاخی کاشیاشویلی
  یونان
۲۲۷٫۵ ک‌گ Sergey Syrtsov
  روسیه
۲۲۰٫۰ ک‌گ Oleg Chiritso
  بلاروس
۲۱۷٫۵ ک‌گ
مجموع کاخی کاشیاشویلی
  یونان
۴۱۰٫۰ ک‌گ Sergey Syrtsov
  روسیه
۴۱۰٫۰ ک‌گ آناتولی خراپاتی
  قزاقستان
۴۰۰٫۰ ک‌گ
۱۰۸ ک‌گ
یک ضرب Cui Wenhua
  چین
۱۹۲٫۵ ک‌گ Ihor Razoronov
  اوکراین
۱۹۰٫۰ ک‌گ Mukhran Gogia
  گرجستان
۱۸۲٫۵ ک‌گ
دو ضرب Ihor Razoronov
  اوکراین
۲۲۷٫۵ ک‌گ Sergey Flerko
  روسیه
۲۲۲٫۵ ک‌گ Gennady Shchekalo
  بلاروس
۲۲۰٫۰ ک‌گ
مجموع Ihor Razoronov
  اوکراین
۴۱۷٫۵ ک‌گ Cui Wenhua
  چین
۴۰۷٫۵ ک‌گ Sergey Flerko
  روسیه
۴۰۵٫۰ ک‌گ
۱۰۸+ ک‌گ
یک ضرب رونی ولر
  آلمان
۱۹۷٫۵ ک‌گ آندری چمرکین
  روسیه
۱۹۷٫۵ ک‌گ Stefan Botev
  استرالیا
۱۹۰٫۰ ک‌گ
دو ضرب Stefan Botev
  استرالیا
۲۴۵٫۰ ک‌گ آندری چمرکین
  روسیه
۲۴۵٫۰ ک‌گ رونی ولر
  آلمان
۲۴۲٫۵ ک‌گ
مجموع آندری چمرکین
  روسیه
۴۴۲٫۵ ک‌گ رونی ولر
  آلمان
۴۴۰٫۰ ک‌گ Stefan Botev
  استرالیا
۴۳۵٫۰ ک‌گ

