قهوه عربی قهوه‌ای است که در بسیاری از کشورهای عرب آماده می‌شود و به دو روش ترکی و سعودی طبخ می‌شود.

قهوه عربی در فنجانی کوچک

شیوه قهوه‌سازی قهوه ترک در شام رایج است، ولی قهوه ساده بدون افزودن شکر ساخته می‌شود و هل اغلب افزوده می‌شود.

جستارهای وابسته ویرایش

منابع ویرایش