زنان ویرایش

رویداد طلا نقره برنز
۴۶ ک‌گ
یک ضرب Guan Hong
  چین
۸۱٫۰ ک‌گ
ر.ج
کونیارانی دوی
  هند
۷۵٫۰ ک‌گ Tsai Huey-woan
  تایوان
۷۲٫۵ ک‌گ
دو ضرب Guan Hong
  چین
۱۰۰٫۰ ک‌گ کونیارانی دوی
  هند
۱۰۰٫۰ ک‌گ Tsai Huey-woan
  تایوان
۹۲٫۵ ک‌گ
مجموع Guan Hong
  چین
۱۸۰٫۰ ک‌گ کونیارانی دوی
  هند
۱۷۵٫۰ ک‌گ Tsai Huey-woan
  تایوان
۱۶۵٫۰ ک‌گ
۵۰ ک‌گ
یک ضرب Liu Xiuhua
  چین
۸۵٫۰ ک‌گ Chu Nan-mei
  تایوان
۸۰٫۰ ک‌گ Izabela Rifatova
  بلغارستان
۷۵٫۰ ک‌گ
دو ضرب Liu Xiuhua
  چین
۱۰۲٫۵ ک‌گ Chu Nan-mei
  تایوان
۹۷٫۵ ک‌گ Izabela Rifatova
  بلغارستان
۹۷٫۵ ک‌گ
مجموع Liu Xiuhua
  چین
۱۸۷٫۵ ک‌گ Chu Nan-mei
  تایوان
۱۷۷٫۵ ک‌گ Izabela Rifatova
  بلغارستان
۱۷۲٫۵ ک‌گ
۵۴ ک‌گ
یک ضرب کارنام مالسواری
  هند
۹۰٫۰ ک‌گ Zhang Xixiang
  چین
۸۵٫۰ ک‌گ Kuo Ping-chun
  تایوان
۸۰٫۰ ک‌گ
دو ضرب کارنام مالسواری
  هند
۱۱۳٫۰ ک‌گ
ر.ج
Zhang Xixiang
  چین
۱۱۰٫۰ ک‌گ Kuo Ping-chun
  تایوان
۱۰۵٫۰ ک‌گ
مجموع کارنام مالسواری
  هند
۲۰۲٫۵ ک‌گ Zhang Xixiang
  چین
۱۹۵٫۰ ک‌گ Kuo Ping-chun
  تایوان
۱۸۵٫۰ ک‌گ
۵۹ ک‌گ
یک ضرب چن شیائومین
  چین
۹۲٫۵ ک‌گ Neelam Setti Laxmi
  هند
۹۰٫۰ ک‌گ Wu Mei-yi
  تایوان
۸۵٫۰ ک‌گ
دو ضرب چن شیائومین
  چین
۱۲۳٫۵ ک‌گ
ر.ج
Neelam Setti Laxmi
  هند
۱۱۲٫۵ ک‌گ Wu Mei-yi
  تایوان
۱۱۰٫۰ ک‌گ
مجموع چن شیائومین
  چین
۲۱۵٫۰ ک‌گ Neelam Setti Laxmi
  هند
۲۰۲٫۵ ک‌گ Wu Mei-yi
  تایوان
۱۹۵٫۰ ک‌گ
۶۴ ک‌گ
یک ضرب Chen Jui-lien
  تایوان
۹۷٫۵ ک‌گ Erzsébet Márkus
  مجارستان
۹۲٫۵ ک‌گ Gergana Kirilova
  بلغارستان
۹۰٫۰ ک‌گ
دو ضرب Chen Jui-lien
  تایوان
۱۱۵٫۰ ک‌گ Gergana Kirilova
  بلغارستان
۱۱۵٫۰ ک‌گ Choi Eun-ja
  کرهٔ جنوبی
۱۱۵٫۰ ک‌گ
مجموع Chen Jui-lien
  تایوان
۲۱۲٫۵ ک‌گ Gergana Kirilova
  بلغارستان
۲۰۵٫۰ ک‌گ Maria Christoforidou
  یونان
۲۰۰٫۰ ک‌گ
۷۰ ک‌گ
یک ضرب Li Hongyun
  چین
۹۷٫۵ ک‌گ Tang Weifang
  چین
۹۷٫۵ ک‌گ Kim Dong-hee
  کرهٔ جنوبی
۹۵٫۰ ک‌گ
دو ضرب Tang Weifang
  چین
۱۲۹٫۰ ک‌گ
ر.ج
Li Hongyun
  چین
۱۲۰٫۰ ک‌گ Milena Trendafilova
  بلغارستان
۱۲۰٫۰ ک‌گ
مجموع Tang Weifang
  چین
۲۲۵٫۰ ک‌گ Li Hongyun
  چین
۲۱۷٫۵ ک‌گ Milena Trendafilova
  بلغارستان
۲۱۵٫۰ ک‌گ
۷۶ ک‌گ
یک ضرب Zhang Xiaoli
  چین
۱۰۲٫۵ ک‌گ Li Yan
  چین
۱۰۰٫۰ ک‌گ Mária Takács
  مجارستان
۹۷٫۵ ک‌گ
دو ضرب Li Yan
  چین
۱۲۷٫۵ ک‌گ Mária Takács
  مجارستان
۱۲۲٫۵ ک‌گ Zhang Xiaoli
  چین
۱۲۲٫۵ ک‌گ
مجموع Li Yan
  چین
۲۲۷٫۵ ک‌گ Zhang Xiaoli
  چین
۲۲۵٫۰ ک‌گ Mária Takács
  مجارستان
۲۲۰٫۰ ک‌گ
۸۳ ک‌گ
یک ضرب ماریا ایزابل اوروتیا
  کلمبیا
۱۰۵٫۰ ک‌گ Chen Shu-chih
  تایوان
۱۰۵٫۰ ک‌گ Panagiota Antonopoulou
  یونان
۱۰۰٫۰ ک‌گ
دو ضرب Chen Shu-chih
  تایوان
۱۳۵٫۰ ک‌گ
ر.ج
ماریا ایزابل اوروتیا
  کلمبیا
۱۳۲٫۵ ک‌گ Panagiota Antonopoulou
  یونان
۱۲۵٫۰ ک‌گ
مجموع Chen Shu-chih
  تایوان
۲۴۰٫۰ ک‌گ ماریا ایزابل اوروتیا
  کلمبیا
۲۳۷٫۵ ک‌گ Panagiota Antonopoulou
  یونان
۲۲۵٫۰ ک‌گ
۸۳+ ک‌گ
یک ضرب Wan Ni
  چین
۱۰۸٫۰ ک‌گ
ر.ج
Balkisu Musa
  نیجریه
۱۰۷٫۵ ک‌گ Karoliina Lundahl
  فنلاند
۱۰۲٫۵ ک‌گ
دو ضرب Chen Hsiao-lien
  تایوان
۱۳۲٫۵ ک‌گ Erika Takács
  مجارستان
۱۳۰٫۰ ک‌گ Karoliina Lundahl
  فنلاند
۱۲۵٫۰ ک‌گ
مجموع Erika Takács
  مجارستان
۲۳۲٫۵ ک‌گ Chen Hsiao-lien
  تایوان
۲۳۰٫۰ ک‌گ Karoliina Lundahl
  فنلاند
۲۲۷٫۵ ک‌گ

جدول مدال‌ها ویرایش

رده‌بندی بر اساس مدال‌های بزرگ (نتیجهٔ مجموع)

رتبهکشورطلانقرهبرنزمجموع
۱  چین۷۴۲۱۳
۲  یونان۳۱۳۷
۳  تایوان۲۲۳۷
۴  روسیه۲۱۱۴
۵  ترکیه۱۲۱۴
۶  هند۱۲۰۳
۷  مجارستان۱۰۱۲
۸  اوکراین۱۰۰۱
  کوبا۱۰۰۱
۱۰  بلغارستان۰۲۳۵
۱۱  آلمان۰۲۰۲
۱۲  ارمنستان۰۱۰۱
  کرهٔ جنوبی۰۱۰۱
  کلمبیا۰۱۰۱
۱۵  قزاقستان۰۰۲۲
۱۶  استرالیا۰۰۱۱
  فنلاند۰۰۱۱
  مولدووا۰۰۱۱
مجموع (۱۸ کشور)۱۹۱۹۱۹۵۷

رده‌بندی بر اساس تمام مدال‌ها: بزرگ (نتیجهٔ مجموع) و کوچک (یک ضرب و دو ضرب)

رتبهکشورطلانقرهبرنزمجموع
۱  چین۲۱۱۳۷۴۱
۲  تایوان۶۵۹۲۰
۳  یونان۶۴۸۱۸
۴  روسیه۵۵۱۱۱
۵  ترکیه۵۳۴۱۲
۶  هند۳۶۰۹
۷  کوبا۳۰۱۴
۸  مجارستان۲۳۲۷
۹  آلمان۲۳۱۶
۱۰  اوکراین۲۱۰۳
۱۱  کلمبیا۱۲۰۳
۱۲  استرالیا۱۰۲۳
۱۳  بلغارستان۰۵۸۱۳
۱۴  ارمنستان۰۳۲۵
۱۵  قزاقستان۰۲۲۴
۱۶  کرهٔ جنوبی۰۱۲۳
۱۷  نیجریه۰۱۰۱
۱۸  بلاروس۰۰۳۳
  فنلاند۰۰۳۳
۲۰  مولدووا۰۰۱۱
  گرجستان۰۰۱۱
مجموع (۲۱ کشور)۵۷۵۷۵۷۱۷۱

منابع ویرایش

پیوند به بیرون ویرایش